Soutez_-_STAROVEKE_RECKO

Starovk ecko Autorem materilu a vech jeho st, nen-li uvedeno jinak, je Martina Komsov. Dostupn z Metodickho portlu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovanho z ESF a sttnho rozpotu R. Provozuje Nrodn stav pro vzdlvn, kolsk poradensk zazen a zazen pro dal vzdlvn pedagogickch pracovnk (NV). Pravidla hry Sout je urena pro 2 tmy, kter stdav odpovdaj na vybran otzky. K dispozici je celkem 5 tmat, kad tma m variantu A a variantu B. Prvn tm si zvol tma a variantu, pot odpovd na 5 otzek, piem vybr sprvnou odpov ze t monost. Stejn postupuje druh tm. Tmy se stdaj, dokud nejsou vechny otzky zodpovzeny. Za kadou sprvnou odpov si tm pite 1

bod, tm s vym potem bod vtz! A A B B A B A B A B

POTKY ECKCH DJIN 1. Kdy pily do ecka prvn eck kmeny? A A) 3 000 p. n. l. B) 2 000 p. n. l. C) 1 000 p. n. l. POTKY ECKCH DJIN

1. Kdy pily do ecka prvn eck kmeny? A A) 3 000 p. n. l. PATN! SPRVN: B) 2 000 p. n.l . dal otzka POTKY ECKCH DJIN

1. Kdy pily do ecka prvn eck kmeny? A B) 2 000 p. n. l. SPRVN! dal otzka POTKY ECKCH DJIN 1. Kdy pily do

ecka prvn eck kmeny? A C) 1 000 p. n. l. PATN! SPRVN: B) 2 000 p. n. l. dal otzka POTKY ECKCH DJIN 2. Jak se

nazvaly prvn eck kmeny? A) Achjov B) Aiolov C) Ionov A POTKY ECKCH DJIN 2. Jak se nazvaly prvn eck kmeny?

A A) Achjov SPRVN! dal otzka POTKY ECKCH DJIN 2. Jak se nazvaly prvn eck kmeny? A

B) Aiolov PATN! SPRVN: A) Achjov dal otzka POTKY ECKCH DJIN 2. Jak se nazvaly prvn eck kmeny? A

C) Ionov PATN! SPRVN: A) Achjov dal otzka POTKY ECKCH DJIN 3. Kter msto se stalo jejich centrem? A) Mykny

B) Trja C) Knssos A POTKY ECKCH DJIN 3. Kter msto se stalo jejich centrem? A A) Mykny

SPRVN! dal otzka POTKY ECKCH DJIN 3. Kter msto se stalo jejich centrem? A B) Trja PATN !

SPRVN: A) Mykny dal otzka POTKY ECKCH DJIN 3. Kter msto se stalo jejich centrem? A C) Knssos PATN!

SPRVN: A) Mykny dal otzka POTKY ECKCH DJIN 4. Co je to Lv brna? A A) vstup do krlovskho zvince B) brna do arny, kde

bojovali lvi a jin elmy C) hlavn vchod do Myk POTKY ECKCH DJIN 4. Co je to Lv brna? A A) vstup do krlovskho zvince PATN!

SPRVN: C) hlavn vchod do Mykn dal otzka POTKY ECKCH DJIN 4. Co je to Lv brna? A B) brna do arny, kde bojovali lvi a jin elmy PATN!

SPRVN: C) hlavn vchod do Mykn dal otzka POTKY ECKCH DJIN A C) hlavn vchod do Myk 4. Co je to Lv brna? SPRVN! 1 )

dal otzka POTKY ECKCH DJIN 5. Kdo objevil pozstatky Mykn a Trji? A) Vojtch Zamarovsk B) Heinrich Schliemann C) Michael Ventris 2)

A POTKY ECKCH DJIN 5. Kdo objevil pozstatky Mykn a Trji? A A) Vojtch Zamarovsk PATN!

SPRVN: B) Heinrich Schliemann dal otzka POTKY ECKCH DJIN 5. Kdo objevil pozstatky Mykn a Trji? A B) Heinrich Schliemann SPRVN!

dal otzka POTKY ECKCH DJIN 5. Kdo objevil pozstatky Mykn a Trji? A C) Michael Ventris PATN!

