ŘASY - Univerzita Karlova

ASY ASY Prezentace pro hodinu biologie Veronika Dvokov 4.r. U:BI-Che, Hnd asy (Chromophyta) chlorofyl a a c , vtinou i xantofyl fukoxanthin

chloroplasty 4 membrny, dv z toho jsou membrny endoplazmatickho retikula, vtinou spojenho s jdrem thylakoidy jsou srostl po trojicch zsobn ltka chrysolaminaran, uloen mimo chloroplast, nikdy krob (dal zsobn ltky jsou olej, polyfosftov zrnka - volutin, aj.) - vce o ostatnch oddlench: http://www.sinicearasy.cz/ Kdo by se as rd zbavil? asy jsou postrachem akvarist Hlavn piny vskytu jsou :

vysok obsah odpadnch ltek ve vod vysok obsah fosft ve vod siln proudn vody v akvriu pebytek svtla (zelen asy), nedostatek svtla (hnd asy) vce: http://www.gringot.wz.cz/rasy.html Vyuit as lovkem jako potrava vtaky z as : - agar, karagen, algint - ve farmaceutickm prmyslu, kosmetickch ppravcch

Nejen v sushi baru Kombu, nori a wakame (Japan) Kombu = Laminaria Nori = Porphyra Wakame = Undaria Hai dai - (China)Laminaria Limu (Hawaii) Limu kohu = Asparagopsis taxiformis Limu wawaeiole = Codium Limu huluhuluwaena = Grateloupia filicina Limu palahalaha = Ulva

Irish moss or Carraghean (Europe) Chondrus crispus Ekonomick vyuit ALGINT z hndch as ztuovadlo, emulgtor pro vrobu zmrzlin, mlnch vrobk, sprchovch krm, barev, zubnch otisk KARAGEN

z ervench as podobn vlastnosti jako agar (nutn vy koncentrace k vytvoen gelu) stabiliztor: okolda, mlko,zmrzlina, instantn puding, krmov polvky AGAR

z ervench as pprava jdel (elatina, chlb, cukrsk vrobky), farmaceutickch vrobk (projmadla, inertn nosie lk-pomal uvolovn) bakteriologie, mykologie- mdia pro pstovn stabiliztor v kosmetickch ppravcch DAL VYUIT hnojivo

filtry,letidla, ochrana proti kdcm (blechy) rozsivky-diatomit SMRTC ASY Nedvno objeven jednobunn mikroorganismus Pfiesteria piscicida opakovan zpsobuje ve Spojench sttech hromadn hyn ryb. . Prokzn byl i jeho vliv

na nervov systm lovka. Poprv se zhadn choroba objevila v roce 1988 v akvrich Veterinsk fakulty Sttn univerzity v Severn Karoln. Vzkumnci si tehdy vimli zvenho vskytu dosud neznmch jednobunnch organism pohybujcch se pomoc biku. Nov objeven kdce zpsobil rychl hyn ryb a sm asi po dvou hodinch stejn zhadn zmizel. Teprve pozdji se ukzalo, e pechz do klidovho stadia cysty a v tto podob ek na dal obti. Nov objev dostal jmno Pfiesteria piscicida na poest Lois Pfiesterov, kter se adu let zabvala vzkumem tto skupiny jednobunnch ivoich. Druh st nzvu je odvozena z latinskch slov piscis (ryba) a caedere (zabjet). Dodnes bylo objeveno nejmn 23 rznch forem, v nich se tento organismus me vyskytovat. Obdobn rozmanit je i jeho zpsob obivy. Vtinou se iv produkty ltkov vmny jinch organism a asami. Nkdy "ukoist" rostlinn chloroplasty a po nkolik dn nebo tdn je vyuv jako zdroj energie. Jakmile se v blzkosti objev ryby, Pfiesteria piscicida na sebe bleskurychle vezme dal ze svch podob a zane vyluovat inn toxin, kter zpsobuje krvciv rny a odlupovn ke. Ryby bhem nkolika minut umraj a zhoubn organismus se me pustit do hodovn. Jeho prbh lze sledovat v laboratoi pod mikroskopem. Sta pidat do

