PowerPoint-presentatie

Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431

Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Agenda aanstaande week 1/2 Zondag 15 oktober 09:30 Kerkdienst - br. Willem Schaaij 09:30 Kind in Kerk, onderbouw - Gehoorzaam/ Ongehoorzaam 14:00 Kerkdienst - ds. Huib Boersma. (Nieuwegein) 15:00 Bloemen bezorgen: Fam. P. Rozema donderdag 19 oktober 20:00 ISO (overleg kerkenraad PKN, Unie Baptisten en GKv) Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl.

Onjuistheden kunt u doorgeven via [email protected] Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Agenda aanstaande week 2/2 Zondag 22 oktober 09:30 Kerkdienst - ds J.M.A Groeneveld (Bedum) 09:30 Kind in Kerk, bovenbouw - ESTER: Voor wie

buig je 14:00 Themadienst 1 - br. Izaak van Apeldoorn 15:00 Bloemen bezorgen: Br. G Reinders Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via [email protected] Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13)

Jarigen aanstaande week zo 15-10 Lorenzo Zwart (11) di 17-10 Br. S. Bijzitter (28) di 17-10 Machiel v/d Bos (26) wo 18-10 I. Boerma - de Vries (49) wo 18-10 Zr. K. Boonstra (40) vr 20-10 J. v/d Vaart (61) Deze informatie is overgenomen uit de ledenlijst. Onjuistheden kunt u doorgeven via [email protected] Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben, kunt u dat doorgeven aan het Jeugddienst 29 oktober 2017 19.00 uur in KC De Bining Met medewerking van: Praiseband Revival en Robert Colijn

Vrouwen meegerekend? Het GKV-besluit over vrouwen in de ambten toegelicht Wie: Dr. M.H. (Melle) Oosterhuis, preses van de Generale Synode Wanneer: donderdag 12 oktober 2017 Tijd: 19.45u. 21.45u met pauze Entree: 5,00 per persoon Opgave: via [email protected] na opgave wordt een reader toegestuurd Plaats: GKV Het Noorderlicht, Scharmbarg 37, 9407 EA Assen-Peelo Zaal open v.a. 19:15 Boeken- en kaartentafel aanwezig. Interkerkelijke lofprijs- en aanbiddingdienst 22 oktober 2017, 19.00 uur.

Baptistenkerk, Norgerweg 49, Haulerwijk Thema: Veel vrucht dragen Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13)

Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Welkom Voorganger: ds. H.J. Boersma Organist: br. M. v/d Bos br. D.D. Rouwhorst

Beamist:br. P.B. Wagenaar De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar [email protected] Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13)

Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Votum en zegengroet On - ze hulp is in de naam van de HE - RE,

die he-mel en aar-de ge-maakt heeft. A - men. Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Liturgie Opw. 481 Opw. 136

Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Opwekking 481 Ik aanbid U (ik aanbid U) Met heel mijn hart (met heel mijn hart) Ik verhoog U (ik verhoog U) Met al mijn kracht (al mijn kracht) Heer ik zoek U (Heer ik zoek u) Wil zijn waar U bent (wil zijn waar U bent) Heer ik volg U (Heer ik volg U) Wil gaan waar U zendt (waar U zendt)

Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Opwekking 481 Heer ik geef U mijn aanbidding Heer ik geef U al mijn kracht en eer U alleen wil ik aanbidden U alleen komt toe mijn dank en eer

Heer ik dien U (Heer ik dien U) En buig voor U neer (en buig voor U neer) Geef mijn leven (neem mijn leven) Want U bent mijn Heer (U bent Heer) Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Opwekking 481

Ik vertrouw U (ik vertrouw U) Vader en zoon (vader en zoon) Hef mijn ogen (hef mijn ogen) Op naar Uw troon (naar Uw troon) Heer ik geef U mijn aanbidding Heer ik geef U al mijn kracht en eer U alleen wil ik aanbidden U alleen komt toe mijn dank en eer Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123

Collecte Lb. 939 (13) Opwekking 481 Heer ik geef U mijn aanbidding Heer ik geef U al mijn kracht en eer U alleen wil ik aanbidden U alleen komt toe mijn dank en eer Heer ik geef U mijn aanbidding Heer ik geef U al mijn kracht en eer U alleen wil ik aanbidden U alleen komt toe mijn dank en eer Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599

Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13)

Opwekking 136 1 Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT)

Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Opwekking 136 2 Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen Dat mijn wil voor eeuwig zij d uw en anders geen. Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. Laat mij nimmer gaan. Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen. Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431

Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Opwekking 136 3 Abba, Father, let me be Yours and Yours alone. May my will forever be evermore Your own. Never let my heart grow cold. Never let my go. Abba, Father, let me be Yours and Yours alone. Liturgie Opw. 481

Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599

Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Opwekking 91 Jezus houdt van alle kleine kinderen. Jezus houdt van alle kleine kinderen. Jezus houdt van alle kleine kinderen. Alle kleine kinderen mogen komen. n kleine, twee kleine, drie kleine kinderen. Vier kleine, vijf kleine, zes kleine kinderen. Zeven kleine, acht kleine negen kleine kinderen. Alle kleine kindren mogen komen. Liturgie

Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Opwekking 91 (Jezus houdt van alle hippe hippies, zieke kinderen, oude mensen, lieve babys enz) Liturgie Opw. 481

Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599

Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Op Toonhoogte 431 Jezus is de goede herder Jezus Hij is overal Jezus is de goede herder Brengt mij veilig naar de stal Als je 's avonds niet kunt slapen Als je bang in 't donker bent Denk dan eens al die schapen Die de heer bij name kent Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91

Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Op Toonhoogte 431 Jezus is de goede herder Jezus Hij is overal Jezus is de goede herder Brengt mij veilig naar de stal En wanneer je soms alleen bent En je hart is vol verdriet Denk dan aan de goede herder Hij vergeet Zijn schaapjes niet

Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Op Toonhoogte 431 Jezus is de goede herder Jezus Hij is overal Jezus is de goede herder Brengt mij veilig naar de stal

Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431

Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Psalm 103: 5, 9 5 Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan t licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem. Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91

Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Psalm 103: 5, 9 9 Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN zijn grote naam, zijn grote daden eren. Komt allen tot de lof des HEREN saam. Lof zij den HEER in hemel en op aarde, die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. Liturgie Opw. 481

Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599

Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Dopen Lianne Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123

Collecte Lb. 939 (13) Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Opwekking 599 1 Nog voordat je bestond, kende Hij je naam.

Hij zag je elk moment en telde elke traan. Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13)

Opwekking 599 2 En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt. Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123

Collecte Lb. 939 (13) Opwekking 599 Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9

Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Opwekking 599 3 En wat je nu ook doet, zijn liefde blijft bestaan. Ook niets wat jij ooit deed, verandert daar iets aan. Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon. En nu is alles klaar wanneer jij komt. Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91

Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Opwekking 599 Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt.

Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Opwekking 599 Refrein: Kom tot de Vader, kom zoals je bent. Heel je hart, al je pijn

is bij Hem bekend. De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Daarmee is alles klaar wanneer jij komt. Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13)

Opwekking 599 Coda: De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt. Hij wacht alleen nog maar totdat je komt. Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13)

Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Lezen Jesaja 43: 1-4 Uit Bijbel in Gewone Taal De Heer zal Isral redden 1 De Heer zegt tegen zijn volk: Isral, wees niet

bang, ik zal je bevrijden. Want ik heb je gemaakt, ik heb je het leven gegeven. Ik heb jou je naam gegeven, jij bent van mij! 2 Als je door water heen moet, zal ik bij je zijn. Als je rivieren oversteekt, zul je niet verdrinken. Als je door vuur loopt, zul je niet verbranden. De vlammen zullen je geen pijn doen. 3-4 Want ik, de Heer, ben jouw God. Ik ben de heilige God van Isral, en ik zal je bevrijden. Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek

Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Lezen Jesaja 43: 1-4 Uit Bijbel in Gewone Taal Isral, jij bent heel belangrijk voor mij, je bent heel veel waard. Ik houd zo veel van je! Voor jou gaf ik Egypte, Nubi en Seba weg. Voor jou geef ik alles weg, alle mensen en alle volken van de wereld. Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599

Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13)

Preek Ik heb jou je naam gegeven Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Liturgie

Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Opwekking 123 1 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o

Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Opwekking 123

2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Refrein: Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4

(BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13)

Collecte 1e collecte: Gastpredikanten 2e collecte: Rente & Aflossing Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Agenda aanstaande week 1/2

Zondag 15 oktober 09:30 Kerkdienst - br. Willem Schaaij 09:30 Kind in Kerk, onderbouw - Gehoorzaam/ Ongehoorzaam 14:00 Kerkdienst - ds. Huib Boersma. (Nieuwegein) 15:00 Bloemen bezorgen: Fam. P. Rozema donderdag 19 oktober 20:00 ISO (overleg kerkenraad PKN, Unie Baptisten en GKv) Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via [email protected] Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599

Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Agenda aanstaande week 2/2 Zondag 22 oktober 09:30 Kerkdienst - ds J.M.A Groeneveld (Bedum) 09:30 Kind in Kerk, bovenbouw - ESTER: Voor wie buig je 14:00 Themadienst 1 - br. Izaak van Apeldoorn 15:00 Bloemen bezorgen: Br. G Reinders Deze informatie is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via [email protected] Liturgie Opw. 481 Opw. 136

Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Jarigen aanstaande week zo 15-10 Lorenzo Zwart (11) di 17-10 Br. S. Bijzitter (28) di 17-10 Machiel v/d Bos (26) wo 18-10 I. Boerma - de Vries (49) wo 18-10 Zr. K. Boonstra (40) vr 20-10 J. v/d Vaart (61)

Deze informatie is overgenomen uit de ledenlijst. Onjuistheden kunt u doorgeven via [email protected] Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben, kunt u dat doorgeven aan het Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Liturgie

Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Lied 939 Uit zingen en bidden in huis en kerk 1 Op U alleen, mijn licht, mijn kracht, stel ik mijn hoop. U zorgt voor mij. Door golven heen, door storm en nacht leidt mij uw hand. U blijft nabij.

Uw vrede diep, uw liefde groot verjaagt mijn angst, verdrijft de dood. Mijn vaste rots, mijn fundament, U bent de grond waarop ik sta. Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Lied 939

Uit zingen en bidden in huis en kerk 2 U werd een mens, U daalde neer in onze pijn en schuld en strijd. U droeg de last, verrezen Heer die ons van elke vloek bevrijdt: U sloeg de zonden aan het kruis en brengt ons bij de Vader thuis; want door uw bloed, uw levenskracht komen wij vrij voor God te staan. Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT)

Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Lied 939 Uit zingen en bidden in huis en kerk 3 Van eerste kreet tot laatste zucht leef ik in U, en U in mij. Geen boze macht, geen kwaad gerucht, niets is er dat mij van U scheidt. Want U regeert, U overwint, U neemt mij aan. Ik ben Gods kind. Totdat U komt, mij roept voorgoed, bent U het doel van mijn bestaan. Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91

Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Amen Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599

Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) A - men, a - men, a - men. Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91

Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT) Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Liturgie Opw. 481 Opw. 136 Opw. 91 Op Toonhoogte 431 Ps. 103: 5.9 Opw. 599 Lz. Jes. 43: 1-4 (BGT)

Preek Opw. 123 Collecte Lb. 939 (13) Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.

Recently Viewed Presentations

 • CYP Programme

  CYP Programme

  CYP Programme. A Pan Dorset Emotional Well-being and Mental Health Strategy for Children and Young People is in place for 2016-20 and this is led by a local partnership between NHS Dorset CCG, Dorset County Council, Borough of Poole, Bournemouth...
 • BaBar: risultati di fisica e prospettive Giuseppe Della

  BaBar: risultati di fisica e prospettive Giuseppe Della

  sin2b vs indirect UT constraints: excellent agreement this means: New Physics contribution is small OR New Physics is not small but does not appear in this particular decay because of accidental cancellations CPV in the SM is due to a...
 • eVTOL Capability Brief 2019 PRICE Systems, L.L.C. All

  eVTOL Capability Brief 2019 PRICE Systems, L.L.C. All

  Motivation. A comprehensive cost modeling is viewed as a key development strategy for eVTOL. Understanding and modeling factors related to learning curve, economics, revenue generation, technical risk, and uncertainty can enable a company to develop cost-effective solutions
 • Evans Garey - American Counseling Association - representing ...

  Evans Garey - American Counseling Association - representing ...

  Instrument: Religious Problem Solving Scale (Pargament, et al, 1988) & Brief Multidimensional Student Life Satisfaction Scale-PTPB (Bickman, Athay, Riener, Lambert, Kelley, Breda,..Andrade, 2010) Religious Problem Solving Scale has 12 items with 3 item for each scale with 4 point response...
 • Controlling Statute - Westlaw

  Controlling Statute - Westlaw

  Controlling Statute Controlling Statute Now you are ready to explore employer vicarious liability in more detail and retrieve relevant primary law. The next step is often searching more detailed secondary sources or case law, but another option is to see...
 • Module 2 Achieving Excellence through others Refresher: Core

  Module 2 Achieving Excellence through others Refresher: Core

  MODEL THE WAY. ENCOURAGE THE SPIRIT. Recognise individual contribution. Celebrate progress as well as achievements. Set an example. Plan small wins. Foster collaboration. Strengthen others. Paint a picture of the future. Enlist others. Search for opportunities. Experiment and take risks....
 • Preparing for the W.S.T Part I

  Preparing for the W.S.T Part I

  R. equirement. Everyone must meet this requirement in order to graduate. You have two options: the WST (writing skills test) or the course option. The WST stands for the Writing Skills Test. This is a 90 minute exam in which...
 • 1. - cdn-cms.f-static.com

  1. - cdn-cms.f-static.com

  -British army from Lake Ontario was stopped as well-A third British army was stopped moving north The British at Fort Ticonderoga were surrounded and surrendered Oct 1777. The importance of this battle was an enormous victory for the Continental Army...