POLITRAUMAT

POLITRAUMAT Dr. Sidita Vitoja Njeriu ne jeten e perditshme, gjate veprimtarise se tij si ne pune, shetitje, ne rruge dhe ambjente te tjera mund te pesoje ndonje aksident te formave te ndryshme qe mund te japin te tilla gjendje si: -

Kontuzione Fraktura Plage te hapura ose te mbyllura Hemoragji te jashtme ose te brendshme Kome Vdekje Demtimet e nje te aksidentuari jane te ndryshme si nga forma dhe nga graviteti i tyre

te cilat klasifikohen ne menyre topografike: - Traumat e kokes Traumat e kraherorit Traumat e barkut Traumat e shtylles kurrizore Traumat e ekstremiteteve

TRAUMAT E KOKES TRAUMAT E KOKES: 1- LACERACIONET: zakonisht jane te vogla dhe perbejne rreth 40% te demtimeve te kokes. Rralle here laceracionet mund te japin plage impresive te shoqeruara

me hemoragji. 2- TRONDITJA E LEHTE: eshte humbje e funksioneve neurologjike (konvulzione) me konfuzion te perkohshem ose amnezi TRONDITJA E RENDE: shoqerohet me crregullime neurologjike persistente per disa jave.

3- DEMTIMET VATRORE JANE: KONTUZIONI: eshte nje shtypje e trurit dhe jep demtime neurologjike HEMORAGJIA INTRAKRANIALE: ne 75% te rasteve eshte vdekjeprurese. 4- FRAKTURAT E KAFKES: Mund te jene te hapura ose te mbyllura dhe te shoqerohen me rrjedhje te lengut LCS nga

hundet, nga veshet. Gjithashtu shoqerohen me hemoragji nga veshet dhe ekimoza. 5- FRAKTURA TE KOCKAVE TE FYTYRES: Keto fraktura mund te japin gjendje klinike te lehte, mesatare e te rende me gjendje kome ose vdekje te menjehershme. Realizohet vleresimi mbi:

- Lokalizimi i demtimeve ne koke Rruget respiratore, respiracioni Pulsi, Fc Koshienca Pupillat, reflekset Levizjet, funksioni motorik

Glasgow Shkalla e Koms (GSHK, GCS) Prdoret nga profesionistt medicinal pr vlersimin e shkalls s traums dhe prognozn neurologjike. Pas lndimit t koks s pari bhet vlersimi i shkalls s vetdijes.

Rezultatet e GSHK fitohen duke i mbledhur vlerat e tre parametrave: - prgjigjen m t mir t syve (me vlersimin maksimal 4) - prgjigjen m t mir verbale (me vlersimin maksimal 5) - prgjigjen m t mir motorike (me vlersimin maksimal 6)

GSHK (GCS) Pikt 6 5 4

3 2 1 Syt hapen spontanisht

Syt hapen si prgjigje ndaj zrit Syt hapen pas ngacmim t dhembsh. Syt nuk

hapen Syt - - T

folurit - Orientuar . Flet normal. Konfuz. I dezorientuar.

Prgjigjet jo adekuate. Zra t pakuptimt. Nuk ka zra.

Zbaton komandat Lokalizon stimuluset e dhembshme. Fleksion trheqjelargim nga

stimuli i dhembshem. Fleksion anormal trheqje ndaj stimulit t dhembshem.

Ekstension ndaj stimulit t dhembshem. Nuk lviz. Motori ka

Ndihma mjeksore n raste e lndimit t koks kur paraqiten : - prgjumja e pazakont - sjellja abnormale - kokdhembja e fort ose shtangimi i qafs - humbja e shpejt e vetdijes - vjellja frekuente

Ndihma e par n rastet e lndimit t koks - Ekzaminimi i rrugve respiratore (kalueshmria) - frymmarrja - qarkullimi i gjakut - nse duhet reanimimi - stabilizimi i koks dhe qafs (jo lvizje) - nuk duhen hequr trupat penetrues