SPRVN: B) Heinrich Schliemann dal otzka POTKY ECKCH DJIN 1. Jak se jinak oznauje temn obdob eckch djin? A) homrsk B) drsk

C) archaick B POTKY ECKCH DJIN 1. Jak se jinak oznauje temn obdob eckch djin? B A) homrsk SPRVN!

dal otzka POTKY ECKCH DJIN 1. Jak se jinak oznauje temn obdob eckch djin? B B) drsk PATN !

SPRVN: A) homrsk dal otzka POTKY ECKCH DJIN 1. Jak se jinak oznauje temn obdob eckch djin? B

C) archaick PATN! SPRVN: A) homrsk dal otzka POTKY ECKCH DJIN 2. Kter slavn eposy tehdy vznikly? A) Alexandreida

B) Paris a Helena C) Iliada a Odyssea B POTKY ECKCH DJIN 2. Kter slavn eposy tehdy vznikly? B A) Alexandreida PATN!

SPRVN: C) Iliada a Odyssea dal otzka POTKY ECKCH DJIN 2. Kter slavn eposy tehdy vznikly? B B) Paris a Helena PATN!

SPRVN: C) Iliada a Odyssea dal otzka POTKY ECKCH DJIN 2. Kter slavn eposy tehdy vznikly? B C) Iliada a Odyssea

SPRVN! dal otzka POTKY ECKCH DJIN 3. O em eposy vyprvj? B A) o ecko-perskch vlk B) o ivot Alexandra Velik

C) o konci trjsk vlky POTKY ECKCH DJIN 3. O em eposy vyprvj? B A) o ecko-perskch vlk PATN! SPRVN: C) o konci trjsk vlky dal otzka

POTKY ECKCH DJIN 3. O em eposy vyprvj? B B) o ivot Alexandra Velik PATN! SPRVN: C) o konci trjsk vlky dal otzka

POTKY ECKCH DJIN 3. O em eposy vyprvj? B C) o konci trjsk vlky SPRVN! dal otzka POTKY ECKCH DJIN

4. Kdo byl Odysseus? A) ithack krl B) eck bsnk C) trjsk princ B POTKY ECKCH DJIN 4. Kdo byl Odysseus?

B A) ithack krl SPRVN! dal otzka POTKY ECKCH DJIN 4. Kdo byl Odysseus? B

B) eck bsnk PATN! SPRVN: A) ithack krl dal otzka POTKY ECKCH DJIN 4. Kdo byl Odysseus? B

C) trjsk princ PATN! SPRVN: A) ithack krl dal otzka POTKY ECKCH DJIN B A) v Attice 5. Kde byly

nalezeny pozstatky Trji? B) v Mal Asii C) na Peloponsu 3) POTKY ECKCH DJIN 5. Kde byly nalezeny pozstatky Trji? B

A) v Attice PATN! SPRVN: B) v Mal Asii dal otzka POTKY ECKCH DJIN 5. Kde byly nalezeny pozstatky Trji?

B B) v Mal Asii SPRVN! dal otzka POTKY ECKCH DJIN 5. Kde byly nalezeny pozstatky Trji?

B C) na Peloponsu PATN! SPRVN: B) v Mal Asii dal otzka ARCHAICK OBDOB 1. Co oznauje pojem

oligarchie? A A) vlda nkolika jedin B) vlda lidu C) vlda nejurozenjc ARCHAICK OBDOB 1. Co oznauje pojem oligarchie? A

A) vlda nkolika jedin SPRVN! dal otzka ARCHAICK OBDOB 1. Co oznauje pojem oligarchie? A B) vlda lidu

PATN! SPRVN: A) vlda nkolika jedinc dal otzka ARCHAICK OBDOB 1. Co oznauje pojem oligarchie? A

C) vlda nejurozenjch PATN! SPRVN: A) vlda nkolika jedinc dal otzka ARCHAICK OBDOB 2. Jak se nazv oblast, kde le Sparta?

A) Theslie B) Laknie C) Boitie A ARCHAICK OBDOB 2. Jak se nazv oblast, kde le Sparta? A

A) Theslie PATN! SPRVN: B) Laknie dal otzka ARCHAICK OBDOB 2. Jak se nazv oblast, kde le Sparta? A

B) Laknie SPRVN! dal otzka ARCHAICK OBDOB 2. Jak se nazv oblast, kde le Sparta? A C) Boitie

PATN! SPRVN: B) Laknie dal otzka ARCHAICK OBDOB 3. Kdo byli perioikov? A A) otroci

B) plnoprvn obyvatel C) poloprvn obyvatelst Sparty ARCHAICK OBDOB 3. Kdo byli perioikov? A A) otroci PATN!

