PIEDV KOMANDAS VEIDOANAS PASKUMU NAKTS PIEDZVOJUMU TRASE PRGJIENS

PIEDV KOMANDAS VEIDOANAS PASKUMU NAKTS PIEDZVOJUMU TRASE PRGJIENS Kas ir nakts piedzvojumu trase prgjiens? tas ir vienreizjs, neaizmirstams piedzvojums; t ir iespja iepazt vienam otru un visu komandu kopum; t ir iespja uzlabot savstarpjs attiecbas uzmum; ta ir laba iespja veicint komunikciju darbinieku starp; prvarot grtbas, rus spt darboties saliedti un k viens vesels; Dalbnieki: paskuma dalbnieki var bt jebkura uzmumu darbinieki; jaunieu, skolnu grupas;

imenes; jebkur un ikviens, kam sird dzirkst piedzvojumu gars. Piedzvojumu trastes garums: Trases - prgjiena garums atkargs no izvlt marruta, saretbas pakpes, ka ar protams dalbnieku vecuma, fizisks sagatavotbas un persongajm vlmm. Tartes var bt pavisam sas ldz 1 km. un galjai robeai nav noteikts kilometru skaits galvenais, lai to, ko grupa izvlas var ar VAR veikt. Piedzvojumu trastes vieta un laiks: Trasti iespjams noorganizt jebkura viet, kur vien cilvka saprts var iedomties me, pilst, pavs, gar jras krastu, purvain un rot apvid galvenais nosacjums pietiekami droa vide dalbniekiem. Tradicionli marruti ir netlu Rgas, Jelgavas rajon, Kurzemes pus Abavas senlej,

Vidzemes centrlaj da, k ar citur. Trases skuma laiks protams ir dalbnieku izvle, bet k jau nakts trase, paskuma norisei jbt vai nu pilnga tums, vai ar daji norisinoties tums. Parasti skums ir vakara ap 21.00 un vlk. LABKAIS LAIKS NAKTS TRASM IR RUDENS, ZIEMAS UN PAVASARA PERIODS! da paskuma programmas apraksts: o paskumu var organizt gan k piedzvojumu sacensbas, gan k specilu komandas veidoanas paskumu, balsttu uz kopgu sadarbbu. Paskuma programmas - piemrs: - Ap 19.00 grupa ierodas paskuma norise viet - no 19.00 20.30 grupa tiek sagatavota un instruta par paskuma norisi (sagatavotas mugursomas, dens, medikamenti u.c. paskuma laik iespjams nepiecieams lietas)

Grupa tiek ar iepazstinta ar ar trisma inventru un to pielietojumu kontrolpunktos, kuros tiek izmantots trisma ekipjums vienmr ldzdarbojas trisma instruktori. - 21.00 grupa tiek izlaistas tras var bt grupas daltas, gan ar k viena vesela; - 22.00 grupa nokst pirmaj kontrolpunkt 1.uzdevums; - 22.30 grupa nokst otraj kontrolpunkta 2.uzdevums; - utt. kopum, pieemsim, kdi 10 kontrolpunkti. - pieemsim, ka ap 3.00 no rta grupa ierodas finia viet un, piemram, no kontrolpunktos iegtiem papra gabaliem izveido puzli, lai sanktu karte un grupa vartu atrast apslptos drgumus. - pc paskuma pirts, atpta dieni un dzrieni. - nkamaj dien pc brokastm, tiek veikta uzdevuma analze, cilvku uzvedba kontrolpuktos un paskuma kopum, izvrtti grupas plusi un mnusi. Kdus uzdevumus izmantojam trastes laik: komandas atraisanas sples un uzdevumus;

uzdevumus, balsttus uz grupas saliedtbu; kopgus un individulus uzmanbas noturbas uzdevumus; atjautbas sples un uzdevums; uzdevumus, balsttus uz verblu un neverblu komunikciju; iniciatvas uzdevumi un sples; Viena uzdevma piemrs Prceltuve pr upi: Komandai jprvar upe, izmantojot virves un alpnisma iekares. Tau iekares nepietiek visiem, ts ir proporcionli mazk nek dalbnieku skaits. Pie tam divi grupas dalbnieki nedrkst pieskarties virvei, pa kuru parji komandas biedri var brvi prvart upi. ie dalbnieki jtransport k ievainotie. Par mums: Ja Js ieinteresja is piedvjums un Jums ir

radusies vlme sadarboties ar mums, varat ms uzmeklt sekojoi: Radoo ideju centrs ORANS Atlantijas iela 30 6, Rga, LV-1015, Tel./Fakss +371 7343832, e-mail [email protected] Paskumu programmu koordinators: Gatis Kalni Tel. +371 6428266, e-mail [email protected]

Recently Viewed Presentations

 • The 411 on Building a Culture of Scholarship (Part I & II)

  The 411 on Building a Culture of Scholarship (Part I & II)

  FINER Criteria. A resident in a small rural residency would like to investigate whether or not offering $1 lottery tickets to patients in the month of their 50th birthday will increase the rate of colonoscopy uptake within the residency's family...
 • Welcome to ENTC 415

  Welcome to ENTC 415

  Asynchronous Transfer Mode (ATM) and QoS ATM Era : Multiservice Networks Departure from Service Specialization Why ATM Did Not Make it the Way it was Initially Envisioned What is ATM? ATM Cell Relay: The Underlying Technology Without Short Cells With...
 • cmpe253-winter19-01.courses.soe.ucsc.edu

  cmpe253-winter19-01.courses.soe.ucsc.edu

  The CS will not collude with revoked users. I find this threat model lacking in detail. System Setup. Some trusted authority generates the following with a security parameter and a universal set of attributes. PK, public parameters, or public key.
 • To Kill a Mockingbird by Harper Lee - WordPress.com

  To Kill a Mockingbird by Harper Lee - WordPress.com

  To Kill a Mockingbird by Harper Lee Study Guides ECHS C. Edge Chapter 1 Vocabulary Context Clues. Consider the underlined word in each of the following sentences and choose the most appropriate meaning based on context clues.
 • AP Human Geography Review - Mr. Flohr's APHG Class

  AP Human Geography Review - Mr. Flohr's APHG Class

  The group of traits that define a particular culture. ... A monotheistic religion based on the belief that there is one God, Allah, and that Muhammad was Allah's prophet. It is based in the ancient city of Mecca, Saudi Arabia,...
 • Click to edit Master title style - CEPS

  Click to edit Master title style - CEPS

  Gathers external and internal threat indicators from alert. Performs external (threat intelligence research) and internal research on indicators and entities (hash, domain, IP, users, filename etc.) ... service or security measure can be completely effective in preventing improper use or...
 • Group III Pollution-Tolerant Benthic Macroinvertebrates Aquatic Worms Aquatic

  Group III Pollution-Tolerant Benthic Macroinvertebrates Aquatic Worms Aquatic

  They can be either pale or red in color, and will wiggle in your ice cube tray. Do not put them in the same ice cube compartment as dragonflies, damselflies, hellgrammites, fishflies, or alderflies as they may be eaten! Slide...
 • Keeping Children In Their Proper Place Freda McKittrick

  Keeping Children In Their Proper Place Freda McKittrick

  (Schofield and Thoburn, 1996:18) Whose expectations? Adults and children are following different agendas Judges and GALs felt that by hearing the voice of the child better decisions are made in the child's interests For children, the value is in being...