HP standard light template

Baarl bir Birleme Ynetimi HP/Compaq Birlemesinden retiler Ik Deliorman Aydn Kurumsal ve Kamu Mterileri Pazarlama Yneticisi HP Trkiye 08 Ekim 2004 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. The information contained herein is subject to change without notice HP Tarihesi Management by walking around 1957, Halka Alma HP-35, ilk bilimsel hesap makinesi 1939, Palo Alto Ciro : 5,369 $ alan Says : 2 1940, 2. mekan 1959, Boeblingen Globalleme balyor lk rn : Audio Oscillator HP-150 1957, retim Cluster marketing 2 HP ve Byme Yllar

Ciro ($) alan Says 1939 5,369 2 1949 2,200,000 166 1959 48,000,000 2,378 1969 326,000,000 15,840 1979 2,400,000,000 52,030 1989 11,900,000,000 95,000

1999 42,000,000,000 84,400 2000 48,800,000,000 85,500 4 Eyll 2001 HP ve Compaq 87milyar dolarlk global teknoloji lideri olacak firmay oluturmak zere merge ediyor. Cluster marketing 3 HP Soy Aac 1982 Compaq 1974 Rod Canion Jim Harris Bill Murto 1997 Tandem Jim Treybig 1998 1957

Digital Equipment Corp Ken Olsen Harlan Anderson 1989 1939 Hewlett-Packard Bill Hewlett Dave Packard 2002 Yeni HP 1979 Apollo Bill Poduska Cluster marketing 4 Birleme ncesi Ynetiim Cluster marketing 5 Zorlu artlarda Balang Teknoloji tarihinin en byk birlemesi Piyasa

kukuyla yaklat Vekalet BT sava kzt piyasas pek parlak deil Cluster marketing 6 Mthi zen Gerektiren Bir Sre Birleme ncesi Program Ynetimi zleme Komitesi Carly Fiorina (CEO), Michael Capellas (president), Bob Wayman (CFO), Susan Bowick (HR), Bob Napier (CIO), Webb McKinney and Jeff Clarke Birleme ncesi Entegrasyon Ekibi Program Ekipleri PMI Merkezi PMO (Pre-Close Merger (Program Management Office) Integration) Sinir Sistemi Merkezi

Hzl Takip Merkezi Ekibi PMO PMO PMO PMO PMO PMO PMO Proje Ekiple ri Cluster marketing 7 Merkezi PMO Rol Merkezi PMO Durum letiimi Sinir Sistemi Merkezi

Ana izelgeyi oluturmak Program ynetimi srelerini gelitirmek ve oturtmak planlamas Durum raporlama Sorun/karar ynetimi Deer yaratma Ara ve ablonlar seip, duyurma Proje e-room kurulumu ve sreklilii Cluster marketing Kritik bilgileri toplama ve kararlar iletmek zere kurulan haftalk sreci duyurma Hzl Takip Merkezi Fiziksel altyap oluturma Karar verme sreci ve erevesini gelitirme Karar verme srelerini kolaylatrma 8 Deer Yaratmaya Odakl Birimleri PMI Yaps Merkezi Program Ynetim Ofisi (cPMO) Bask ve Grntleme

Grubu go-to-market Kiisel Bilgisayar Grubu Kurumsal Sistemler Grubu Hizmetler go-to-market go-to-market go-to-market Programa zel Yatay Sreler Tedarik Zinciri Mteri Tahsilat Ekibi (CRM, Sipari Ynetimi, rn Gelitirme) Biliim Teknolojileri Finans nsan Kaynaklar (OD&S - Organizasyonel Tasarm ve Seim) Marka Mimarisi letiim - Organizasyon HP Laboratuvarlar Emlak CTO e-inclusion ve Toplumsal Sorumluluk .com/e-ticaret Kamu likileri Kltr Birlemenin Kapan /Antitrust (Hukuk) Global Birimler Altyaps letiim Birleme letiimi ve Mesajlama