- nuk duhen dhn medikamente pa konsultim me mjekun Ndihma e par n rastet e lndimit t koks - ndalimi i gjakderdhjes me presion t leht me gaz sterile - prcjellja/observimi i t lnduarit 24 ort e ardhshme - zgjimi do 2-3 or dhe pyetjet si quhesh

dhe ku je - nuk duhen dhn analgjezike (aspirin, ibuprofen) TRAUMAT TORAKALE: klasifikohen mbi bazen e agjentit demtues dhe mbi menyren e incidentit. 1- Traumat e mbyllura, e kufizuara ne paretin torakal ose me demtime te strukturave

endotrakeale, jane pasoja te nje goditje direkte (shtypje, ndrydhje) ose indirekte (ligji i inercise, mekanizmi i frenimit te shpejte i cili sjell shtypje intratorakale ose demtim nga shkeputja e organeve) dhe shpesh te shoqeruara me trauma ne vende te tjera (abdominale, kraniocerebrale, vertebrale, pelvike)

KLASIFIKIMI I DEMTIMEVE TRAUMATIKE TE TORAKSIT: DEMTIMET SKELETIKE: - Te vogla (frakture e izoluar e nje brinje ose sternumit) - Te medha (fraktura te shume brinjeve ose dhe te sternumit bashke, emfizeme subkutane) - Me pjese te levizshme (fraktura te shume brinjeve ne disa vende)

- DEMTIMET VISCERALE: Pneumotoraksi ose hemotoraksi Emfizeme mediastinale Kontuzion pulmonar Kontuzion kardiak

Demtime te diafragmes Rupture kardiake ose te eneve te medha Rupture trakeale ose te bronkeve te medha Rupture e ezofagut 2- TRAUMAT E HAPURA nga armet e ftohta ose nga arme zjarri qe perfshijne: a) Plage penetruese: siperfaqesore ose te thella b) Plage jo penetruese ose pa demtime te

organeve. Demtimet e medha torakale mund te jene prezente edhe ne mungese te demtimeve te dukshme te paretit torakal. Prezenca e emfizemes subkutane e toraksit dhe e qafes mund te jete shenje e demtimet te rrugeve ajrore, te ezofagut ose laceracione te pulmoneve ose nje frakture te brinjeve me prekje te pleures parietale.

Fryrje e jugulareve eshte shprehje e alterimit te kthimit venoz, tregon prezencen e tamponades se zemres ose pneumotoraks ose insuficience ventrikulare. Duhen vleresuar demtimet kutane te paretit torakal si gervishtje, plage, ekimoza, hematoma. Nese kemi te bejme me arme zjarri i kushtohet vemendje vendit te hyrjes dhe daljes se plumbit. KUADRI KLINIK:

FRAKTURAT KOSTALE: mund te kene prekur nje ose me shume brinje dhe jane frekuente kryesisht tek te moshuarit. Karakterizohet me dhimbje te forta te lokalizuara ne vendin e fraktures. FRAKTURAT E STERNUMIT: shpesh jane te shoqeruara me fraktura te tjera te toraksit. Manifestohen me dhimbje te medha sternale qe shtohet me levizjet respiratore.

DEMTIMET SKELETIKE ME PJESE LEVIZEZE: jane trauma te se njejtes brinje ne pjese te ndryshme. Kuadri klinik varion ne funksion te brinjeve qe marrin pjese dhe karakterizohen nga respiracioni paradoksal i cili degjeneron deri ne insuficience respiratore me tendence per tu agravuar.

Eshte shume frekuent bashkeshoqerimi me pneumotoraks Pneumotoraksi: Mono ose bilateral eshte nje nga komplikacionet me te shpeshta te traumave torakale te renda. Shenjat kryesore: Dhimbje shtrenguese, dispne, takipne, cianoze, kolle e thate. Ne rastin e traumave torakale te mbyllura

eshte pasoje e lezionit te pleures parietale dhe/ose viscerale me penetrim te ajrit ne hapsiren interpleurale. Ne qofte se demtimi I pleures viscerale mbyllet spontanisht menjehere pas traumes atehere pneumotoraksi quhet pneumotoraks i mbyllur. Ne rast te demtimeve te hapura te cilat vene

ne komunikim kavitetin pleural me ambientin (plage penetrante, rupture e trakese, rupture e nje bronku, rupture pulmonare ) quhet pneumotoraks i hapur. Kur veme re nje keqesim te menjehershem te kushteve respiratore te shoqeruara me shenja te shokut, fryrje te jugulareve, emfizem subkutane duhet dyshuar per pneumotoraks tensioni.