SPRVN: C) poloprvn obyvatelstvo Sparty dal otzka ARCHAICK OBDOB 3. Kdo byli perioikov? A B) plnoprvn obyvatel PATN!

SPRVN: C) poloprvn obyvatelstvo Sparty dal otzka ARCHAICK OBDOB 3. Kdo byli perioikov? A C) poloprvn obyvatelst Sparty

SPRVN! dal otzka ARCHAICK OBDOB 4. Kdy zaali spartt mui pracovat? A A) nikdy nepracovali jen vlili B) od 18 let

C) od 30 let ARCHAICK OBDOB 4. Kdy zaali spartt mui pracovat? A A) nikdy nepracovali, jen vlili SPRVN! dal otzka

ARCHAICK OBDOB 4. Kdy zaali spartt mui pracovat? A B) od 18 let PATN! SPRVN: A) nikdy nepracovali, jen vlili

dal otzka ARCHAICK OBDOB 4. Kdy zaali spartt mui pracovat? A C) od 30 let PATN! SPRVN: A) nikdy

nepracovali, jen vlili dal otzka ARCHAICK OBDOB 5. Komu patili spartt heilti (otroci)? A A) sttu B) plnoprvnm Sparan C) spartskm rodinm, u nich pracovali

ARCHAICK OBDOB 5. Komu patili spartt heilti (otroci)? A A) sttu SPRVN! dal otzka ARCHAICK OBDOB

5. Komu patili spartt heilti (otroci)? A B) plnoprvnm Sparan PATN! SPRVN: A) sttu dal otzka

ARCHAICK OBDOB 5. Komu patili spartt heilti (otroci)? A C) spartskm rodinm, u nich pracovali PATN! SPRVN: A) sttu dal otzka

ARCHAICK OBDOB 1. Co znamen pojem demokracie? A) vlda lidu B) vlda lechty C) vlda starch B ARCHAICK OBDOB

1. Co znamen pojem demokracie? B A) vlda lidu SPRVN! dal otzka ARCHAICK OBDOB 1. Co znamen

pojem demokracie? B B) vlda lechty PATN! SPRVN: A) vlda lidu dal otzka ARCHAICK OBDOB

1. Co znamen pojem demokracie? B C) vlda rady starch PATN! SPRVN: A) vlda lidu dal otzka

ARCHAICK OBDOB 2. Jak se nazv oblast, v n le Athny? A) Pelopons B) Boitie C) Attika B ARCHAICK OBDOB 2. Jak se nazv

oblast, v n le Athny? B A) Pelopons PATN! SPRVN: C) Attika dal otzka ARCHAICK OBDOB 2. Jak se nazv

oblast, v n le Athny? B B) Boitie PATN! SPRVN: C) Attika dal otzka ARCHAICK OBDOB 2. Jak se nazv

oblast, v n le Athny? B C) Attika SPRVN! dal otzka ARCHAICK OBDOB 3. Kdo byli metoikov?

B A) cizinci, kte se usadil v Athnch B) vysoc ednci C) bezprvn obyvatelstvo Athn ARCHAICK OBDOB 3. Kdo byli metoikov? B

A) cizinci, kte se usadil v Athnch SPRVN! dal otzka ARCHAICK OBDOB 3. Kdo byli metoikov? B B) vysoc ednci

PATN! SPRVN: A) cizinci, kte se usadili v Athnch dal otzka ARCHAICK OBDOB 3. Kdo byli metoikov? B C) bezprvn obyvatelstv

Athn PATN! SPRVN: A) cizinci, kte se usadili v Athnch dal otzka ARCHAICK OBDOB 4. Jak vznam ml stepinkov soud? B

A) prevence proti nvra tyranidy B) likvidace nebezpen otrok C) volby do lidovho sn ARCHAICK OBDOB 4. Jak vznam ml stepinkov soud? B

A) prevence proti nvratu tyranidy SPRVN! dal otzka ARCHAICK OBDOB 4. Jak vznam ml stepinkov soud? B

B) likvidace nebezpen otrok PATN ! SPRVN: A) prevence proti nvratu tyranidy dal otzka ARCHAICK OBDOB 4. Jak vznam ml stepinkov soud?

