incilbg.com

ROMALILAR mektubu ders 4 Rom 2:21-32 Romallar 1:18 - 3:9 3 eit insan gnah altnda Allahszlar 1:18-32 Dindar kiiler 2:1-16 Yahudiler 2:17-3:9 Romallar 3:10-20 Sonu: 'Herkes gnah altnda' Pavlus dindar kiilerin gnahlarn gsteriyor Rom 2:1-16

Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Romallar 2:1 Onun iin, sen bakalarn davalayan .... Birinci blmde Pavlus ok genel olarak btn insanlk iin konutu. Ama imdi bir savc gibi dorudan bize konuuyor. Birinci blm okuyan kii hemen diyecek: Evet, insanlar yledir, ama BEN yle deilim. Ben namusluyum! Btn dnyann

durumu hakknda dnmek gzel bir ey; ama onun arkasndan kendi durumumuza bir gz atmasak Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Rom 2:1 Onun iin, sen bakalarn davalayan kim olursan ol, artk kalmad, neyle kendini hakl karasn. Dinlerin temeli ve z: KANUN. nsan Allahn yasasna uymaya alyor ve o kanunla kurtulmaya bakyor. Kantar dncesi: insann iledii iyilikler, gnahlarndan ar basarsa kurtulacak, yoksa

ceza grecek. Ama bu byk yanllktr: her su ceza getirecek. Hi bir iyilik cezay silemez. Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda nsan Allahn kanununa nasl tepki gsteriyor? 1. Kendi gnahlarn grmemek, unutmak Gen adam sa'ya dedi: "Btn bunlar hep tuttum. Hl daha ne eksikliim var?" (Matta 19:16,20) 2. Gnaha karlk doru olan yapmak 'Bundan sonra hep doruyu yapacam' diye karar vermek, eski yaptn sularn silmez. Bir kere krmzda getin mi, yz kere krmzda dursan da, gene cezay deyeceksin. 3. Gnaha karlk iyilik yapmak

Sevap dncesi: ktln karsnda ekstra iyi bir ey yapacam. Sanki insan ldrdkten sonra, yal annene iek almak. 4. Bakalarn sulamak Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Romallar 2:1 Onun iin, sen bakalarn davalayan .... Btn dinlerin kayna ayn: RE-LIGIO Latince: 'yeniden balanmak

'Re-ligio' 'yeniden balanmak': insan, kendisi ile Allahn arasnda bir kopukluk hissediyor ve kendi gcyle Allaha dnmeye alyor. Yarglamak, davalamak dindar hayatn zdr. Doru toplumun bir paras olduun iin kendini iyi hissediyorsun. Ve o grupta olmayanlar hor gryorsun. Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Pagan !! Goim !! Her din dardakileri hor gryor, yarglyor. Yahudiler

Barbar !! Hristiyanlar Hristiyanlar Paria !! Kafir !! Grekle r Mslmanlar Hinduistler Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Romallar 2:1 Onun iin, sen bakalarn davalayan kim olursan ol, artk kalmad, neyle kendini hakl karasn. nk sen bakalarn davalarken, kendi kendini de davalam

oluyorsun, madem sen de, evet sen davalayan kii, ayn ilerde bulunuyorsun. gerekten herkes blm 1'de anlatlan ilerde bulunuyor mu? Aklmza hemen katillik ve homosekellik geliyor. Ama orada ne gibi gnahlar sraland: 21 karakteristika = 'gnah katalogu' ktlk, agzllk, fenalk, kskanlk katillik, ekime, aldatrmak, namertlik dedikoducular, kfrc Allahtan azlamayan, af etmeyen yksek gnll, vnen

ktlk iin frsat kollayan, ana babalarn seslemeyen anlaysz, gvenilmez, sevgisiz, Soru deil ki, Ne kadar mal aldn' ama O firmann miterisi misin, deil misin? Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Romallar 2:2-3 Ve biliriz ki, Allah bu tr ilerde bulunan kiileri hakl olarak davalayacak. 3 Ey sen ki, bu tr ilerde bulunanlar davalayp kendin de ayn ilerde bulunuyorsun: sen galiba sanyorsun, Allahn davalamasndan kaacan. Luka 18:4-9 Ferisi ile gmrknn duas Bakalarn yarglayan

insanlar o durumdadr. 'Ey Allahm, ok kr sana, br insanlar gibi deilim: soyguncu, haramc, zinac deilim. u gmrkye de benzemiyorum. Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Romallar 2:3 sen galiba sanyorsun, Allahn davalamasndan kaacan. Kendim iin insann standartlarn m kullanyorum ... 60 cm ... yoksa Allahn standartlarn m ?