Kjo gjendje perfaqeson nje emergjence te vertete te karakterizuar nga hyrja e ajrit ne kavitetin pleural gjate inspirimit ndersa dalja gjate ekspirimit eshte e bllokuar. Kjo pason me nje rritje progresive te presionit intratorakal me efekt kompresiv mbi zemer dhe enet e medha. Hemotoraksi: Prezenca e gjakut ne kavitetin

pleural rrallehere i izoluar dhe shpesh i shoqeruar me pneumoteraks (hemo- pneumotoraks) vjen nga: - laceracionet e eneve te gjakut interkostale ose - demtimet e eneve te medha ose - Demtimet e parenkimes pulmunare. Shenjat klinike jane te ngjashme me ato te pneumotoraksit por atyre u shtohen shenjat e instabilitetit hemodinamik ( shok hipovolemik)

sipas mases se humbur te gjakut. LEZIONET PULMUNARE: Nga traumat direkte (plage penetrante, perforacion i pjeseve te brinjeve te frakturuara) ose nga traumat indirekte ( shtimi i presionit intratorakal) shpesh te nenvleresuara perfaqesohen nga lezione te ndryshme elementare shpesh te nderthurura ndermjet tyre.

1. HEMATOMA INTRAPULMUNARE:Lezione te vogla qe vijne nga laceracione te lokalizuara qendrore te parenkimes pulmunare me evulucione te favorshem. 2. LACERACION DHE RUPTURE PULMUNARE: Karakterizohet nga kuadri klinik i pneumo/hemotoraksit. 3.KONTUZIONET PULMUNARE: Eshte demtim I shpeshte dhe shpesh I nenvleresuar sepse

shkaktohet nga kompresioni torakal ne mungese te frakturave kostale. 4.LEZIONET TRAKEO-BRONKIALE: Jane lezione te rralla qe shkaktohen nga plage penetrante qe cojne ne hyrjen e ajrit ne mediastin te karakterizuara nga dhimbje shtrenguese retrosternale, dispne, takipne, kolle, zhurme respiratore, hemoptizi, shfaqje te emfizemes subkutane te shoqeruara me pneumotoraks.

5. LEZIONET EZOFAGIALE: Pasoja te plageve me arme te ftohta ose arme zjarri, nga trupat e huaja ose helmet e gelltitura, nga traumat violente te toraksit posterior. Karakterizohen nga prezenca e shenjave klinike te emfizemes mediastinale dhe pneumotoraksit. 6. MEDIASTINITI PURULENT:

Eshte pasoje e daljes se permbajtjes ezofageale ne mediasten. 7.LEZIONET KARDIAKE DHE TE ENEVE TE MDHA TORAKALE: Pjesa me e madhe e lezioneve te tilla sjell vdekjen para se te jepet ndihma e pare. Rrjedhoje e traumave violente te toraksit anterior me fraktura te brinjeve/sternumit ose pasoje e

shtypjes karakterizohen nga shenja specifike te dominuara nga insuficienca kardio cirkulatore: dhimbje prekordiale te tipit anginoz, hipotension, dispne, anemi akute, fryrje te jugulareve. 8.LEZIONET E DIAFRAGMES: Kane dy mekanizma: - A) Trauma direkte (plage me arme zjarri/ te ftohta)

- B) Shtypje evidente nga paretet abdominale dhe/ose torakale (trauma torako abdominale te shkaktuara nga rrypat e sigurimit). - Gjysma majte e diafragmes preket me shpesh se ajo e djathte (mbrohet nga kapsula hepatike, te rralla jane lezionet bilaterale. TRAUMAT ABDOMINALE

Klasifikohen ne baze te agjentit demtues dhe menyres se incidentit: - Trauma te mbyllura nga goditjet direkte ndeshen ne 60% te aksidenteve rrugore, shpesh te shoqeruar me traumat e tjera. - Trauma te hapura nga arme zjarri/te ftohte duke dhene plage te siperfaqshme/te thella/ penetruese.

Keto trauma paraqesin: Klinike te rende me lezione viscerale. Kuader klinik me dhimbje qe rendohet progresivisht, shok hemoragjik ose peritonitis. Keto demtime mund te prekin organe parenkimatoze, struktura vaskulare abdominale, stomak, intestin.

