pakikinig - WordPress.com

PAKIKINIG when people talk, listen completely. Most people never listen- Ernest Hemingway Pagdinig- pisikal Pakikinig- paglalaan ng matamang atensyon, at ang pagunawa sa ating napakikinggan Rankin- 45% Brown, Keefe, Steil 60% Naglagon ng mga aral tungkol sa pakikinig Andrew Wolvin, Carolyn Coakley Ralph Nichols, LA Stevens hindi napapahalagahan ang pakikinig ang pakikinig ay isang proseso ng pagtanggap, paglikha ng kahulugan at pagtugon sa pasalita at/o mga di verbal na

mensahe International Listening Association Proseso ng pakikinig Pagtanggap RESEPSYON Pagpapasya Pagbibigay Paglikha Pagbibigay Pagunawa REKOGNISYOON

Pagtugon PAGBIBIGAY KAHULUGAN Feedback Uri ng pakikig appreciative, diskriminatori, pamanuring, implayd, internal Uri ng tagapakinig Eager beaver Sleeper Tiger Bewildered Frowner

Relaxed Busy bee Two eared Nakaiimpluwensya at sagabal Oras Channel Edad Kasarian Kultura Konsepto sa sarili Pamimili

Pag-fokus Pag-unawa Pag-alala pagtugon Uri Pakikinig upang matuto at makaunawa Pakikinig upang magbigay ng pagtataya at panunuri Pakikinig upang dumamay at umunawa Ayon kina Wolvin at Coakley

p u p n oar si n ti n e di ti n

g n pag-ngg g Kritikal na Pakikinig Proseso ng pagdinig, unawa, pag-ebalweyt at pagtakda sa kahalagahan at kabuluhan ng mensahe Layunin niyo na pag-isipang mabuti at analisahin ang mga napakinggang mensahe Maging mapanuri

Pagbibigay ng opinion SIER triangle ayon kina Lyman, steil, Kittie, Watson at Larry Barker PAGSASALITA Talk low, talk slow, and dont talk to much- John Wayne Cuneiforms script and heiroglyphic inscription Stubbs- lubhang mahirap bumuo ng isang lipunan na walang wikang sinasalit (HOMO LOQUENS!) Retorika- batas ng malinaw, mabisa, maganda at kaakit akit na pagpapahayag.

Maaring magawa ng salita, hindi istraktura Magandang pagpapahayag William Halsey and Emmanuel Friedman retorika ay isang berbal na agham at sumasaklaw pa sa lohika at balarila Corax at Tisias - nagturo paano organisahin ang mga argumento sa kanilang sariling pangangatwrian sa harap ng korte. / unang tradisyon ng retorika Sophist/ sophistry- nagsimulang magturo manghikayat. Di umanoy walang katuturang paggamit ng wika Protogora Ama ng pakikipagtalo Isocrates Ama ng pakikipagtalumpati Plato- diyalektiko isang proseso ng tanong at sagot na

ginagamit upang suriin ang lahat ng angulo sa isang isyu upang hanapin ang katotohanan Aristotle- kahalagahan ng lohika sa pagunawa sa anumang aralin Cicero ang isang mahusay na mananalumpati ay nangangailangan g mahusay na edukasyon Quintillan etikal at epektibong pagtatalumpating pampubliko/ ang mabuting tao ay yaong magaling magsalita Rhetorical canon invention, arrangement, style, delivery, memory (IASDM) Isinasaalang alang ang konteksto, panahon at lugar Talumpati komunikasyon ng isang tao sa harap ng

madla o maraming tao Uri ng talumpati- impormatibo at panghihikayat Nagbibigay impormasyon,nanghihikayat Uri ng paglalahad- impromptu, extemporaneous, manuscript, memorized (IEMM) Kaalaman Kasanayan

Tiwala sa sarili Stage freight takot sa pagharap sa madla Kasangkapan Tinig Bigkas Tindig Kumpas Kilos Mensahe LOGOS Rhetorical triangle Awdyens

