IT-forum Sogn og Fjordane

Sking p Internett Forskar Svein lnes Vestlandsforsking, Sogndal Tema Informasjonssk historisk Sk p Internett historisk tilbakeblikk Ulike typar sketenester Kva er ein skemotor?

Korleis fungerer ein skemotor? Skemotor sett fr brukar og fr tenestetilbydar synlege vevtenester Kan vi stola p skemotorane? omfattar skemotorane heile Internett? Informasjonskvalitet, tiltru annonsar, betalt indeksering, betalte skeord

Finst det andre skemotorar enn Google? Treng vi andre skemotorar enn Google? Framtidsutsikter: Bruk av metadata, den semantisk veven Praktiske tips og rd for betre sking Vestlandsforsking www.vestforsk.no Informasjonssk Computer-aided information search and retrieval historie om lag like gammal som datamaskinene frste skikkelege gjennombrot p 50-talet i samband med sk og erstatt av uttrykk i lovtekst IR = Information Retrieval

Fr WWW har informasjonssk srleg vore knytt til databasar og slik sett databasesk sk i strukturerte data Internett/WWW har endra dette ved sk i store, ustrukturerte datamengder Vestlandsforsking www.vestforsk.no Internett-sk i eit historisk lynglimt I begynnelsen var.... Archie utvikla i 1990 av Alan Emtage, pga. Unix-konvensjonar vart Archives til Archie... pre-web skemotor (ftp) The World Wide Web Wanderer (Wandex) den frste skeroboten p weben

Galaxy (1994), den frste internett-katalogen Excite (1993) WebCrawler (1994) frste fulltekstindeksering av web Yahoo! (1994) 10 r med internett-sk har vist at det skjer raske endringar og mange sketenester har relativt kort levetid. Yahoo! er ein av f tenester som har vore

med heile tida AltaVista var ei viktig teneste fram til slutten av 90-talet. P berre ca. eit halvt r forsvant den nesten heilt d Google tok over Vestlandsforsking www.vestforsk.no Ulike typar sketenester Katalog menneskeskapt hierarkisk database over nettressursar (Yahoo, Open Directory, LookSmart, Kvasir) Skemotor robot, database, brukargrensesnitt mot database (Google, AltaVista, Teoma, Kvasir...) same skemotor kan vera motor i ulike tenester (Google blir brukt i Yahoo, AOL, Kvasir...) outsourcing av sk!

Metaskemotor skemotor som brukar andre skemotorar som kjelde, parallellsk i mange underliggjande basar HotBot, Queryster, DogPile, Excite, MetaCrawler, Mamma I praksis er i dag dei fleste sketenester ein kombinasjon av katalog og skemotor Vestlandsforsking www.vestforsk.no Kva er ein skemotor (1) I Skerobot (crawler, bot, spider, vevkjerring) program som flgjer lenker p veven og kopierer informasjon (tekst) inn i den sentrale databasen II Database informasjonen samla av roboten blir lagra i ein data-base med ein del tilleggsinfo indekseringa i etterkant av informasjonsinnhenting inneber m.a. statistikk over

ord, plassering av ord i teksten, analyse av lenker m.m. III Skegrensesnitt brukaren sin interaksjon med skemotoren enkelt skefelt eller grensesnitt for avansert sk Vestlandsforsking www.vestforsk.no Skemotor: Skerobot Skerobot ikkje ein, men mange robotar (program) som traverserer nettet og hentar inn informasjon ei teneste som Google vil vanlegvis indeksera ei vevteneste ein gang i mnaden skeroboten les vevsider som ein primitiv tekstbasert nettlesar Vestlandsforsking www.vestforsk.no

Skemotor: Database Database full HTML-kopi av alle sider (repository) dokument-indeks: informasjon om enkeltsider leksikon treff-lister (hit lists): frekomstar av ord i eit dokument Vestlandsforsking www.vestforsk.no Skemotor: Skegrensesnitt Skegrensesnitt Skeboks for enkle sk