B C) volby do lidovho snm PATN! SPRVN: A) prevence proti nvratu tyranidy dal otzka ARCHAICK OBDOB 5. Kolik archont stlo v

ele Athn? A) 2 B) 9 C) 30 B ARCHAICK OBDOB 5. Kolik archont stlo v ele Athn? B

A) 2 PATN! SPRVN: B) 9 dal otzka ARCHAICK OBDOB 5. Kolik archont stlo v ele Athn?

B B) 9 SPRVN! dal otzka ARCHAICK OBDOB 5. Kolik archont stlo v ele Athn? B

C) 30 PATN! SPRVN: B) 9 dal otzka KLASICK OBDOB 1. Kdy probhla peloponsk vlka?

A) 490449 p. n. l. B) 430401 p. n. l. C) 431404 p. n. l. A KLASICK OBDOB 1. Kdy probhla peloponsk vlka? A A) 490449 p. n. l.

PATN! SPRVN: C) 431404 p. n. l. dal otzka KLASICK OBDOB 1. Kdy probhla peloponsk vlka? A B) 430401 p. n. l.

PATN! SPRVN: C) 431404 p. n. l. dal otzka KLASICK OBDOB 1. Kdy probhla peloponsk vlka? A

C) 431404 p. n. l. SPRVN! dal otzka KLASICK OBDOB 2. Kdo rozpoutal peloponskou vlku? A) Athny B) Sparta

C) spartt spojenci A KLASICK OBDOB 2. Kdo rozpoutal peloponskou vlku? A A) Athny PATN!

SPRVN: B) Sparta dal otzka KLASICK OBDOB 2. Kdo rozpoutal peloponskou vlku? A B) Sparta

SPRVN! dal otzka KLASICK OBDOB 2. Kdo rozpoutal peloponskou vlku? A C) spartt spojenci

PATN! SPRVN: B) Sparta dal otzka KLASICK OBDOB 3. Jak se jmenoval nejvznamnj athnsk sttnk t doby? A) Perikles

B) Kleon C) Nikias A KLASICK OBDOB 3. Jak se jmenoval nejvznamnj athnsk sttnk t doby? A

A) Perikles SPRVN! dal otzka KLASICK OBDOB 3. Jak se jmenoval nejvznamnj athnsk sttnk t doby? A

B) Nikias PATN! SPRVN: A) Perikles dal otzka KLASICK OBDOB 3. Jak se jmenoval nejvznamnj athnsk sttnk t doby?

A C) Nikias PATN! SPRVN: A) Perikles dal otzka KLASICK OBDOB 4. Kter bitva znamenala

definitivn porku Athn? A) u Issu B) u Aigospotamoi C) u Korintu A KLASICK OBDOB 4. Kter bitva znamenala definitivn porku Athn?

A A) u Issu PATN! SPRVN: B) u Aigospotamoi dal otzka KLASICK OBDOB 4. Kter bitva znamenala definitivn

porku Athn? A B) u Aigospotamoi SPRVN! dal otzka KLASICK OBDOB 4. Kter bitva znamenala definitivn porku Athn?

A C) u Korintu PATN! SPRVN: B) u Aigospotamoi dal otzka KLASICK OBDOB 5. Jak typ vldy vnutila Sparta po vlce

Athnm? A A) oligarchii vldu 30 tyran B) vldu aristokracie C) demokracii KLASICK OBDOB 5. Jak typ vldy vnutila Sparta po vlce Athnm?

A A) oligarchii vldu 30 tyran SPRVN! dal otzka KLASICK OBDOB 5. Jak typ vldy vnutila Sparta po vlce Athnm?

A B) vldu aristokracie PATN! SPRVN: A) oligarchii vldu 30 tyran dal otzka KLASICK OBDOB 5. Jak typ vldy vnutila Sparta

po vlce Athnm? A C) demokracii PATN! SPRVN: A) oligarchii vldu 30 tyran dal otzka KLASICK OBDOB

1. Kdy zaaly ecko-persk vlky? A) 490 p. n. l. B) 499 p. n. l. C) 480 p. n. l. B KLASICK OBDOB 1. Kdy zaaly ecko-persk

vlky? B A) 490 p. n. l. PATN! SPRVN: B) 499 p. n. l. dal otzka KLASICK OBDOB 1. Kdy zaaly

ecko-persk vlky? B B) 499 p. n. l. SPRVN! dal otzka KLASICK OBDOB 1. Kdy zaaly ecko-persk vlky?