Ortak Modeli (Go-to-Market) Deer Yaratma Cluster marketing 9 Entegrasyon Planlamas erevesi Strateji Stratejik ncelikler Modeli stratejisi Portfy Kanal stratejisi Yap ve Sreler lm Mteri Tatmini Finansal alan Tatmini Operasyonel Mkemmellik Takdir ve dllendirme

Organizasyon yaps Sistem ve sreler Bilgi aklar Karar verme sreci Finansal ve bilgi sistemleri mimarisi nsanlar ve Kltr Ortak kltr En iyilerin elde tutulmas Yeni yetkinlikler Rol ve sorumluluklar Cluster marketing 10 Birleme Tamamlanmadan nce Entegrasyon Ekibinin Oda Organizasyon ve Modeli 1-3. Seviye Liderlik En Byk 100 Mteri htiyat Planlamas Organizasyonel Prensipler Modeli ve Planlama Tedarik Zincirindeki birlikleri rn Yol Haritalar

Modelin Cirosu, Pazar Paylar O Gnk rn Hatlar Gidilecek rn Hatlar ve Alt Markalar Devreden Kalkacak rnler Ana Plan Marka Ekibine Devretme Finansal Planlar Tarihi Model Temel Vaka ve Hedef Modeli alan Says, Yeniden Yaplanma, stee Bal Harcama Hedefleri Sorumluluklar ve Operasyonel lmler Birlemenin Hayata Gemesi Temas Programlar Reklam/Marka Konumlandrma Web Mteri Planlamas Sreci

Eitim Cluster marketing 11 Modeli (GTM) Planlama erevesi cPMO Birimi GTM Liderleri Bask ve Grntleme Grubu Kurumsal Sistemler Grubu Kiisel Bilgisayarlar Grubu Hizmetler PMI Liderleri Gustavo Eichelmann (CPQ) Thomas Volk (HP) finansal ve igc planlamas program ynetimi pazarlama Kanal ve Mteriler Mteriler global/byk kurumsal

ticari KOB tketici Sat ncesi Ortaklar zmler ve Dikeyler deer hacim perakende Teleweb Sat Hazrl Organizasyon, Rol ve Sorumluluklar K + Org. tasarm Ana hedef, lm ve cretler Eitim Cluster marketing

Sat Eitimi Kitab ve Aralar Altyap 12 Clean Room rnek Uygulamalar Net Tanmlanm Hedefler Gn 1 hedeflerine erimek ve ilk 18 aylk yeterince mkemmel denebilecek plan gelitirmek iin yeterli sayda bilgi ve insan kayna temini Ciroya etkinin minimize edilmesi yi Tanmlanm Roller Split Brain: Hem i yneten, hem de clean-room eriimi olan st dzey yneticile Clean: Gnlk ilerden syrlp, tamamen entegrasyona odaklanan kdemli yneticiler Neat: Clean-rooma eriimi olmayan, veri ve nerilerine bavurulan erik Uzmanlar Resmi Kabul Gzden Geirmeleri (haftalk) Dokmantasyon

3. partilerce ynetilen e-room Tm Temiz Bilgiler e-roomda tutulacak Dosyalar farkl eriim haklarna sahip ekipler Geici Dosyalar ekipler arasnda bilgi paylam amal Tam zamanl site idarecisi site ynetimi ve eitim amal yelik Katlm ncesi hukuk eitimi 2600 dosya, 10,000+ Kabul sonras eitim dokmanlar, ipular gnderildi ktk Clean Rooma katlm, Gn 1 ncesindeki 4-8 haftada 2 misline kt Toplam nfusun ~% 1.5u Clean Rooma girmiti Cluster marketing 13 Kltrel Entegrasyon Cluster marketing 14 HPde Kltr Tanm Kltr, HPnin i sonularn elde ederken gzettii ve kendini farkl kld ortak tutum, deer, ve davranlar. Her

gn nasl davranmay setiysek, bunun uzun dnemde ortaya kan halidir. Cluster marketing 15 Kltrel Entegrasyon Hedefleri Yeni ve gl bir kltr oluturmak : Net olarak tanml ve geni kitlelerce anlalr, stratejilerini ve markay yanstan, Mteriler, Ortaklar, Hissedarlar ve alanlarla ilgili Performans destekleyen, Uyumluluk, Rekabet vaadler ve heyecan yaratan, avantaj getiren, letiime ve liderlerin hareketlerine yansyan... Cluster marketing 16 Kltrel Entegrasyon Planlamas

