Powerpoint fra Seminar om Planteværn 2008 - Sprøjteteknik

Sprjteteknik, sprjtekapacitet og planlgning i forhold til optimal bekmpelse Preben Klarskov Hansen Peter Kryger Jensen Jens Erik rum AARHUS UNIVERSITET Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet Disposition Vind og vejr Hvad er godt sprjtevejr? Hvor mange sprjtetimer er der til rdighed? Sprjtning Sprjtestrrelser Tomkrsel Vinklede dyser Planlgning Kan valg af teknik give flere sprjtetimer? Vind og vejr Klimastationer Gennemsnitlige vejrdata Tabel 1. Oversigt over klimadata for de tre klimastationer Klimastation og mling antal obs middelvrdi ---Flakkebjerg--(1. jan 1997-31.okt.2007) 94484 8,89 Lufttemperatur i 2 ms hjde ( C) Relativ luftfugtighed i 2 ms hjde

80912 82,6 -1 Vindhastighed i 10 ms hjde (ms ) 94338 4,6 -1 Nedbr (mm h ) 94264 0,07 minimum maksimum -17,7 16 0 0,0 30,0 100 25,7 35,8 ---Bygholm--1. aug 1998-31.okt.2007 Lufttemperatur i 2 ms hjde ( C) Relativ luftfugtighed i 2 ms hjde Vindhastighed i 10 ms hjde (ms-1) Nedbr (mm h-1) 80304 65173 80299 80210 8,72 83,9

3,78 0,08 -17,0 0 0 0 30,1 100 21,7 18,3 ---St. Jyndevad--1. jan 1997-31.okt.2007 Lufttemperatur i 2 ms hjde ( C) Relativ luftfugtighed i 2 ms hjde Vindhastighed i 10 ms hjde (ms-1) Nedbr (mm h-1) 92984 78543 92971 92670 9,13 84,8 3,24 0,11 -19,1 9,0 0 0 31,9 100,0 17,3 29,4

---Silstrup--1. jan 1997-31.okt.2007 Lufttemperatur i 2 ms hjde ( C) Relativ luftfugtighed i 2 ms hjde Vindhastighed i 10 ms hjde (ms-1) Nedbr (mm h-1) 94653 87775 94514 94164 8,55 85,44 5,64 0,09 -10,3 19,0 0,0 0,0 28,8 100,0 26,80 38,9 Godt sprjtevejr Dgnets minimumstemperatur mlt i 2 meters hjde skal vre strre end 1C Dgnets maksimum temperatur mlt i 2 meters hjde skal vre strre end eller lig med 10C Den relative luftfugtighed mlt ved timeskift i 2 meters hjde skal vre mellem 49.9 og 96 %RH Nedbrsintensitet m max vre 0,1 mm h-1 i den time der undersges

Nedbrsmngden m ikke overskride 2,0 mm i en sammenhngende periode p 3 timer fr og 6 timer efter sprjtning - Og vinden Max 4 ms-1 mlt i 10 ms hjde almindelige fladsprede eller low-drift dyser Max 6 ms-1 luft-injektordyser luftassisteret sprjtning (f.eks Danfoil eller Hardi Twin) Max 8 ms-1 ny teknik? Scenarier Sprjtning foregr alle ugens dage mellem kl. 04:00 og 09:59 dvs det er muligt at man f.eks. kan sprjte fra kl. 04:00 til kl. 04:59 og igen fra kl. 08:00 til kl. 08:59 Sprjtning foregr i en sammenhngende 6-timers periode mellem kl. 04:00 og 09:59 her kan man sprjte i hele perioden Sprjtning foregr i en sammenhngende 4-timers periode mellem kl. 20:00 og 23:59

her kan man sprjte i hele perioden Sprjtning foregr i en sammenhngende 4-timers periode mellem kl. 00:00 og 03:59 her kan man sprjte i hele perioden Gns sprjtetimer ved 4,6 og 8 ms-1 mellem kl. 04:00 og 09:59, 97-07 Silstrup Uge Bygholm 4 6 8 4 6 8 16-20 7.7 13.8 16.7

10.9 15.0 16.0 42-46 2.2 4.1 6.2 2.5 4.4 5.5 Jyndevad Uge Flakkebjerg 4 6 8 4 6 8

16-20 13.8 18.9 19.5 11.5 18.3 21.7 42-46 3.8 6.0 6.4 2.9 6.2 8.1 Gns. antal sprjtetimer ved 4,6 og 8 ms-1 uge 16-20, 97-07 Silstrup Kl. Bygholm 4 6