B C) 480 p. n. l. PATN! SPRVN: l. B) 499 p. n. dal otzka KLASICK OBDOB

2. Kde byli ekov Perany poraeni? A) u Salamny B) u Marathonu C) u Thermopyl B KLASICK OBDOB 2. Kde byli ekov Perany poraeni?

B A) u Salamny PATN! SPRVN: C) u Thermopyl dal otzka KLASICK OBDOB 2. Kde byli ekov Perany

poraeni? B B) u Marathonu PATN! SPRVN: C) u Thermopyl dal otzka KLASICK OBDOB 2. Kde byli

ekov Perany poraeni? B C) u Thermopyl SPRVN! dal otzka KLASICK OBDOB 3. Kdo velel ekm u

Thermopyl? A) Perikles B) Leonidas C) Themistokles B KLASICK OBDOB 3. Kdo velel ekm u Thermopyl? B

A) Perikles PATN! SPRVN: B) Leonidas dal otzka KLASICK OBDOB 3. Kdo velel ekm u Thermopyl? B

B) Leonidas SPRVN! dal otzka KLASICK OBDOB 3. Kdo velel ekm u Thermopyl? B C) Themistokles

PATN! SPRVN: B) Leonidas dal otzka KLASICK OBDOB 4. Co jsou to triry? B A) lehk eck lod

trojveslice B) mytologick postavy C) eck vojensk jednot KLASICK OBDOB B A) lehk eck lod trojveslice 4. Co jsou to triry? SPRVN!

4) dal otzka KLASICK OBDOB 4. Co jsou to triry? B B) mytologick postavy PATN!

SPRVN: A) lehk eck lod trojveslice dal otzka KLASICK OBDOB 4. Co jsou to triry? B C) eck vojensk jednot PATN!

SPRVN: A) lehk eck lod trojveslice dal otzka KLASICK OBDOB 5. Jak se nazv stedomosk pstav, kter vznikl v dob ecko-perskch vlek?

A) Pireus B) Alexandrie C) Pergamon B KLASICK OBDOB 5. Jak se nazv stedomosk pstav, kter vznikl v dob ecko-perskch vlek?

B A) Pireus SPRVN! dal otzka KLASICK OBDOB 5. Jak se nazv stedomosk pstav, kter vznikl v dob ecko-perskch vlek?

B B) Alexandrie PATN! SPRVN: A) Pireus dal otzka KLASICK OBDOB 5. Jak se nazv stedomosk

pstav, kter vznikl v dob ecko-perskch vlek? B C) Pergamon PATN! SPRVN: A) Pireus dal otzka MAKEDONSK NADVLDA

1. Kdy dolo k bitv u Chaironeie? A) 338 p. n. l. B) 383 n. l. C) 438 p. n. l. A MAKEDONSK NADVLDA 1. Kdy dolo k bitv u

Chaironeie? A A) 338 p. n. l. SPRVN! dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 1. Kdy dolo k bitv u Chaironeie?

A B) 383 n. l. PATN! SPRVN: A) 338 p. n. l. dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 1. Kdy dolo k bitv u Chaironeie?

A C) 438 p. n. l. PATN! SPRVN: A) 338 p. n. l. dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 2. Kdo u Chaironeie

zvtzil? A) Alexandr Velik B) Filip II. C) Dreios III. A MAKEDONSK NADVLDA 2. Kdo u Chaironeie zvtzil? A

A) Alexandr Velik PATN! SPRVN: B) Filip II. dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 2. Kdo u Chaironeie zvtzil?

A B) Filip II. SPRVN! dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 2. Kdo u Chaironeie zvtzil? A

C) Dreios III. PATN! SPRVN: B) Filip II. dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 3. Co znamenala bitva u Chaironeie pro ecko?

A A) zisk makedonskho ze B) potvrzen nezvislosti na Makedonii C) konec eck samostatn MAKEDONSK NADVLDA 3. Co znamenala bitva u Chaironeie pro ecko? A

A) zisk makedonskho ze PATN! SPRVN: C) konec eck samostatnosti dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 3. Co znamenala bitva u Chaironeie pro ecko?