TRAJTIMI Vlersimi i gjendjes: Ne inspeksion: gervishtje, hematoma, ekimoza, plage siperfaqesore, duhet kontrolluar me kujdes per plage depertuese te cilat mund te demtojne organe te ndryshme, duhet kontrolluar edhe per trupa te huaj. Ndiqet me kujdes ngjyra e lekures sepse ngjyra e zbehte na orienton edhe per

hemoragji te brendshme. Kontrollojme pulsin dhe koshiencen e te semurit; se si reagon. Kontrollojme per hemoragji ne vendin e gjakrrjedhjes, llojin e hemoragjise arterial/venoze. Kontrollojme per demtime te mundshme te nervave, te kyceve.

Sipas rastit te aksidentit jepet edhe ndihma: - Kur hemoragjia eshte e jashtme bejme ndalimin e perkohshem me ane te turnikes/lakut hemostatik apo tamponimit. - Kur hemoragjia eshte e brendshme rrezikshmeria eshte me e larte dhe ndalimi i saj kerkon nje nderhyrje me te shpejte dhe me te kualifikuar kirurgjikale

Kur hemoragjia (e brendshme) eshte ne toraks ose ne abdomen pacienti ankon per dhimbje shume te forta, lekura e fytyres shume e zbehte, anesite te ftohta, pulsi filiform, ka djerse te ftohta dhe shpesh humbasin ndjenjat. Ne kete rast veprojme keshtu: 1. Pozicion te pershtatshem lateral, gjysme ndenjur dhe duhet te evitohen levizjet. 2. Transportimi i menjehershem ne spital

3. Vendosen borsa te ftohta ne bark dhe ne kraheror. 4. Mjekojme plaget 5. Per ti shuar etjen i lagim buzet me garze te lagur me uje te ftohte. Ndersa per hemoragjite e jashtme sipas organeve: - Vendosim pacientin ne pozicon te pershtashem - Mbeshtetje psiqike: pacienti dueht ti evitoje

respiracionet e thella. - Vendosim borsa te ftohta - Mund ti jepen substanca te cilat ndalojne kollen si kodeina etj. - Nuk duhet te haje dhe nuk duhet te pije. Ne raste te hematemezes dhe melenes pacienti i demtuar vendoset ne pozicion dorsal dhe i ndalohet cdo levizje

Ne regionin e stomakut vendosen borsa me uje te ftohte ose me akull Ndihma kur jane te demtuara organet urinare dhe genitale te brendshme qe shoqerohen me hemoragji: Borsa te ftohta ne fund te barkut dhe ne regionin lumbal I demtuari vendos ne qetesi te plote

Transportohet ngadale Epistaksis: Komprimimi Tamponimi (me garze te njomura me uje/pomade) Hemoragjite nga veshet I demtuari vendoset ne pozite te pershtatshme me koken me lart se trupi, poshte i vendosim borsa te ftohta ne koke. Hemoragjia mund te shoqerohet edhe me fraktura prandaj pasi te

kemi ndaluar hemoragjine: Duhet bejme imobilizimin e perkohshem te kockave te demtuara. Te administrohen analgjezike Te behet imobilizimi I pacientit per transportim me mjete rrethanore Me pare mjekohet plaga ----ndalohet hemoragjia----behet imobilizimi I perkohshem---- transportimi ----imobilizimi perfundimtar.

FRAKTURAT E SHTYLLES KURRIZORE Ndalohen rreptesisht levizjet e te semurit Nuk nderrohet asnje rrobe Pacienti nuk duhet ulur ndenjur apo te ngreje

koken. Duhet transportuar sa me shpejt ne spital dhe duhet patur parasysh qe gjate trasportimit duhet te merret ne barrele mbi te cilen eshte vendosur nje derrase e gjate sa vete barrela (p.sh dere) Ne raste se demtimi eshte ne regioni cervikal: I demtuari vendoset ne pozicion dorsal pa jastek

ku koka, qafa, trungu duhet te jene ne nje vije te drejte dhe nuk duhet te levizin ( vendosim anash qafes rroba te cfaredoshme per te eliminuar levizjet e qafes). * Ne rast te demtimit te kockave te legenit pacienti duhet transportuar menjehere ne spital. LLOJET E HEMORAGJIVE