8 4 6 8 4-10 2.2 6.6 9.7 2.6 5.5 7.1 20-0 3.7 7.0 8.0 5.6 7.1 7.9 0-4

3.4 6.5 7.8 5.1 7.0 7.4 I alt 9.3 20.1 25.5 13.4 19.6 22.4 Jyndevad Kl. Flakkebjerg 4 6 8

4 6 8 4-10 4.1 9.8 10.9 3.4 8.9 12.1 20-0 8.2 10.4 11.3 6.9 11.0 13.0 0-4 6.6

9.9 9.9 7.2 11.5 13.2 I alt 18.9 30.2 32.1 17.4 31.4 38.4 Gns. antal sprjtetimer ved 4,6 og 8 ms-1 uge 42-46, 1997-2007 Silstrup Kl. Bygholm 4 6 8 4

6 8 4-10 1.2 2.7 4.0 1.7 2.2 3.8 20-0 0.4 1.1 2.5 0.6 1.3 1.7 0-4 0.8 2.1

3.4 0.7 1.4 2.0 I alt 2.0 4.8 7.3 2.4 3.5 5.8 Jyndevad Kl. Flakkebjerg 4 6 8 4 6

8 4-10 1.9 3.8 4.2 1.1 3.2 5.8 20-0 1.4 1.8 2.2 1.1 2.6 3.1 0-4 1.9 2.7 3.1

1.0 2.8 3.9 I alt 3.8 6.6 7.3 2.1 6.0 9.7 Antal sammenhngende sprjtetimer Uge 42-46 Bygholm Flakkebjerg Antal sammenhngende sprjtetimer Uge 42-46 Jyndevad Silstrup Hussar temperaturafhngig effekt? 16 landsforsg 2003-2005, 50 g Hussar pr. ha % Effekt p antal rajgrsstr fr hst 100 90 80

70 60 Sikker effekt ved temp. over 9,5C 50 40 30 20 10 0 7 8 9 10 11 Middeltemperatur omkring sprjtning 12 13 LR 2006 Antal gns. sprjtetimer pr uge under 4 ms-1 og over 2C, Silstrup Antal gns. sprjtetimer pr uge under 4 ms-1 og over 6C, Silstrup Antal gns. sprjtetimer pr uge under 4 ms-1 og over 10C, Silstrup

Antal gns. sprjtetimer pr uge under 4 ms-1 og over 2C, Jyndevad Antal gns. sprjtetimer pr uge under 4 ms-1 og over 6C, Jyndevad Antal gns. sprjtetimer pr uge under 4 ms-1 og over 10C, Jyndevad Sprjteteknik Udarbejdet af Danmarks JordbrugsForskning, Bygholm PLANTEPLEJE T ilpas til skrm Grundoplysninger MARK STRRELSE: MARK FORM: 5 mark former ---> G til: Hovedmenu Sprjtning Areal: Dosering: Transport: Opfyldning: Krehastighed p vej: 10 12 15 16

18 20 24 m bom m bom m bom m bom m bom m bom m bom 10,0 ha 1 1 1:4 Sprjtning Radrensning 2 1:2 3 1:1 Hypning Ukrudtsharvning 4 5 trekant polygon Flammebehandling Hndhakning Markvanding Grundoplysninger 100 ha sprjtet uden tmning eller rengring af tank.

125 liter/ha 500 meter afstand mellem mark og pfyldningssted. 200 liter/minut 25 km/time Tank strrelse Effektiv Effektiv Arbejdsbehov liter arb.bred. krehast. Mark Vej Ifylde meter km/time min/ha min/ha min/ha 600 800 1.000 1.200 1.500 2.400 3.600 liters tank liters tank liters tank liters tank liters tank liters tank liters tank 10 12 15 16 18

20 24 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 11,3 9,8 8,2 7,8 7,2 6,6 5,8 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 1,8 1,5 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 Mark Total kapacitet timer/ha ha/time

0,25 0,21 0,18 0,17 0,16 0,14 0,12 4,41 5,14 6,08 6,44 7,05 7,74 8,80 Betydning af tankstrrelse Vskemngde p 120 l/ha Tank (l) Bombredde (m) Hastighed (km/t) Kapacitet (ha/time) 1200 24 7,0 8,27

1600 24 7,0 8,45 2200 24 7,0 8,64 2800 24 7,0 8,75 3600 24 7,0 8,84 6600 24 7,0

9,04 Betydning af krehastighed Vskemngde p 120 l/ha Tank (l) Bombredde (m) Hastighed (km/t) Kapacitet (ha/time) 1200 15 7,0 6,25 1200 15 9,0 7,25 1200 15 11,0