Avansert sk med hjelp til avgrensing Problem: Ingen standard for sk i skemotorar korleis fungerer sket epler prer i Google? (finsk undersking viste at > 60% av brukarane tok feil) Variabel sttte for Boolsk logikk (AND, OR, NOT) For meir informasjon om oppbygging av ein skemotor, les The Anatomy of a Large-Scale Hypertextual Web Search Engine av Larry Page og Sergey Brink (grunnleggjarane av Google) Vestlandsforsking www.vestforsk.no Synlege vevtenester (1) For sluttbrukar er skegrensesnittet den synlege delen av skemotoren For tenestetilbydar er skeroboten den viktigaste delen skerobotar les vevsider som primitive nettlesarar

http://www.delorie.com/web/lynxview.html for sj korleis skemotoren les sidene eksempel p usynleg side: www.kjornes.no/start.htm Vestlandsforsking www.vestforsk.no Synlege vevtenester (2) Noko av det som kan skapa problem for skerobotar: Dynamisk genererte sider (database-baserte tenester) Java p klientsida Javascript Flash Rammer (frames)

Dersom det er viktig for deg at nettsida er synleg p nettet: bruk enkel teknologi! tilby i det minste eit nettstadskart som roboten kan bruka som utgangspunkt for indeksering Vestlandsforsking www.vestforsk.no Kan vi stola p skemotorane? - Omfang Skemotorar dekkar ikkje heile veven stor usynleg del av nettet (deep web) informasjon i databasar lukka omrde veven mindre samanvevd enn fr trudd Slyfe-teorien Bow Tie Graph Structure of the Web Broder, Kumar et al. (AltaVista, IBM og Compaq)

Vestlandsforsking www.vestforsk.no Kan vi stola p skemotorane? - Omfang Stor, usynleg del av veven > 500 milliardar vevsider Google indekserer 4 mrd sider (mindre enn 1 prosent!) Ikkje all informasjon p store nettstader blir indeksert; ofte berre 3-4 niv Teknologiske problem for indeksering Kor ofte blir sider indeksert (og nye nettstader indeksert for frste gang)? Vestlandsforsking www.vestforsk.no Skemotorar: Relevans To viktige omgrep nr det gjeld sking: Precision

er skeresultatet relevant for sket? kjem dei mest relevante resultata frst i resultatsettet? kor bra er tenesta til sortera ut irrelevante dokument? Recall kor mange av dei relevante dokumenta finn du? kan ikkje kontrollerast (dersom vi visste dette, trengde vi ingen skemotor!) I praksis er det ikkje skarpt skilje mellom desse to omgrepa. Som eksempel kan nemnast eit standard sk p Google; etter kvart som ein blar fram side etter side med resultat, vil recall auka og presisjon minka TREC (Text REtrieval Conference initiert av National Institute of Standards and Technology (NIST) er eit viktig forum for forsking innanfor omrdet Eksempel: Du sker etter info om strutseoppdrett. Det finst 20 relevante dok om temaet. Du finn 16 dok og av desse er 10 relevante Precision = 62% (10/16) og Recall = 50% (10/20) Vestlandsforsking www.vestforsk.no Kan vi stola p skemotorane? - Tiltru

Kven str bak informasjonen? autoritativ kjelde? kommersiell aktr? privatperson? ingen opplysning? referansar? oppdatering? Er informasjonen

ekte? uavhengig? objektiv? inngir tillit? Vestlandsforsking www.vestforsk.no Kan vi stola p skemotorane? - Betaling Sponsing/reklame Betaling for bli vist ved visse ord - Paid listing/paid placement/ pay per click FTC Federal Trade Commission innfrte i 2002 tilrdingar for sketenester for skilja klart mellom betalt og ikkje-betalt innhald Betalt indeksering (paid inclusion) Garanti for bli indeksert, men ikkje for bli synleg (i prinsippet) Skemotorane tek store sjansar om dei blandar saman ikkje-betalt innhald (redaksjonelt stoff) og betalt

(annonsar). P lang sikt livsfarleg for tilliten. Vestlandsforsking www.vestforsk.no Finst det andre skemotorar enn Google? Fort sj seg blind p ein dominerande aktr som Google br stadig prva ut andre skemotorar nisjesk dersom du sker etter offentleg informasjon i Norge, br norge.no vera ein betre skemotor enn Google (men ikkje heilt sikker p at den er det...) Kvasir er avgrensa til .no-domenet og br slik sett kunna gi betre resultat enn ei meir omfattande teneste (i realiteten er det Google som leverer skeresultat til Kvasir; skilnaden blir emnekatalogen Kvasir har bygt opp) Startsiden.no tilbyr sk i Google, Kvasir, AltaVista, Yahoo! og Alltheweb (som no er ein del av Yahoo!) Google har i dag ein for dominerande rolle sidan den ogs blir brukt som motor for mange av dei viktigaste konkurrentane Meir informasjon:

Search Engines and controversy: http://www.firstmonday.dk/issues/issue9_1/ gerhart/ Vestlandsforsking www.vestforsk.no Mest brukte skemotorar (januar 2004) GG = Google YH = Yahoo MSN = Microsoft AOL = America Online AJ = Ask Jeeves Panel p meir enn 60 000 brukarar i USA Vestlandsforsking www.vestforsk.no Kva for ein skemotor? Same skemotoren kan vera brukt p mange

sketenester: Google er ogs skemotor for tenester som Yahoo! (heilt fram til rsskiftet) AOL (America Online) Kvasir (Scandinavia Online SOL) Yahoo! har gjennom oppkjp flgjande skemotorar: Inktomi AltaVista AlltheWeb (FAST) gjennom Inktomi gir dei skeresultat for MSN (Microsoft) Vestlandsforsking www.vestforsk.no

Treng vi andre skemotorar enn Google? Kontroll av sk er ein sterk maktfaktor p nettet; sk er den viktigaste mten finna ny informasjon Skemotorane opererer tilslrt: vi veit ikkje korleis dei vektlegg informasjon vi veit ikkje kva kriteria dei brukar for utval vi veit ikkje om det skjer manipulering av informasjon kort sagt: vi veit svrt lite om korleis dei opererer Sj opp for Nye Yahoo! dei vil truleg bli ein hardare konkurrent for Google Vestlandsforsking www.vestforsk.no

Misbruk av skemotorar Pornoindustrien har vore og er den strste utfordraren for skemotorar stadig nye, innovative lysingar for lura skemotorane ulike kampanjar blir frte ved hjelp av (misbruk av) skemotorar; t.d. Google bombing eks.: sk p miserable failure i Google Misbruk av skemotorar kan fra til svartelisting/utestenging ingen klare reglar, men visse generelle tilrdingar for unng dette skriv for folk, ikkje for skemotorar er den mest generelle tilrdinga Vestlandsforsking www.vestforsk.no Framtida for internett-sk Sketenester p Internett vil fortsatt bli viktig framover Etter kvart som e-handel tek av, vil sk knytt til dette blir

viktigare Lokale sk, personalisering Oppkjp og konsolidering; skeindustrien har vore gjennom ei tid med mange oppkjp og reduksjon av aktrar; eit spenningsmoment er kva Microsoft vel gjera p skeomrdet (kjpa Google eller utvikla eigen sketeknologi?) Ein stadig strre del av veven er basert p XML; det kan gi gevinstar for sk i framtida Vestlandsforsking www.vestforsk.no Den semantiske veven Skemotorar er trass i imponerande resultat p sk noks primitive; det er stort sett tal (statistikk) det handlar om Skemotorane forstr ikkje kva sket gjeld du vil vanskeleg f svar p sk av typen kor mange av Ibsens verk har vore utgangspunkt for film? Den semantiske veven er eit Internett der informasjonen

blir forsttt [av maskiner] Viktige initiativ: RDF Resource Description Framework Topic Maps - emnekart Vestlandsforsking www.vestforsk.no Praktiske rd ved sk (1) Installer ske-verktylinje! (aukar bindinga til skemotoren, men likevel veldig praktisk) Finn ut korleis skemotoren fungerer (boolske operatorar, skesprket generelt) For mange treff/for lite relevante treff (myte: skemotorane er ubrukelege fordi dei returnerer s mange treff det spelar ingen rolle kor mange treff dei returnerer, berre dei frste treffa er relevante nok!) innsnevring (i Google ved leggja til fleire skeord, eller sk innafor treff) For f treff:

utvid sket ved ta bort skeord eller brukar andre uttrykk Vestlandsforsking www.vestforsk.no Praktiske rd ved sk (2) Bruk utvida sk/avansert sk (underskingar viser at berre 2-3% av brukarane nyttar avansert sk! Avansert sk er dessutan heilt misvisande; det er det enkle sket som er avansert, avansert sk er heller sk med stttehjul) For lettare utnytting av avanserte funksjonar: sjekk ut www.soople.com nytt grensesnitt mot Google Bruk av skefeltet som kalkulator Fleire tips: Google Guide: http://www.googleguide.com/ Vestlandsforsking www.vestforsk.no Analyse av resultat-treff, Google