A B) potvrzen nezvislosti na Makedonii PATN! SPRVN: C) konec eck samostatnosti dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 3. Co znamenala

bitva u Chaironeie pro ecko? A C) konec eck samostatn SPRVN! dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 4. Kdo nebyl lenem

korintskho spolku? A) Athny B) Sparta C) Korint A MAKEDONSK NADVLDA 4. Kdo nebyl lenem korintskho spolku?

A A) Athny PATN! SPRVN: B) Sparta dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 4. Kdo nebyl lenem

korintskho spolku? A B) Sparta SPRVN! dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 4. Kdo nebyl lenem korintskho

spolku? A C) Korint PATN! SPRVN: B) Sparta dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 5. Kde se nachz Filipova

hrobka? A) v Athnch B) v Myknch C) ve Vergin A MAKEDONSK NADVLDA 5. Kde se nachz Filipova hrobka? A

A) v Athnch PATN! SPRVN: C) ve Vergin dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 5. Kde se nachz Filipova hrobka? A

B) v Myknch PATN! SPRVN: C) ve Vergin dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 5. Kde se nachz Filipova hrobka?

A C) ve Vergin SPRVN! dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 1.Kdo byl uitelem Alexandra Makedonskho ?

A) Aristofanes B) Homr C) Aristoteles 5) B MAKEDONSK NADVLDA 1. Kdo byl uitelem Alexandra Makedonskho?

B A) Aristofanes PATN! SPRVN: C) Aristoteles dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 1. Kdo byl uitelem

Alexandra Makedonskho? B B) Homr PATN! SPRVN: C) Aristoteles dal otzka MAKEDONSK NADVLDA

1. Kdo byl uitelem Alexandra Makedonskho? B C) Aristoteles SPRVN! dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 2. Kam a

sahala Alexandrova e na vchod? B A) do Indie B) do ny C) k Perskmu zlivu MAKEDONSK NADVLDA 2. Kam a sahala

Alexandrova e na vchod? B A) do Indie SPRVN! dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 2. Kam a sahala

Alexandrova e na vchod? B B) do ny PATN! SPRVN: A) do Indie dal otzka MAKEDONSK NADVLDA

2. Kam a sahala Alexandrova e na vchod? B C) k Perskmu zlivu PATN! SPRVN: A) do Indie

dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 3. Kter persk msto Alexandr vyplil? A) Persepolis B) Susy C) Gaugamely B MAKEDONSK NADVLDA

B A) Persepolis 3. Kter persk msto Alexandr vyplil? SPRVN! 6) dal otzka MAKEDONSK NADVLDA

3. Kter persk msto Alexandr vyplil? B B) Susy PATN! SPRVN: A) Persepolis dal otzka

MAKEDONSK NADVLDA 3. Kter persk msto Alexandr vyplil? B C) Gaugamely PATN! SPRVN: A) Persepolis dal otzka

MAKEDONSK NADVLDA 4. Jak se k Alexandrovm nstupcm? A) diadochov B) helnov C) alexandrovci B MAKEDONSK NADVLDA 4. Jak se k

Alexandrovm nstupcm? B A) diadochov SPRVN! dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 4. Jak se k Alexandrovm nstupcm?

B B) helnov PATN! SPRVN: A) diadochov dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 4. Jak se k Alexandrovm

nstupcm? B C) alexandrovci PATN! SPRVN: A) diadochov dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 5. Kde vldla

dynastie Ptolemaiovc? A) v Makedonii B) v Egypt C) v Srii B MAKEDONSK NADVLDA 5. Kde vldla dynastie Ptolemaiovc?

B A) v Makedonii PATN! SPRVN: B) v Egypt dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 5. Kde vldla dynastie Ptolemaiovc?

B B) v Egypt SPRVN! dal otzka MAKEDONSK NADVLDA 5. Kde vldla dynastie Ptolemaiovc? B

C) v Srii PATN! SPRVN: B) v Egypt dal otzka ECK KULTURA 1. Demeter byla bohyn A) lovu

B) zemdlstv C) moudrosti 7) A ECK KULTURA 1. Demeter byla bohyn A A) lovu

PATN! SPRVN: B) zemdlstv dal otzka ECK KULTURA 1. Demeter byla bohyn A B) zemdlstv

SPRVN! dal otzka ECK KULTURA 1. Demeter byla bohyn A C) moudrosti PATN!