HEMORAGJI EKSTERNE (te jashtme) Mund te vizualizohet gjaku q rrjedh nga nj plag. HEMORAGJI INTERNE (te brendshme) Gjaku nuk rrjedh ne siperfaqe te trupit, por qndron brenda, akumulohet zakonisht nn lkur ose n kavitetet e trupit, ky sht edhe rasti m i rnd. SHENJAT E E HEMORAGJISE INTERNE (TE BRENDSHME)

Abdomeni shume i ndjeshem ose i ngurt (rigid) Hematoma n pjes t ndryshme t trupit Hemoragji nga rektumi ose vagina Te vjella me gjak Shenja te shokut METODAT E NDALIMIT TE HEMORAGJIVE 1. Presioni i drejtprdrejt

Me garz sterile apo leck t pastr aplikohet mbi plag presion i fort. Nese nuk keni garz apo leck t pastr, ju mund t beni presion direkt me dore, me kusht qe te keni doreze sterile te pademtuar. Kur duhet t kujdeseni edhe per viktima te tjera njekohesisht, mund te aplikoni nje bandazh/fashe kompresive mbi plage dhe nese hemoragjia eshte masive atehere vendosni garza te tjera permbi, por pa hequr garzen e pare. Prgjithsisht gjakderdhjet ndalojne me

kt metod. 2. Elevimi i gjymtyrs Ngritja/elevimi i gjymtyres se lenduar ul vershimin e gjakut drejt plages dhe zvoglon gjakderdhjen; nese plagt lokalizohen ne disa ekstremitete, atehere keto duhet t ngrihen mbi nivelin e zemres. Kjo metod mund te aplikohet bashke me

presionin e drejtperdrejte duke dhene rezultat me te shpejte. 3. Presioni indirekt Gjeni fillimisht arterien m te afrt me plagn dhe shtypeni me forc kundrejt kockes me gishtat tuaj, ne kete menyre ulet furnizimi me gjak q ofron arteria. Kjo metode perdoret pasi jane provuar dy

metodat e para dhe kane qene te pasuksesshme ne ndalimin e hemoragjise, gjithshtu perdoret edhe n rastet e frakturave. 4. Krioterapia Krioterapi quhet aplikimi i akullit, kjo mundeson ngushtimin e vazave te gjakut (vazokonstriksion) dhe ne kete menyre ulet furnizimi me gjak.

Akulli nuk duhet t aplikohet drejtprdrejt mbi plage pasi ekziston rreziku per te shkaktuar djegie, kshtu akulli duhet t vendoset n nj qese dhe m pas te mbeshtillet me nje leck. Turnike N botimet e mhershme t manualeve, turnike listohej si metoda e pest per ndalimin e gjakderdhjeve, por pr shkak t shkalls s

lart t rrezikut qe implikohet gjate kesaj procedure, qe nga viti 2000 sht vendosur q kjo metod te lihet si alternative vetem ne rastet kur do t ket amputim te ekstremitetit. Pse turnike shkakton deme? Kur turnike vendoset m anteriorisht/lart se duhet, kjo mund te shkaktoje nderprerjen

definitive/perfundimtare te furnizimit me gjak, e cila shkakton vdekjen e indeve edhe ne plaget te cilat mund te kishin shanse per rekuperim. N raste t tjera gjate aplikimit te presionit me turnike akumuloheshin shum toksina, dhe kur turnike lirohej per te parandaluar vdekjen e indeve, keto toksina perhapeshin nepermjet qarkullimit te gjakut ne te gjithe trupin dhe shkaktonin septicemi dhe shok deri ne vdekje.