1. URL til treffside, presentert med innhaldet i HTML-elementet 2. Tekst henta fr sida, nr skeordet/-uttrykket 3. Tekst henta fr HTMLelementet 'Description', dersom utfylt 4. Kategoriseringa i emnekatalog, dersom det finst ei oppfring 5. URL, strrelse p side og sist indeksert 6. Googles kopi av sida sist den vart indeksert 7. Liknande sider (forslag fr Google) <!--page-separator--></p> <p> Vestlandsforsking www.vestforsk.no Meir informasjon SearchEngineWatch www.searchenginewatch.com www.notess.com / SearchEngineShowedown www.highrankings.com Highrankings.com, mest for skemotoroptimalisering [SEO] www.extremesearcher.com TREC Text REtrieval Conferense http://trec.nist.gov (TREC 2004: 16.-19. nov., USA) ACM Special Interest Group on Information Retrieval (SIGIR) Search Engine Meeting (rleg konferanse) SEM 2004 arr. i Haag, Nederland, 19. og 20. april) Google Papers - http://labs.google.com/papers.html Vestlandsforsking www.vestforsk.no </p> </div> </div> </div> </section> <section class="main-section"> <div class="container"> </div> </section> <section class="main-section"> <div class="container"> <div class="document-others"> <h2 class="section-title text-center">Related Presentations</h2> <div class="row"> <div class="col-lg-3 col-md-4 col-6 grid-margin stretch-card mb-4"> <div class="card"> <div class="card-body"> <a href="http://perdidanautopia.com/slide/graphite-intercalation-with-large-anions-4dtr5w" title="Graphite Intercalation with Large Anions"> <img src="https://cdn.slideread.com/cover/graphite-intercalation-with-large-anions-4dtr5w.jpg" alt="Graphite Intercalation with Large Anions" title="Graphite Intercalation with Large Anions" class="img-fluid"> </a> </div> <div class="card-footer text-center"> <a class="mt-auto my-1" href="http://perdidanautopia.com/slide/graphite-intercalation-with-large-anions-4dtr5w" title="Graphite Intercalation with Large Anions">Graphite Intercalation with Large Anions</a> </div> </div> </div> <div class="col-lg-3 col-md-4 col-6 grid-margin stretch-card mb-4"> <div class="card"> <div class="card-body"> <a href="http://perdidanautopia.com/slide/aportes-de-la-historia-de-la-ciencia-hos-a-la-ensenanza-de-ewl3my" title="Aportes de la Historia de la Ciencia (HOS) a la enseñanza de ..."> <img src="https://cdn.slideread.com/thumbnail/aportes-de-la-historia-de-la-ciencia-hos-a-la-ensenanza-de-ewl3my-thumb.jpg" alt="Aportes de la Historia de la Ciencia (HOS) a la enseñanza de ..." title="Aportes de la Historia de la Ciencia (HOS) a la enseñanza de ..." class="img-fluid"> </a> </div> <div class="card-footer text-center"> <a class="mt-auto my-1" href="http://perdidanautopia.com/slide/aportes-de-la-historia-de-la-ciencia-hos-a-la-ensenanza-de-ewl3my" title="Aportes de la Historia de la Ciencia (HOS) a la enseñanza de ...">Aportes de la Historia de la Ciencia (HOS) a la en...</a> </div> </div> </div> <div class="col-lg-3 col-md-4 col-6 grid-margin stretch-card mb-4"> <div class="card"> <div class="card-body"> <a href="http://perdidanautopia.com/slide/powerpoint-presentation-js3ptn" title="Unit 1: Inter-professional and Adult Learning Aim Explore"> <img src="https://cdn.slideread.com/thumbnail/powerpoint-presentation-js3ptn-thumb.jpg" alt="Unit 1: Inter-professional and Adult Learning Aim Explore" title="Unit 1: Inter-professional and Adult Learning Aim Explore" class="img-fluid"> </a> </div> <div class="card-footer text-center"> <a class="mt-auto my-1" href="http://perdidanautopia.com/slide/powerpoint-presentation-js3ptn" title="Unit 1: Inter-professional and Adult Learning Aim Explore">Unit 1: Inter-professional and Adult Learning Aim...