PATHOS Manunulat/ Ispiker ETHOS Mga dapat tandaan Bigkas

Tinig Tinding Kilos Kumpas BTTKK PAGBABASA Marina Tsvetaeva books are alive Pagbabasa ay aktibong proseso kung saan ang mambabasa ay gumagamit ng ibat ibang sanggunian ng impormasyon Nililinaw ang kahulugan at interpretasyon at paggamit ng kontekstong sosyal upang ituon ang kanilang

pagtugon Pagdedekoda, paglikha ng hinuha, pagbibigay ng puna Modelo: In the head model (Adams), bloome and dail, nakikita na ang pagbabasa bilang awtonomus, malaya sa sosyal at kultural na praktis na bumubuo sa partikular na pangyayari K. Goodman Copernican revolution aktibo, riseptibong prosesong pangwika at ang mambabasa bilang tagagamit ng wika Psycholinguistic process- relationship of thought and language

Louise Rosenblatt- ang mambabasa ay isang aktibong kalahok o partisipant sa paglikha ng kahulugan; transaksyonal na pakikipag-ugnayan sa teksto; ang mambabasa ay aktibong nakikilahok sa paglikha ng personal na kahulugan; teksto ng awtor at pag-unawa ng mambabasa Ang mambabasa ay gumagawa ng posisyon o pananaw habang nagbabasa Impormasyon (efferent) Aliw, damdamin (estetiko) Estilo ng pagbabasa: scanning, skimming, detalyado (SSD) Teorya:

Dole tradisyonal Nunan bottom up McCarthy outside in Nunan, Dubin, Bycina top down Goodman- psycholinguistic guessing game Rumelhart teoryang iskema Block metakognitibo kontroladong mambabasa sa kanilang kakayahang umunawa sa isang teksto PAGSULAT n dr ga

fti n Pr g ew i ti n Fi g n al d

o u m e nt o gn sg , u W is

u n ar i w a s t o Talata- 1 o higit pang pangungusap na tumatalakay sa isang paksa Balangkas- kalansay ng isang akda Katangian ng talata

Kaisahan Kohirens Empasis

Recently Viewed Presentations

 • Evaluate benefits of training and support under DemACT project

  Evaluate benefits of training and support under DemACT project

  On-Job Training (OJT) 12-hour OJT comprising: 6-hour competency training sessions in facilitating activities with Persons with dementia. 6-hour review sessions conducted at regular intervals over a period of 6 months Elder-sitters were observed using a competency checklist and given verbal...
 • Chapter 34

  Chapter 34

  A metabolic waste product . Indicator of renal function. Blood urea nitrogen (BUN) A measure of renal function. Diagnostic Tests and Procedures. Serum albumin. A plasma protein that helps maintain blood volume by creating colloid osmotic pressure .
 • Progressivism - Weebly

  Progressivism - Weebly

  Act clarified the Sherman Act by specifically naming certain business tactics illegal. Act also legalized labor unions and their right to strike peacefully. Progressive Presidents. 1913-1921. 16. th. Amendment. ... Dalton Edwards ...
 • Managed Services

  Managed Services

  Managed services. Migration. Monitoring as a Service. Infrastructure monitoring enables you to focus on incident and problem management. Perform fault and performance monitoring, asset management, patch management and vulnerability scanning.
 • Odyssey Writer Assignments - Relevant Academy

  Odyssey Writer Assignments - Relevant Academy

  Odyssey Writer Assignments Step one: Read the Prompt Step two: Copy and paste the question to a draft Step three: check out the rubric Forget the prompt? Thesis Statements: Your thesis statement should be specific-oitshould only cover what you will...
 • The Breast Cancer Epidemic: Evidence for a Radiogenic Cause

  The Breast Cancer Epidemic: Evidence for a Radiogenic Cause

  Breast cancer mortality, England and Wales 1958-1992If the breast cancer increase is a consequence of the exposure between 1959 and 1963 of young girls at puberty, which we know from the Hiroshima studies, we would expect a cohort effect.
 • www.eng.usf.edu

  www.eng.usf.edu

  Author: Autar Kaw Last modified by: Kaw, Autar Created Date: 1/18/2008 12:25:06 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Company: Engineering Computing
 • Welcome to the Central Office Projects Course

  Welcome to the Central Office Projects Course

  Explain Asset Under Construction Shells are created through WBS elements. Describe SubAsset Numbers . Explain how costs are settled from WBS to asset under construction (AuC) Display WBS settlement rules. Display investment profile. Run reports. Course Objectives