1 km Bakalarn davalamann asl hatas: insann standardn kullanyoruz, deil Allahn standardn. Onlar o kadar aklsz ki, kendilerini kendileriyle lyorlar ve karlatryorlar. (2.Kor 10:12) Kendini baka insanlarla karlatrrsan, hep senden daha kt, daha zayf kiileri bulabilirsin. Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Romallar 2:4 Allah yavalk, dayanmak ve sabrdan yana ok zengindir. Allah gerekten mi gnahllar cezalandryor? Zengin gen adam - Yeryznde rahat olmak, Allahn bereketini gstermiyor

mu? Mezmur 73 3 Ktlerin gnencini grdke, Kstahlar kskanyordum. 4 Onlar ac nedir bilmezler, Bedenleri salkl ve semizdir. 5 Bakalarnn derdini bilmez, Onlar gibi ile ekmezler. 6 Bu yzden gurur onlarn gerdanl, Zorbalk onlar rten bir giysi gibidir. 7 imanlktan gzleri dar frlar, leri ktlk kazan gibi kaynar. 8 nsanlarla elenir, kt niyetle konuur, Tepeden bakar, baskyla tehdit ederler 9 Gklere kar azlarn aarlar, Bo szleri yeryzn dolar. 10 Bu yzden halk onlardan yana dner, Szlerini az ak dinler. 11 Derler ki, "Tanr nasl bilir?

Bilgisi var m Yceler Ycesi'nin?" Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Romallar 2:4-5 Allah yavalk, dayanmak ve sabrdan yana ok zengindir. Ama sen galiba bu zenginlii hor gryorsun. Sen galiba bilmiyorsun ki, Allahn yaval seni tvbeye getirmek istiyor. Ama sen o kadar inatsn, senin yrein o kadar sertlemi ki, kendi kendine o fke gn iin fke biriktiriyorsun. O fke gnnde belli olacak ki, Allah dorulukla dava yrtryor. Sen sanyorsun, Allah zengindir ve zenginliin-den sana vermi. Ama asl zenginlii, senin gnahlarna dayanp sabretmektir. Sen gene para deil,

ama fke Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Romallar 2:5 - o fke gn Padiahlar eskiden her yaplan sua kar hemen ceza vermezdiler. Belli gnler vard, o gnlerde btn davalar grlrd. O zamana kadar kiinin sular oalrd. Allah da yle bir gn seti. O gnde btn insanlarn davasn

grecek. 'Tarihin sonunda, ilenen hi bir gnah cezasz kalmaz. Allah sular grmemezlikten gelmeyecek, hepsine tek tek ceza verecek. Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Romallar 2:5 - o fke gn sa'dan nce EA'da. Rabbin gn - davalama gn: Yeaya 2:12; 13:6,9; 34:8; Yeremya 46:10; At. 2:22; Hezekiel 13:5; 30:3; Yoel 1:15; 2:1,11,31; 3:14; Amos 5:18,20; Obadya 1:15; Sefanya 1:7,8,14,18; 2:2,3; Zekerya. 14:1; Malaki 4:5 Ne zaman peygamberler 'Rabbin gn iin konuursalar, hep imdiki zaman - pek yaknda - dnyann Yoel 1

Yoel 2 Yoel 3 sonunda Yoel konuurken, az Sonra Yoel Asur Yoel son olarak diyor: nce Rab korkun bir ekirge felaketi gndermiti. ordusunun gelip baskn yapacan syledi. Son Rabbin gnnde Allah btn milletleri davalayacak Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Romallar 2:5 - o fke gn Apo 2:20 - Amos 8:9 Pentikost gn, Rabbin gnn mjdeliyor (ate dilleri)