</a> </div> </div> </div> <div class="col-lg-3 col-md-4 col-6 grid-margin stretch-card mb-4"> <div class="card"> <div class="card-body"> <a href="http://perdidanautopia.com/slide/i-chemical-changes-in-matter-a4er28" title="I. Chemical Changes in Matter"> <img src="https://cdn.slideread.com/thumbnail/i-chemical-changes-in-matter-a4er28-thumb.jpg" alt="I. Chemical Changes in Matter" title="I. Chemical Changes in Matter" class="img-fluid"> </a> </div> <div class="card-footer text-center"> <a class="mt-auto my-1" href="http://perdidanautopia.com/slide/i-chemical-changes-in-matter-a4er28" title="I. Chemical Changes in Matter">I. Chemical Changes in Matter</a> </div> </div> </div> <div class="col-lg-3 col-md-4 col-6 grid-margin stretch-card mb-4"> <div class="card"> <div class="card-body"> <a href="http://perdidanautopia.com/slide/section-4-4-hollidaysburg-area-school-district-mhtyk5" title="Section 4-4 - Hollidaysburg Area School District"> <img src="https://cdn.slideread.com/thumbnail/section-4-4-hollidaysburg-area-school-district-mhtyk5-thumb.jpg" alt="Section 4-4 - Hollidaysburg Area School District" title="Section 4-4 - Hollidaysburg Area School District" class="img-fluid"> </a> </div> <div class="card-footer text-center"> <a class="mt-auto my-1" href="http://perdidanautopia.com/slide/section-4-4-hollidaysburg-area-school-district-mhtyk5" title="Section 4-4 - Hollidaysburg Area School District">Section 4-4 - Hollidaysburg Area School District</a> </div> </div> </div> <div class="col-lg-3 col-md-4 col-6 grid-margin stretch-card mb-4"> <div class="card"> <div class="card-body"> <a href="http://perdidanautopia.com/slide/venezuela-david-barber-rfqlro" title="Venezuela - David Barber"> <img src="https://cdn.slideread.com/cover/venezuela-david-barber-rfqlro.jpg" alt="Venezuela - David Barber" title="Venezuela - David Barber" class="img-fluid"> </a> </div> <div class="card-footer text-center"> <a class="mt-auto my-1" href="http://perdidanautopia.com/slide/venezuela-david-barber-rfqlro" title="Venezuela - David Barber">Venezuela - David Barber</a> </div> </div> </div> <div class="col-lg-3 col-md-4 col-6 grid-margin stretch-card mb-4"> <div class="card"> <div class="card-body"> <a href="http://perdidanautopia.com/slide/genre-memoir-mrs-murrayx27s-english-qxn2hz" title="Genre: Memoir - Mrs. Murray&#x27;s English"> <img src="https://cdn.slideread.com/thumbnail/genre-memoir-mrs-murrayx27s-english-qxn2hz-thumb.jpg" alt="Genre: Memoir - Mrs. Murray&#x27;s English" title="Genre: Memoir - Mrs. Murray&#x27;s English" class="img-fluid"> </a> </div> <div class="card-footer text-center"> <a class="mt-auto my-1" href="http://perdidanautopia.com/slide/genre-memoir-mrs-murrayx27s-english-qxn2hz" title="Genre: Memoir - Mrs. Murray&#x27;s English">Genre: Memoir - Mrs. Murray's English</a> </div> </div> </div> <div class="col-lg-3 col-md-4 col-6 grid-margin stretch-card mb-4"> <div class="card"> <div class="card-body"> <a href="http://perdidanautopia.com/slide/gretina-argonne-national-laboratory-zkuogz" title="GRETINA - Argonne National Laboratory"> <img src="https://cdn.slideread.com/thumbnail/gretina-argonne-national-laboratory-zkuogz-thumb.jpg" alt="GRETINA - Argonne National Laboratory" title="GRETINA - Argonne National Laboratory" class="img-fluid"> </a> </div> <div class="card-footer text-center"> <a class="mt-auto my-1" href="http://perdidanautopia.com/slide/gretina-argonne-national-laboratory-zkuogz" title="GRETINA - Argonne National Laboratory">GRETINA - Argonne National Laboratory</a> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </section> <section