SPRVN: B) zemdlstv dal otzka ECK KULTURA 2. Od koho pevzali ekov hlskov psmo? A) od Chetit B) od Fnian C) od man

A ECK KULTURA 2. Od koho pevzali ekov hlskov psmo? A A) od Chetit PATN! SPRVN: B) od

Fnian dal otzka ECK KULTURA 2. Od koho pevzali ekov hlskov psmo? A B) od Fnian SPRVN!

dal otzka ECK KULTURA 2. Od koho pevzali ekov hlskov psmo? A C) od man PATN! SPRVN: B) od

Fnian dal otzka ECK KULTURA 3. Kdo je nazvn otcem djepisu? A) Herodotos B) Thukydides C) Xenofon 8)

A ECK KULTURA 3. Kdo je nazvn otcem djepisu? A A) Herodotos SPRVN! dal otzka

ECK KULTURA 3. Kdo je nazvn otcem djepisu? A B) Thukydides PATN! SPRVN: A) Herodotos

dal otzka ECK KULTURA 3. Kdo je nazvn otcem djepisu? A C) Xenofon PATN! SPRVN: A)

Herodotos dal otzka ECK KULTURA 4. Jak se jmenoval nejznmj autor komedi? A) Aristofanes B) Aischylos C) Aristoteles

A ECK KULTURA 4. Jak se jmenoval nejznmj autor komedi? A A) Aristofanes SPRVN! dal otzka

ECK KULTURA 4. Jak se jmenoval nejznmj autor komedi? A B) Aischylos PATN! SPRVN: A) Aristofanes

dal otzka ECK KULTURA 4. Jak se jmenoval nejznmj autor komedi? A C) Aristoteles PATN!

SPRVN: A) Aristofanes dal otzka ECK KULTURA 5. Z eho byl obvinn Sokrates? A) e neuznv vldu B) e kaz mlde C) e je nepoctiv 9)

A ECK KULTURA 5. Z eho byl obvinn Sokrates? A A) e neuznv vldu PATN!

SPRVN: B) e kaz mlde dal otzka ECK KULTURA 5. Z eho byl obvinn Sokrates? A B) e kaz mlde SPRVN!

dal otzka ECK KULTURA 5. Z eho byl obvinn Sokrates? A C) e je nepoctiv PATN! SPRVN: B) e kaz

mlde dal otzka ECK KULTURA 1. Kdo je autorem znm rovnice a2 + b2 = c2 ? A) Pythagoras B) Archimedes C) Eukleides B

ECK KULTURA 1. Kdo je autorem znm rovnice a2 + b2 = c2 ? B A) Pythagoras SPRVN! dal otzka

ECK KULTURA 1. Kdo je autorem znm rovnice a2 + b2 = c2 ? B B) Archimedes PATN! SPRVN: A) Pythagoras

dal otzka ECK KULTURA 1. Kdo je autorem znm rovnice a2 + b2 = c2 ? B C) Eukleides PATN!

SPRVN: A) Pythagoras dal otzka ECK KULTURA 2. Podle kterho lkae se nazv psaha, kterou dodnes medici skldaj? B A) podle Hippolyta

B) podle Asklpia C) podle Hippokrata ECK KULTURA 2. Podle kterho lkae se nazv psaha, kterou dodnes medici skldaj? B A) podle Hippolyta PATN!

SPRVN: C) podle Hippokrata dal otzka ECK KULTURA 2. Podle kterho lkae se nazv psaha, kterou dodnes medici skldaj? B B) podle Asklpia

PATN! SPRVN: C) podle Hippokrata dal otzka ECK KULTURA 2. Podle kterho lkae se nazv psaha, kterou dodnes medici skldaj?

B C) podle Hippokrata SPRVN! dal otzka ECK KULTURA 3. Jak se nazv socha nahho chlapce? A) kros

B) kor C) satyr B ECK KULTURA 3. Jak se nazv socha nahho chlapce? B A) kros

SPRVN! dal otzka ECK KULTURA 3. Jak se nazv socha nahho chlapce? B B) kor PATN!

SPRVN: A) kros dal otzka ECK KULTURA 3. Jak se nazv socha nahho chlapce? B C) satyr PATN!