MENYRA E APLIKIMIT TE TURNIKES Prdorni nj fash te palosur trekndsh apo leck q sht me nj gjrsi jo m pak se 4cm (mos prdorni fasha te ngushta, litar ose tela). Vendosni fashen ne nje distance tre gishta mbi plag. Lidheni nje garze/lecke dy her rreth gjymtyrs. Bni nj nyj t thjesht n skajet e garzes. Vendosni nj shufer t shkurtr dhe t fort. Bni edhe dy

nyje mbi shufer. Rrotullojeni shufren ngadal derisa te ndalet gjakderdhja. Regjistro kohn e sakt kur eshte filluar aplikimi i turnikes. Hemoragjite alveolare (dentale) a) Tampononi alveolin me nje garz te lagur me uje dhe thuajini pacientit qe ta kafshoje fort. b) Mos e lejoni te beje gargara me ndonje solucion e vecanerisht me uj t ngroht

c) Mos i jepni pije alkoolike d) Mos e lejoni futjen e sendeve ne alveoli si krip, kafe, etj. e) Referojeni pacientin tek dentisti PLAGT PRKUFIZIMI Esht humbja e vazhdimsis s indeve, ne kete rast lkurs.

Llojet e plageve Prerese Shkaktohen nga objekte t mprehta si kanae, xham, thike qe mund te presin muskujt, tendonet dhe nervat. Skajet/buzet e plags jan te pastra, lineare, sasia e gjakderdhjes ndryshon ne varsi zones s dmtuar. Penetruese

Ato jan t shkaktuara nga objekte t mprehta t tilla si thonjt, hala, grepa apo pickimi i gjarprit. Lndime te tilla jan t dhimbshme, dhe paraqesin gjakderdhje t brendshme dhe t jashtme. Plaga mund t jet e rrezikshme varsisht nga sa e thell eshte dhe ne cilen zone te trupit gjendet/ penetron, si dhe mbart rrezik per infeksion.

Prerese dhe penetruese Ato shkaktohen nga objekte t mprehta si grshr, thika, apo nj kock e thyer. Ky sht nj kombinim i dy llojeve t plageve te lartpermendura. Laceracionet Shkaktohet nga objekte te dhembezuar si psh: sharra. Ketu indet cahen dhe skajet e plags jan t crregullta. Abrasionet

Shakatohet nga frkimi i lkurs me siprfaqet e ashpra. Ketu ndodh humbja e shtreses me siperfaqesore te lkurs (epiderms), dhimbja eshte e tipit djeges qe kalon shpejt, ka pak gjakderdhje, shpesh infektohet. Avulsion (shkputje) Jan ato plage ne t cilat indet shkeputen dhe ngrihen lart. Nj plag prerese ose laceracioni

mund t shnderrohen ne avulsione. Gjakderdhja eshte masive p.sh. kafshimi nga qeni. Kontusione Shkaktohen nga objekte jo t mprehta si shkopinj, gur, grushta. Jane te dhimbshme dhe shfaqen hematoma. Kto plag shoqerohen me shkputje/zhveshje te lkurs, fraktura dhe hemoragji t brendshme.

PLAGE TE VECANTA Plage te shkaktuara nga arme zjarri Shkaktohen nga plumbat/predhat, dallohen dy plag njera e hyrjes dhe tjetra e daljes se plumbit. Orifica hyrese eshte e vogel, e rrumbullaket dhe e paster, kurse orifica e daljes eshte me e madhe dhe ne forme luleje. Keto plage mund te shoqerohen me perforime te

organeve te brendshme, si dhe fraktura e hemoragji, keto varen nga trajektorja e plumbit. TRAJTIMI Kontrolloni dhe vleresoni vendngjarjen me kujdes, sepse nese keto plage jane shkaktuar nga nje sulmues, mundet qe ai te jete akoma ne vendngjarje (ne keto raste therrisni ndihme te specializuar policine). Prezantohuni si nj person i trajnuar n dhenien e ndihms se par (nse vendngjarja esht e sigurt).

Hapni kavitetin oral dhe kontrolloni per trupa te huaj. Vlersoni ABC. Gjeni vendin e lndimit/plages. Vlersoni trajektoren e plumbit duke evidentuar orificen hyrese dhe dalese. Kontrolloni per shenja dhe simptoma te lezioneve te mundshme, si psh: deformim (fraktura) ose ne varesi te pjeses se trupit ku ndodhet plaga (toraks-lezion pulmonar i mundshem; abdomen-perforim i organeve te brendshme) dhe kushtojini vemendje te vecante ketyre lendimeve.