8,08 3600 24 7,0 8,84 3600 24 9,0 10,07 3600 24 11,0 11,06 Betydning af bombredde Vskemngde p 120 l/ha Tank (l) Bombredde (m) Hastighed (km/t) Kapacitet

(ha/time) 3600 15 7,0 6,57 3600 16 7,0 6,86 3600 20 7,0 7,92 3600 24 7,0 8,84 3600 28

7,0 9,63 3600 36 7,0 10,93 Betydning af vskemngde Hastighed 7 km/t Tank (l) Bombredde (m) Vskemngde (l /ha) Kapacitet (ha/time) 1200 15 120 6,25 1200 15

180 5,82 1200 15 240 5,45 3600 24 120 8,84 3600 24 180 8,35 3600 24 240 7,84 Arrondering, tomkrsel og udnyttet tankkapacitet

Radius=4km Radius=2km Radius=1km Potens (Radius=4km) Potens (Radius=2km) Potens (Radius=1km) Tidsforbrug til fyldning og vejkrsel (timer) 30.0 25.0 20.0 15.0 10.0 5.0 0.0 0 10 20 30 Udnyttet tankkapacitet (ha) 40 50 Kilde J.E.rum, upubl.

Relativ dosering Bekmpelse af rajgrs i vinterhvede sprjtet med 5 doseringer af Topik tilsat Actirob i efterret p rajgrs med 1-2 blade. Relativ styrke med standard lodret dysemontering som reference. Der er anvendt LD015 dyse, 120 l/ha ved 6 km/t. Signifikans er angivet med bogstaver. 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 A A 2006 2007 B B B AB C C Lodret 50 cm 600 frem, 60 0 frem,

50 cm 25 cm Dysevinkling og bomhjde 600 bagud, 50 cm Bekmpelse af rajgrs, sprjtet med 5 doseringer af Gallant p 2 udviklingstrin. Relativ dosering med standard lodret dysemontering som reference p hvert udviklingstrin. 160 l/ha ved 6 km/t Relativ dosering 1,2 LD- 02, 1- 2 blade LD- 02, 3- 5 blade MD- 02, 1- 2 blade MD- 02, 3- 5 blade 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0 0 Lodret, 50 cm 60 0 frem, 50 cm 600 frem, 25 cm Dysevinkling og bomhjde Illustration af AUDPC

Skimmelangreb (%) AUDPC Assessments 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 05-jul 12-jul 16-jul 25-jul 01aug 06aug 13aug Bedmmelsesdato 20aug 27aug 05sep 12sep Skimmel i 2006. Konventionel = F-02 fladsprededyse, 192 l/ha og 5 km/t. Syngenta kartoffeldyse = 192 l/ha og 10 km/t og med skiftevis fremad og bagudrettede dyser p bommen Behandlet med Shirlan i 2 doser med ugeinterval

1000 LSD=82 AUDPC 800 600 0.4 l/ ha 0.2 l/ ha 400 200 0 Konventionel Syngenta kartoffeldyse System Skimmel i 2007. Konventionel = F-02 fladsprededyse, 192 l/ha og 5 km/t. Syngenta kartoffeldyse = 192 l/ha og 10 km/t og med skiftevis fremad og bagudrettede dyser p bommen Behandlet med Revus i 0,6 l/ha med ugeinterval 600 LSD=137 500 AUDPC 400 300 200

100 0 Konventionel Syngenta kartoffeldyse System Bekmpelse af Septoria ved 2 krehastigheder med 160 l/ha. System 1: 6 km/t med LD-02. System 2: 12 km/t med F-04 Blad1 20/ 6 3,5 3 Blad1 30/ 6 LSDblad1 = 0,12 LSDblad2 = 0,42 % Septoria 2,5 2 1,5 1 0,5 0 DJF 2006 System 1 0,5 Opus System 1 0,25 Opus System 2

0,5 Opus System 2 0,25 Opus Afstning af sprjtevske ved 2 krehastigheder med 160 l/ha. System 1: 6 km/t med LD-02. System 2: 12 km/t med F-04 6 km/t Afsat sprjtevske (ug/cm2) 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 12 km/t LSDblad1 = 0,12 LSDblad2 = 0,42 Gennemsnit Krespor Mlested i parcel Bomende Relativ afdrift 2-3 m fra sprjtet kartoffelareal med TeeJet dyser. TeeJet XR10004=100. (van de Zande, 2002)