roztoku kapku krve a meme pozorovat, jak se Pfiesteria piscicida pibl k erven krvince, "nabodne" ji a vysaje jej obsah. Sama se pi tom zbarv do ervena. Jeden tonk tak doke oderpat hemoglobin ze sedmi a deseti krvinek a souasn dvaaplkrt zvtit svj objem. Ve voln prod byl poprv pozorovn hyn ryb v souvislosti s pfiesteri v roce 1991 v Severn Karoln. Bhem poslednho desetilet doshly ztrty nkolika miliard kus. Pemnoen novho kdce zejm souvis s prudkm nrstem chovu prasat a drbee v tto oblasti a vyvenm movky a trusu na pole. Vyplaven dusinany a fosfty pak spolu s odpadem z papren vytvoily pro mikroorganismy vhodnou ivnou pdu. Vdci, kte se na vzkumu podleli, zaali v nkolika ppadech pociovat pznaky zcela neobvykl nemoci. Zaala je bolet hlava, mli pote s ledvinami a jtry, vrazn poruchy krtkodob pamti a ztrtu orientace. Kdy vyeten vylouilo Alzheimerovu chorobu i ppadn tumor, bylo zejm, e pote zpsobuj tkav toxiny, kter ze zkoumanch objekt unikaj do okol. Podobn pznaky spolu s podrdnm ke a krvcejcmi ranami hlsili irybi z postiench oblast. Dnes jsou ohroen seky eky Neuse River peliv monitorovny a v nov zzenm vzkumnm centru pokrauje vzkum ivotnho cyklu Pfiesterie piscicidy a toxin, kter vyluuje. Otzka jejich ppadnho en do jinch oblast, nebo dokonce do Evropy zstv oteven. Navc vdci nedvno objevili dal, podobn

nebezpenou formu, a to Pfiesterii shumwayae. DISCOVER, Toronto http://stoplusjedna.newtonit.cz/stare/200023/so23a08a.asp Bionafta z moskch as mon pinese spory Zanajc americk firma GreenFuel vyrb palivov olej z vodnch as. Vyuv k tomu technologii, kter byla vyvinuta v rmci kosmickho vzkumu financovanho NASA. asy se pstuj v reaktorech, co jsou sklenn trubice, obsahujc vodu a asy. Do trubic se vhn vyitn kou z tepeln elektrrny. Zkladnm principem innosti celho zazen je samozejm fotosyntza, prodn proces, pi nm rostlina za pomoci slunenho zen rozlo oxid uhliit na uhlk (kter sama vyuije) a kyslk (kter uvoluje do ovzdu). A vhodou vodnch as je, e nkter z nich obsahuj a padest procent oleje - kter se d po extrakci peistit napklad na bionaftu.

Systm spolenosti GreenFuel je ve fzi testovn (probh hlavn na Massachusetts Institute of Technology). Pokud ve pjde podle plnu, na podzim by se ml rozebhnout pilotn projekt komernho nasazen. Podle hrubch sel nen cel projekt pln nesmysln. Slunen zen dv cca 1 kW na metr tveren a innost vyuit tto energie by se mohla pohybovat odhadem okolo pti procent. Biologick procesy sice vykazuj innost a 90 %, ale to je zavdjc. Tk se pochod, probhajcch na bunn rovni, piem organismus jako celek potebuje energii i na zajitn svch ivotnch funkc. Navc v ppad danho vyuit je clem pouze olej, nikoli cel rostlina. A hlavn - kritickm faktorem nen jen plocha zazen, ale tak jeho objem, protoe asy tvo jen asi 10 % objemu zazen (zbytek je voda). Pi deseti hodinch slunenho svitu denn pak vychz vkon zazen na 0,5 kW denn na metr tveren, co velmi zhruba odpovd pl litru oleje. Ten se d z as dostat velmi jednodue odstednm, ale postup k zskn bionafty je pak pomrn nron (hlavn energeticky). Prmyslov pstovn as m oproti klasickmu pstovn olejnin mnoho vhod. Pedevm neni zemdlskou pdu (protoe ji vbec nepotebuje) a me pouvat slanou vodu. Jako ekonomick vak me vychzet jedin v ppad vraznho zdraen fosilnch paliv. Tato technologie je pkladem monch budoucch vhod emisnch povolenek na oxid uhliit a obchodu s nimi. Na rozdl od tradinho zpsobu pstovn biopaliv toti spotebovv oxid uhliit ze zdroje, kter by jinak za jeho vypoutn do vzduchu musel platit. Jinmi slovy, obchodovn s povolenkami umouje bezprostedn ocenit ekologick pnos tto technologie. Zdroj: Ekonom, 02.06.2005 -vce: www.biom.cz