class="main-section"> <div class="container"> </div> </section> <section class="main-section"> <div class="container"> <div class="document-others"> <h2 class="section-title text-center">Recently Viewed Presentations</h2> <div class="row justify-content-center"> <div class="col-lg-8"> <ul class="list-unstyled"> <li class="media mb-4"> <a class="my-1 d-none d-sm-block" href="http://perdidanautopia.com/slide/lp3-mega-review-a-lone-star-college-system-kgnqfd" title="LP3 mega review A - Lone Star College System"> <img src="https://cdn.slideread.com/thumbnail/lp3-mega-review-a-lone-star-college-system-kgnqfd-thumb.jpg" alt="LP3 mega review A - Lone Star College System" title="LP3 mega review A - Lone Star College System" class="d-flex mr-3 cover-small"> </a> <div class="media-body"> <p class="mt-0 mb-1 font-weight-bold"> <a href="http://perdidanautopia.com/slide/lp3-mega-review-a-lone-star-college-system-kgnqfd" title="LP3 mega review A - Lone Star College System"> LP3 mega review A - Lone Star College System </a> </p> The nasal cavity, pharynx & larynx collectively is the? Upper. Respiratory. tract </div> </li> <li class="media mb-4"> <a class="my-1 d-none d-sm-block" href="http://perdidanautopia.com/slide/powerpoint-presentation-70vh2n" title="Lecture 10 Chemical Engineering for Micro/Nano Fabrication ChE"> <img src="https://cdn.slideread.com/thumbnail/powerpoint-presentation-70vh2n-thumb.jpg" alt="Lecture 10 Chemical Engineering for Micro/Nano Fabrication ChE" title="Lecture 10 Chemical Engineering for Micro/Nano Fabrication ChE" class="d-flex mr-3 cover-small"> </a> <div class="media-body"> <p class="mt-0 mb-1 font-weight-bold"> <a href="http://perdidanautopia.com/slide/powerpoint-presentation-70vh2n" title="Lecture 10 Chemical Engineering for Micro/Nano Fabrication ChE"> Lecture 10 Chemical Engineering for Micro/Nano Fabrication ChE </a> </p> News Release. Canon provides nanoimprint lithography manufacturing equipment to Toshiba Memory's Yokkaichi Operations plant. TOKYO, July 20, 2017—Canon Inc. announced today that the company has provided the FPA-1200NZ2C, semiconductor lithography equipment that utilizes nanoimprint lithography (NIL) technology which Canon has... </div> </li> <li class="media mb-4"> <a class="my-1 d-none d-sm-block" href="http://perdidanautopia.com/slide/the-starter-generator-wordpresscom-9tx9fz" title="The Starter Generator! - WordPress.com"> <img src="https://cdn.slideread.com/thumbnail/the-starter-generator-wordpresscom-9tx9fz-thumb.jpg" alt="The Starter Generator! - WordPress.com" title="The Starter Generator! - WordPress.com" class="d-flex mr-3 cover-small"> </a> <div class="media-body"> <p class="mt-0 mb-1 font-weight-bold"> <a href="http://perdidanautopia.com/slide/the-starter-generator-wordpresscom-9tx9fz" title="The Starter Generator! - WordPress.com"> The Starter Generator! - WordPress.com </a> </p> The Starter Generator! Planning. Sources. http://www.teachit.co.uk/custom_content/newsletters/newsletter_oct06.asp. http://www.schoolhistory.co.uk/teachers/starters.html </div> </li> <li class="media mb-4"> <a class="my-1 d-none d-sm-block" href="http://perdidanautopia.com/slide/slide-1-fjazqv" title="Provenance-based Dictionary Refinement in Information Extraction Sudeepa Roy"> <img src="https://cdn.slideread.com/thumbnail/slide-1-fjazqv-thumb.jpg" alt="Provenance-based Dictionary Refinement in Information Extraction Sudeepa Roy" title="Provenance-based Dictionary Refinement in Information Extraction Sudeepa Roy" class="d-flex mr-3 cover-small"> </a> <div class="media-body"> <p class="mt-0 mb-1 font-weight-bold"> <a