Mbuloni plagn me garz apo leck t pastr, dhe vazhdoni me trajtimin e hemoragjise. Mbani pacientin zgjuar/te vetedijshem. (Bejeni te flase) Masat paraprake Vleresoni me shume kujdes vendngjarjen dhe shmangni veprimet qe mund tju bejne ju te jeni viktima e rradhes me arme zjarri. Kini kujdes te vecante per cdo hap qe hidhni dhe

planifikoni rrugen qe do ndiqni pasi ne toke mund te gjinden fisheket dhe plumbat dhe nese ju i levizni ato gjate ecjes, do te ndryshoni skenen e krimit. AMPUTIMET Kjo sht humbja e pjesshme ose e plot e nj pjese t trupit.

Trajtimi i amputimit t plot/total Prezantohuni si nj person i trajnuar pr dhenien e ndihms se par. Vlerso vendngjarjen. Vleresoni statusin e vetedijes (Lajmeroni Ambulancen nese pacienti eshte i pavetedijshem). Hapni kavitetin oral dhe kontrolloni per trupa te huaj. Vleresoni ABC Gjeni vendin e plages. Drejtojeni vemendjen tek trungu (pjesa e mbetur), mbulojeni me garze ose

lecke te paster. Aplikoni metodat e kontrollit/ndalimit te gjakderdhjes Vlersoni nevojn e vendosjes se turnikes. Nse gjeni gjymtyren e amputuar, atehere mbeshtilleni ate fillimisht ate me nje garze ose lecke te paster dhe futeni ne nje qese te paster. Me pas kete qese futeni ne nje qese te mbushur me akull. Pjesen e amputuar dergojeni bashke me pacientin ose dorezojani ekipit te ambulances.

Recently Viewed Presentations

 • Plan B 3.0: Mobilizing to Save Civilization

  Plan B 3.0: Mobilizing to Save Civilization

  A Summary of Plan B 4.0: Mobilizing to Save Civilization, a book by Lester R. Brown Hunger on the Rise How Did We Get Here? Food price spikes in the past were event-driven, e.g. Indian monsoon failure; prices typically returned...
 • Starter Activity: A Christmas Carol Look carefully at

  Starter Activity: A Christmas Carol Look carefully at

  Describing Scrooge. Read Dickens' description of Scrooge. Select words and phrases that reveal his character. Oh! But he was a tight-fisted hand at the grindstone, Scrooge! a squeezing, wrenching, grasping, scraping, clutching, covetous, old sinner!
 • West Asheville Parking Study

  West Asheville Parking Study

  Oakwood St. to Louisiana Ave. I-26 to Swannanoa Ave. Abundance of private, off-street parking. Private off-street parking underutilized in peak. Heavy parking demand for on-street parking on side streets in study area. Significant amount of "informal" shared parking is occurring...
 • Who is InstallAware?

  Who is InstallAware?

  InstallAware for Windows Installer, Native Code, MSIX, Virtualization Upgrading to InstallAware X11 Now is the best time to Upgrade to X11: New built-in InstallShield, Wise import for one-click conversion of InstallShield projects saved as XML files and WiseScript files Call...
 • Baroque Era - Ms. Dowling's Website

  Baroque Era - Ms. Dowling's Website

  Florentine Camerata Group of writers and composers who felt that polyphony obscured the words. Words should be more important than music and music should portray the AFFECTION (feeling/mood) of the words. Monody - simpler style with a single voice-line with...
 • Unit 27: Network Operating Systems - James Tedder

  Unit 27: Network Operating Systems - James Tedder

  Unit 27 - Network Operating SystemsAssignment 1 - Task 1.1. You are required to evaluate types of NOS and NOS services of a selection of Network Operating Systems such as standalone, infrastructure based and cluster based systems. NOS: types eg...
 • How to Use This Presentation To View the

  How to Use This Presentation To View the

  This wood is called springwood. In summer, when water is limited, the vascular cambium produces summerwood, which has smaller cells. In a stem cross section, the abrupt change between summerwood and the following year's large springwood cells produces a ring...
 • Fashion of MAMA AFRICA - WordPress.com

  Fashion of MAMA AFRICA - WordPress.com

  Amidst the Civil Rights Movement of the 1960's developed an optimistic African youth culture that sought to engage in dialogue on international fashion, music trends and socio- political issues associated with that time.