Eutrofizace obohacovn vod o iviny zejmna N a P vede k pemnoen sinic, as a bakteri toxiny-jedovat, zpsobuj nap. podrdn ke kveten rybnk, (eutrofn ndre)

Internetov odkazy (obrzky): http://www.sinicearasy.cz/ http://www.botany.uwc.ac.za http://vis-pc.plantbio.ohiou.edu/algaeimage/ Chlorophyta.htm http://www.epsag.uni-goettingen.de/html/ exkursionen.html

Recently Viewed Presentations

 • Credit Worthiness - Miami-Dade County Public Schools

  Credit Worthiness - Miami-Dade County Public Schools

  Nickel Dime Quarter Fifty-Cents Native American Dollar Presidential Dollar 1438 224 426 323 4 5 25. Do: Guide students through analyzing the bar graph that shows the coins that are currently in circulation. Have students answer the following questions: How...
 • Ecological Footprint - RHS APES

  Ecological Footprint - RHS APES

  Ecological Footprint Ecological Footprint measures how much land and water area a human population requires to produce the resources it consumes and to absorb its wastes under prevailing technology That is, it measures the extent to which humanity is using...
 • Η ιστορία της αρχαίας ελληνικής γεωμετρίας μέχρι σήμερα, ως ...

  Η ιστορία της αρχαίας ελληνικής γεωμετρίας μέχρι σήμερα, ως ...

  The Crusades were wars between the Holy Roman Empire and the Muslims over the Holy Land. There would be several Crusades over the next 200 years. 1206 - The Mongol Empire is founded by Genghis Khan. 1189 - Richard I,...
 • Analyzing the Rhetoric of Visual Arguments

  Analyzing the Rhetoric of Visual Arguments

  Analyzing the Rhetoric of Visual Arguments. Your Goal: As we've discussed, just about everything can be opened up rhetorically—even visuals like advertisements, political cartoons, and photographs.Today, we are analyzing how well the components of an argument work together to persuade...
 • 48x36 Poster Template - University College London

  48x36 Poster Template - University College London

  Non-authorized printing of this poster template by any commercial printing service other than PosterPresentations.com is strictly prohibited. Non-profit educational printing centers are exempt. ... Serge Guillas [[email protected]] Chemistry Department Russell Binions [[email protected]]
 • A Summury of The Bugdget Process.

  A Summury of The Bugdget Process.

  Municipal Infrastructure Grant, Urban Settlements Development Grant, Public Transport Network Grant, Integrated National Electrification Grant ... Increases for some DMs from RSC seem to have mostly been spent on salaries. ... To enhance urban transport efficiency and mobility, the Commission...
 • Introduction: Basics

  Introduction: Basics

  (remember you know W1 and W2) 31 Aug 2010 * 11-755/18-797 Projection matrix properties The projection of any vector that is already on the plane is the vector itself Px = x if x is on the plane If the...
 • RANGKA - blog.ub.ac.id

  RANGKA - blog.ub.ac.id

  RANGKA menegakkan tubuh melindungi organ tubuh tempat membentuk butir darah merah menunjang/menyokong/tempat menempel/berkaitnya organ2 tubuh menentukan bentuk tubuh ( interaksi