href="http://perdidanautopia.com/slide/slide-1-fjazqv" title="Provenance-based Dictionary Refinement in Information Extraction Sudeepa Roy"> Provenance-based Dictionary Refinement in Information Extraction Sudeepa Roy </a> </p> Walt Disney Co. News Corp. DirecTV Group … Locations (German cities) Organizations (media) Names (Italian first names) Dictionary 1. Dictionary 2. Dictionary 3. Dictionaries. in IE. List of entries. person names, locations, organizations, etc. also called . Gazetteers/Lists. Examples: Rule-Based.... </div> </li> <li class="media mb-4"> <a class="my-1 d-none d-sm-block" href="http://perdidanautopia.com/slide/responsible-conduct-of-research-rowan-university-qlnjs9" title="RESPONSIBLE CONDUCT OF RESEARCH - Rowan University"> <img src="https://cdn.slideread.com/thumbnail/responsible-conduct-of-research-rowan-university-qlnjs9-thumb.jpg" alt="RESPONSIBLE CONDUCT OF RESEARCH - Rowan University" title="RESPONSIBLE CONDUCT OF RESEARCH - Rowan University" class="d-flex mr-3 cover-small"> </a> <div class="media-body"> <p class="mt-0 mb-1 font-weight-bold"> <a href="http://perdidanautopia.com/slide/responsible-conduct-of-research-rowan-university-qlnjs9" title="RESPONSIBLE CONDUCT OF RESEARCH - Rowan University"> RESPONSIBLE CONDUCT OF RESEARCH - Rowan University </a> </p> Some EC laws apply to Research Activities conducted at Rowan University and by its collaborators or affiliated institutions abroad. ... (green card holder) or U.S. protected person, any corporation/business or organization incorporated in the U.S. and any part of the... </div> </li> <li class="media mb-4"> <a class="my-1 d-none d-sm-block" href="http://perdidanautopia.com/slide/powerpoint-presentation-6mwaif" title="Organic Pedagogical Electronic Network Developing Mathematical Relationships to"> <img src="https://cdn.slideread.com/thumbnail/powerpoint-presentation-6mwaif-thumb.jpg" alt="Organic Pedagogical Electronic Network Developing Mathematical Relationships to" title="Organic Pedagogical Electronic Network Developing Mathematical Relationships to" class="d-flex mr-3 cover-small"> </a> <div class="media-body"> <p class="mt-0 mb-1 font-weight-bold"> <a href="http://perdidanautopia.com/slide/powerpoint-presentation-6mwaif" title="Organic Pedagogical Electronic Network Developing Mathematical Relationships to"> Organic Pedagogical Electronic Network Developing Mathematical Relationships to </a> </p> defines1) sensitivity of evaluated reaction to Hammett-like changes and 2) the type of charge build-up in the transition state. </div> </li> <li class="media mb-4"> <a class="my-1 d-none d-sm-block" href="http://perdidanautopia.com/slide/powerpoint-presentation-lft0yf" title="OPENGOV QUARTERLY REPORT TRAINING PRESENTED BY: CARLOS SANCHEZ,"> <img src="https://cdn.slideread.com/cover/powerpoint-presentation-lft0yf.jpg" alt="OPENGOV QUARTERLY REPORT TRAINING PRESENTED BY: CARLOS SANCHEZ," title="OPENGOV QUARTERLY REPORT TRAINING PRESENTED BY: CARLOS SANCHEZ," class="d-flex mr-3 cover-small"> </a> <div class="media-body"> <p class="mt-0 mb-1 font-weight-bold"> <a href="http://perdidanautopia.com/slide/powerpoint-presentation-lft0yf" title="OPENGOV QUARTERLY REPORT TRAINING PRESENTED BY: CARLOS SANCHEZ,"> OPENGOV QUARTERLY REPORT TRAINING PRESENTED BY: CARLOS SANCHEZ, </a> </p> Data Table: view summary data by Broken Down By selection or line item detail (i.e., spreadsheet view) Graph: drill to data by clicking on the graph or legend ... Use for bar charts and line graphs, pie charts and tree... </div> </li> <li class="media mb-4"> <a class="my-1 d-none