SPRVN: A) kros dal otzka ECK KULTURA 4. Co jsou to karyatidy? B A) mytologick bytosti B) eny obsluhujc v lzn

C) sloupy v podob eny ECK KULTURA 4. Co jsou to karyatidy? B A) mytologick bytosti PATN! SPRVN: C) sloupy v podob eny

dal otzka ECK KULTURA 4. Co jsou to karyatidy? B B) eny obsluhujc v lzn PATN ! SPRVN: C) sloupy v

podob eny dal otzka ECK KULTURA 4. Co jsou to karyatidy? C) sloupy v podob en SPRVN! 10) B

dal otzka ECK KULTURA 5. Kdy se konaly prvn olympijsk hry? A) nen znmo B) 776 p. n. l. C) 332 p. n. l. B

ECK KULTURA 5. Kdy se konaly prvn olympijsk hry? B A) nen znmo PATN! SPRVN: B) 776 p. n. l. dal otzka

ECK KULTURA 5. Kdy se konaly prvn olympijsk hry? B B) 776 p. n. l. SPRVN! dal otzka

ECK KULTURA 5. Kdy se konaly prvn olympijsk hry? B C) 332 p. n. l. PATN! SPRVN: B) 776 p. n. l. dal otzka

Zdroje Uveejnn odkazy [cit. 2011-09-04]. Dostupn pod licenc Creative Commons na WWW: 1) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mycenae_lion_gate_dsc06382.jpg 3) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Troy1.jpg 4) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Model_of_a_greek_trireme.jpg 8) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:AGMA_H%C3%A9rodote.jpg 9) Sting - http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Socrates_Louvre.jpg 10) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Caryatid_Erechtheion_BM_Sc407.jpg

Uveejnn odkazy [cit. 2011-09-04]. Dostupn pod licenc Public Domain na WWW: 2) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Heinrich_Schliemann.jpg 5) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Aristotle_by_Raphael.jpg 6) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Persepolis_vue_d%27oiseau_Chipiez.jpg 7) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Demeter_Pio-Clementino_Inv254.jpg

Recently Viewed Presentations

 • AN INSPECTOR CALLS JB PRIESTLEY - WordPress.com

  AN INSPECTOR CALLS JB PRIESTLEY - WordPress.com

  In Act 2 of An Inspector Calls, Sheila says to her mother, Mrs Birling, "But we really must stop these silly pretences". How does Priestley show, in his presentation of Mrs Birling, that she often pretends to be something she...
 • Perspectiva de la Psicología, sobre la Cognición

  Perspectiva de la Psicología, sobre la Cognición

  Perspectiva de la Psicología, sobre la Cognición Ana Lilia Laureano-Cruces UAM-A La palabra cognición Se refiere generalmente a las actividades mentales que tratan con el manejo de información abstracta: Que proviene del mundo real Que es almacenada en la memoria...
 • A virtual Li/S battery: Modeling, simulation and computer ...

  A virtual Li/S battery: Modeling, simulation and computer ...

  A virtual Li/S battery: Modeling, simulation and computer-aided development. David N. Fronczek1,2,3 and Wolfgang G. Bessler1,2,4. 1German Aerospace Center (DLR) 2Helmholtz Institute Ulm (HIU)
 • Test Prep Dailies

  Test Prep Dailies

  Test Prep Dailies Word Study: spelling
 • Alcohol and Other Drug (AODA) Task Force

  Alcohol and Other Drug (AODA) Task Force

  "The mission of the AODA Prevention Partnershipis to employ best practices to address the alcohol and other drug use culture among members of the UWSP community to foster an environment that optimizes learning and engagement."
 • Osouleldeen University College - Dentistry Dept. Histology ...

  Osouleldeen University College - Dentistry Dept. Histology ...

  The common bile duct from the liver and the main pancreatic duct from the pancreas join in the duodenal loop to form a single duct common to both organs. This duct then penetrates the duodenal wall and enters the lumen...
 • Nerve activates contraction

  Nerve activates contraction

  11.24 Bulk fluid flows across capillary walls depend largely on the difference between the blood pressure and the osmotic pressure at different regions of the capillary bed. Tissue cell. Interstitial fluid. Net fluid. movement. out. Net fluid. movement. in. Arterial....
 • Suffix Trees and their applications - BGU

  Suffix Trees and their applications - BGU

  Trie and Compressed Trie. Suffix Tree. Trivial Construction Algorithm O(N^2) Exact string matching. Generalized suffix tree. Applications. Trie. A tree representing a set of strings.(Assume no string is a prefix of another) ... Suffix Trees and their applications