1.Kor. 5:5 - Rabbin gn = Rab sa'nn gn 2.Kor. 1:14 - Rabbin gn = Rab sa'nn gn 1.Sel. 5:2 - Gecede hrsz gibi gelecek 2.Petrus 3:10 - O gnde gkler byk grlt ile yok olacak. Her ey, kymcklarna kadar, kzgn atein iinde eriyecek. Dnya ve onun zerinde yaplan iler de bsbtn yanacaklar. YA'da Rabbin gn her zaman Mesihin gelii ile ilgilidir: sa'nn gelii dnya iin yarg, davalama demektir Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Romallar 2:5 - o fke gn Yuhanna 5:22 Baba hi kimseyi davalamaz, btn davalama iini Oul'a brakt. Matta 16:27 nsanolu Babasnn anllyla ve Onun melekleriyle gelecek ve her bir insana yaptklarna gre karlk

verecek. Apo 17:31 nk bir gn seti, o gnde dnyay dorulukla davalayacak. O vazifeyi bir adama verdi, ve herkes ondan emin olsun diye, Onu llerden diriltirdi." Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Romallar 2:5 - o fke gn 2.Kor 5:10 nk biz hepimiz lazm Mesihin dava masasnn nne kalm. yle ki, herkes bedende yaarken hangi iyi ya da kt iler yapmsa, onun karln alsn. 2.Tim 4:1 Allahn nnde, yaayanlar ve lleri davalayacak olan Rab sa Mesihin nnde, Onun grnecei ve Onun krallnn hatrna, sana unu buyuruyorum: Ak 19:15 Onun azndan keskin bir kl uzanyor,

yle ki, onunla milletleri vursun. Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Romallar 2:6-8 6 O, herkese yaptklar ilerine gre karlk verecek. 7 Kim hi durmamacasna iyilik yaptysa, ve anllk, saygnlk ve lmezliin peinde kotuysa - onlara sonsuz yaam verecek. 8 Ama kim sade kendini dnp kendi ilerinin peinden kotuysa, ve hakikata kulak asmayp hakszla boyun emise - onlara fke ve sertlikle davranacak. Acaba, hayatmda en ok ne iin urayorum? iyilik anllk saygnl k lmezlik

Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Romallar 2:9-11 9 Ktlk ileyen her kiinin can aclar ve ekiler iinde olacak; en pein Yahudiler, sonra Grekler de. 10 Ama iyilik ileyen her kii, an, saygnlk ve bar bulacak; en pein Yahudiler, sonra Grekler de. 11 nk Allahta insan ayrmak yoktur. Bu ayetler sanki frsat vermiyorlar m, insan kendi kendini kurtarsn? Matta 19:16-17 Ve ite, birisi Ona gelip sordu: "Muallim hangi iyi ii yapaym da, sonsuz yaam kazanaym?" sa ona dedi: "Neden bana iyilikten iin konuuyorsun? yi olan tek Biri var. Ama madem yaama gemek istiyorsun, o zaman buyruklar Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda

Sonsuz yaam nasl kazanlyor Zengin gen adamdan dersler - Matta 19:16-17 (1) sa'nn birinci cevab: Neden bana iyilikten iin konuuyorsun? yi olan tek Biri var! Herkes u anlaya varmal: Bendeki iyilik yeterli deildir. Hi bir insan Allahn istedii kadar iyi deildir. (2) sa'nn ikinci cevab: Ama madem yaama gemek istiyorsun, o zaman buyruklar tut." Aslnda insan kendi gcyle, eer kanunu tamamen tutarsa, sonsuz yaam kazanabilir Ancak Allahn buyruklaryla uratka anlyoruz ki, problem kanunda deil, ama benim kiiliimde. (3) sa'nn nc cevab: Git mallarn sat ve fukaralara datr. O vakt gkte zenginliin olacak. Sonra gel, arkama d." sa burada 10. buyruunu aklyor: adamn yreinde agzllk vard. Sonsuz yaam kazanamyoruz, ama sa'nn peine dtk m, o bize bedava veriyor.

Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Romallar 2:12 Allah kanunu olmadan her kim gnah ilemise, Allah kanunu olmadan da maf olacak. Ve Allah kanunun altnda her kim bulunursa, Allah kanununa gre davalanacak. te, Pavlus amacn aklyor: herkes davalanacak Musa'nn kanununu bilmeyenler U L U S ! Musa'nn kanununu bilenler

U L SU ! nceki szleri yanl anlalmasn diye, Pavlus burada amacn bir daha aklyor: Allahn kanunu ile uratka anlyoruz ki, bir kurtarcya ihtiyacmz var. Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Romallar 2:13 nk Allah kanununu iitenler Allah katnda susuz saylmayacak, ama Allah kanununu yerine getirenler susuz saylacak. te, Pavlus amacn aklyor: herkes davalanacak Sadece iitenler Iitip yapanlar

Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Romallar 2:13 nk Allah kanununu iitenler Allah katnda susuz saylmayacak, ama Allah kanununu yerine getirenler susuz saylacak. Sadece iitenler Sadece bir dine sahip olmak yeterli deil (= kanunu iitmek) Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Romallar 2:14-16 14 Yahudi olmayan milletlerde Allah kanunu yoktur. Ama bunlar kendiliinden Allah kanununda yazlan ileri yerine getirirlerse, bu aslnda kanunu olmayan kiiler, kendi kendilerine bir kanun oluyorlar. 15 nk gsteriyorlar ki, Allah kanunun ileri onlarn

yreklerinde yazldr. Onlarn duygular da buna gre ahitlik yapyor. Kendi dnceleri onlar kimi kere sularlar, kimi kere hakl karrlar. 16 Bu olacak o gnde, hani ne zaman, benim 'iyi haberi'me gre, Allah, sa Mesih ile insanlarn sakl eylerini davalayacak. Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda Hep bir kanun altndasn: ya bir din veya inan ... Felsefe - Yahudilik - Hinduizm - Budizm - Hristiyanlk - slamiyet ... ya da VCDANIN ... ... ama hep sulu kacaksn ! ngiliz general: "Benim vicdanm bana buyuryor, bu adeti yasak edeyim"

Hindu brahmin: "Benim vicdanm gene, bana buyuruyor, bu adeti mecbur klaym" VCDAN SAT Hinduist cenazelerinde dul kalan kadnlardan beklenirdi, kendini diri diri atein iine atsnlar. Vicdann buyruklar insandan insana deiiyor. Ama herkes kendi

vicdanna kar hareket etti ve suludur. Romallar 2:1-16 Dindar kiiler gnah altnda nsanlar deiik kanunlara gre davalanacaklar. Deiik derecede aydnlk ve anlay var: 1 2 3 Vicdan Tevrat insann yrein-deki kanun

Musa'ya verilen kanun ncil sa'nn retii ve mutlaka sulu bulunacaklar !!

Recently Viewed Presentations

 • The Method Update Rule-- 2017 - Mitchell Williams

  The Method Update Rule-- 2017 - Mitchell Williams

  Method Updates. Standard Methods updated to reflect those published in the 22nd Edition. Method number with the year of publication. The method for BOD/CBOD is SM 5210 B-2011. ... New USGS Methods for the "Colorimetric Determination of Nitrate Plus Nitrite...
 • The Effective Reader by D. J. Henry

  The Effective Reader by D. J. Henry

  Chapter Review A formal outline uses Roman numerals to indicate the main idea, capital letters to indicate the major details, and Arabic numbers to indicate the minor details. A concept map is a diagram that shows the flow of ideas...
 • Selected Aspects of the Personal Property Security Act - OAIRP

  Selected Aspects of the Personal Property Security Act - OAIRP

  Changes designed to address practical difficulties of determining debtor's location under existing PPSA provisions. Location of debtor will now depend on debtor's form of organization, including corporations, partnerships and other organizations.
 • Office of NC FAST Project Updates 100 County

  Office of NC FAST Project Updates 100 County

  Simplified Online Verifications: Interface calls through OVS are systematically made within NC FAST . OVS sends back information which is used to validate the verifications within an application. In parallel, NC FAST performs parent caretaker and household composition verification checks....
 • Auditing Networks, Perimeters and Systems

  Auditing Networks, Perimeters and Systems

  v1.1 - March 2001 v1.2 - edited by J. Kolde - May 2001. Randy Marchany VA Tech Computing Center Blacksburg, VA 24060 [email protected]
 • Accounting for Receivables Chapter 7 John J. Wild

  Accounting for Receivables Chapter 7 John J. Wild

  The journal entry on April 1 is a debit to Accounts receivable and a credit to Allowance for doubtful accounts. This journal entry, just like the write-off, has no affect on the net realizable value of the receivables. The second...
 • OmniSTAR BV Presentation by Ir. Hans Visser March

  OmniSTAR BV Presentation by Ir. Hans Visser March

  OmniSTAR BV Presentation by Ir. Hans Visser Technical Manager& New Business development March 2005 World-Wide real-time decimeter positioning and navigation
 • Modified Monopoly - University of Wisconsin-Eau Claire

  Modified Monopoly - University of Wisconsin-Eau Claire

  Modified Monopoly Version I All players start with $1500. All players receive $200 when passing GO (Salary). Normal rules apply. Version II To start the game: Player A starts with $2000.