300 Afdrift (relativ) 250 200 Fladsprededyse TurboTeeJ et Driftguard Luftinjektion 150 100 50 0 dyse 02, 150 l/ ha dyse 04, 300 l/ ha Afdrift ved stigende vindhastighed Som rettesnor kan afdriftsforsg normaliseres ved at dividere med vindhastigheden 1. Det betyder, at afdriften er dobbelt s stor ved 6 m/s som ved 3,5 m/s. I princippet burde sprjter/dyser/udstyr, der kan reducere

afdrift med mindst 50% derfor kunne anvendes ved 6 m/s med samme afdrift som referenceudstyr ved 3,5 m/s Udklip fra BBA/JKI liste over udstyr der reducerer afdrift med 50% Hvornr kan grovere dyser anvendes uden () eller med lille risiko for nedsat effekt ()og hvor er de en absolut ndlsning () Herbicider med jordvirkning Skimmelsprjtning i kartofler Tidselsprjtning i korn Svampesprjtning i korn Bekmpelse af frukrudt med bladvirkende midler Hjere vandmngder 150-200 l/ha Tidsler i korn Bladlus i vrbyg Kartoffelskimmel Svampe i raps Sen svampesprjtning i hvede Forslag til dyser i triplet Dyse 1. Lavdrift dyse strrelse 015 Vskemngde p ca 100 l/ha. Anvendes under gunstige forhold, uden krav til nedtrngning eller

dkning af stor plantemasse Dyse 2. Lavdrift dyse strrelse 02 eller 025 Vskemngde p 150 200 l/ha Kan bruges til de fleste sprjtninger Krehastighed afgr om dysestrrelsen skal vre 02 eller 025 Dyse 3. Kompakt luft-injektion 02 eller 025. Vskemngde p 150 200 l/ha Til mindre gunstige vindforhold samt sprjtning langs flsomme omrder Der vlges samme strrelse som er valgt til dyse 2.

Recently Viewed Presentations

 • Cadet Correspondent Module 1 Social Media for the

  Cadet Correspondent Module 1 Social Media for the

  Look at feed of 386 Komox RCACS for how not to use a public FB page. It should be a closed group. Corps and squadrons should consider using a closed group for communicating info to cadets and parents and should...
 • Agenda - Programme - LU

  Agenda - Programme - LU

  For posts requiring the ability to frequently speak in public and represent NATO in front of public audiences. Candidates get 15 minutes to prepare and have to brief the panel before the interview starts. Example: Brief a group of European...
 • Modernism - North Thurston Public Schools

  Modernism - North Thurston Public Schools

  Modernism. Reaction to World War I. Response to a sense of social breakdown. Development of cubism and surrealism in the visual arts. International perspective on cultural matters. The Jazz Age and The Great Depression. Investigation of the excesses of the...
 • Galasirs 5:1, 13-25 Galasirs 5:1, 13-25 God nooi

  Galasirs 5:1, 13-25 Galasirs 5:1, 13-25 God nooi

  Cole verwys na die parallel in die twee Kilkenny katte uit die tyd van Cromwell, wat so verskriklik baklei het dat daar nie eens 'n stukkie van enige van die twee katte se pelse oorgebly het nie. Vers 16-18: Paulus...
 • Helen Keller - Lancaster High School

  Helen Keller - Lancaster High School

  By Madison Patrick Harriet Tubman She got more than 300 people out of slavery. She was an advocate for women's suffrage. She worked with the underground railroad, civil war service By Danielle Russell Andrew Jackson By Tony Sanchez His nick...
 • Sketching, Linetype, and Lineweight

  Sketching, Linetype, and Lineweight

  Wood-Frame Systems U2-L5 POST-and-BEAM CONSTRUCTION SKELETON-FRAME COSTRUCTION REVIEW U2-L5 BALLOON FRAMING PLATFORM FRAMING REVIEW U2-L5 LUMBER Hardwoods Softwoods REVIEW U2-L5 LUMBER Plywood 2 Grades: Construction-grade Veneer-grade REVIEW U2-L5 LUMBER Nominal dimensions Actual dimensions REVIEW U2-L5 STUD JOIST REVIEW U2-L5 Rough...
 • Terrorism Legislative and Judicial Response

  Terrorism Legislative and Judicial Response

  Dr.T.S.N.Sastry Prof & Head Department of Law University of Pune*
 • Year 9 Arcs and Sectors Dr J Frost

  Year 9 Arcs and Sectors Dr J Frost

  Year 9 Arcs and Sectors. Dr J Frost ([email protected]) Last modified: 5th May 2015. Objectives: Be able to calculate the area of a sector, the length of an arc, and solve other problems involving area and volume.