d-sm-block" href="http://perdidanautopia.com/slide/pre-health-at-ui-tgrod0" title="Pre-Health @ UI"> <img src="https://cdn.slideread.com/thumbnail/pre-health-at-ui-tgrod0-thumb.jpg" alt="Pre-Health @ UI" title="Pre-Health @ UI" class="d-flex mr-3 cover-small"> </a> <div class="media-body"> <p class="mt-0 mb-1 font-weight-bold"> <a href="http://perdidanautopia.com/slide/pre-health-at-ui-tgrod0" title="Pre-Health @ UI"> Pre-Health @ UI </a> </p> This Pre-Health Guide contains a great deal of basic information about your major and lists important resources. ... ICRU-Iowa Center for Research by Undergraduates is a university wide site and features possible funding sources, find via Iowa homepage. </div> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </section> <footer class="main-section" id="footer"> <div class="container"> <div class="row"> <div class="logo-wrapper col-md-6"> <p class="footer-tagline"><a class="link" href="/" title="Home">Home</a></p> </div> <div class="col-md-3"> <h5>Support</h5> <ul class="footer-links list-unstyled"> <li><a class="link" href="/about/contact" title="Contact">Contact</a></li> </ul> </div> <div class="col-md-3"> <h5>About</h5> <ul class="footer-links list-unstyled"> <li><a class="link" href="/about/cookie" title="Cookie Policy">Cookie Policy</a></li> <li><a class="link" href="/about/toc" title="Terms and Conditions">Terms and Conditions</a></li> <li><a class="link" href="/about/copyright" title="Copyright">Copyright</a></li> <li><a class="link" href="/about/privacy" title="Privacy Policy">Privacy Policy</a></li> </ul> </div> </div> </div> </footer> <!-- Optional JavaScript --> <!-- jQuery first, then Popper.js, then Bootstrap JS --> <script src="/front/js/jquery-3.3.1.slim.min.js?BuEhuITJDKLJPDnZqlBw"></script> <script src="/front/js/bootstrap.bundle.min.js?FtQSJjEaZNvGtuXnxqm"></script> <!-- Modal --> <div class="modal fade" id="download-modal" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="download-modal-label" aria-hidden="true"> <div class="modal-dialog" role="document"> <div class="modal-content"> <div class="modal-header"> <h5 class="modal-title" id="download-modal-label">Download Presentation</h5> <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"> <span aria-hidden="true">×</span> </button> </div> <div class="modal-body"> Ready to download the document? Go ahead and hit continue! </div> <div class="modal-footer"> <form method="POST" action="http://perdidanautopia.com/slide/download" accept-charset="UTF-8"><input name="_token" type="hidden" value="GWuSaWSAmaMzLySY6W7odJ78HABUlLTD6CWCMUUP"> <input type="hidden" name="document_slug" value="it-forum-sogn-og-fjordane-untcqc"> <button type="button" class="btn btn-secondary" data-dismiss="modal">Cancel</button> <button type="submit" class="btn btn-primary">Continue</button> </form> </div> </div> </div> </div> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-158183920-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-158183920-1'); </script> <!-- Yandex.Metrika counter --> <script type="text/javascript" > (function(m,e,t,r,i,k,a){m[i]=m[i]||function(){(m[i].a=m[i].a||[]).push(arguments)}; m[i].l=1*new Date();k=e.createElement(t),a=e.getElementsByTagName(t)[0],k.async=1,k.src=r,a.parentNode.insertBefore(k,a)}) (window, document, "script", "https://mc.yandex.ru/metrika/tag.js", "ym"); ym(56273755, "init", { clickmap:true, trackLinks:true, accurateTrackBounce:true, webvisor:true }); </script> <noscript><div><img src="https://mc.yandex.ru/watch/56273755" style="position:absolute; left:-9999px;" alt="" /></div></noscript> <!-- /Yandex.Metrika counter --> </body> </html>