rnek Girdi Yeni HP st Dzey Kltr Seanslar HP Tarihesi CPQ Tarihesi YeniHP Markas Rekabet Ortam Mteriler Stratejiler Davranlar Yap ve Sreler Kurumsal Hedefler Deerler lm ve dller rnek kt Yeni irket iin vizyon ve Politika ve Uygulamalar Cluster marketing ynetiim Balanced scorecard ve lm kriterleri Liderlerin Seimi Yeni Ekiplerin oluturulmas

Mteri (kalite) giriimleri 17 Fast Start - lkbahar/Yaz 2002 irket nereye gidiyor ? Kltr mz n e? ? Stratejimiz ne Ekibim nasl katkda bulunabilir ? Ekibimiz N asl Organ ize Olacak ? Ben nasl bir ekipteyim ? Nasl birlikte alacaz ? 600 dahili eitmen! 17,000 Fast Start seans yapld !

Benim amdan ne demek ? Cluster marketing 18 Fast Value - K 2002/03 Ama : Mteriye deer sunmak zere snrlar tesi performans hzlandrmak Birlikte nasl alacamza dair HP deerlerini vurgulamak Organizasyonun tamamnda sorunlarn hzla zmne yardmc olmak Fast Value Srekli, yatay organizasyonel uyum iin bir sre oluturma Yatay ekipleme asndan ortak dil ve beklentiler oluturmak Cluster marketing

19 Kltr abalarndan renilenler ok ciddi bir i, zel bir ekip almal. st Dzey Yneticilerden fazla ilgi beklemeyin, her ne kadar kltr onlarn da gndeminde olsa da. D glere ve ieride farkl yorumlara hazr olun. ktidar sizde ise, kullann. Unutmayn; insanlar nce donanm, sonra yazlmla ilgilenir. Kltrel konular gndeme tayn. Davranlar abartl tanmlamayn, biraz da doalama gelisin. Herhangi bir anda organizasyonun ne kadar hazmedebileceine dair gl yarglarnz olsun. Cluster marketing

20 Gn 1 Cluster marketing 21 Gn 1 Hazrl Tamamen Gn 1e Odaklann. Farkl Birimler, Aktiviteler Arasnda Gn 1 Gereksinimlerinde Anlan. adopt-and-go Kavramsal Kararlar Verin. / Fiziksel Modeller Gelitirin. Hazrlann. Test Edin. Hazrlklar Komuta Gzden Geirin. Merkezleri Oluturun. Cluster marketing

22 Gn 1de Hazrdk 170in zerinde Byk Mteri Temsilcisi, 25 Byk Orta Yneticisi ve 30 Byk Perakende Yneticisinin duyurusu yapld. Blge ve lke yneticileri dahil olmak zere, 800 st dzey ynetici atand. rn Yol Haritalar ve Gei Planlar hazrd. Mteri ve Orta Eitim Programlar balatld : lk birka ayda, 1100den fazla Mteri Gn 1de 23 ana perakendeci ile temasa geildi Tm i ortaklar, on-line sat eitimlerine eriebildi lk saat iinde Sat Hazrl Eitimi iin alan web sitesi 40,000 vuru almt, gn sonunda da 100,000. Gn1de 20,000den fazla sat ncesi ve sat cevap merkezleri ile 8000 tketici destei kullancs eitilmiti. Kanal stratejisi duyuruldu.

gc yaplanmas balatld. Cluster marketing 23 Teknolojik Altyap Hizmette hp.com (online maaza) ak tm alanlarn, @hp employee portal eriimi irketin iletiim a, tm stratejik lokasyonlarda bal Kurumsal rehber senkronize E-mail sistemleri birbirine bal Tm ar Merkezleri, Gn1 selam ile balyor hp.com eklentili e-mailler alm Altyap ynetimi

zleme ve raporlama Eskalasyon ve sorun zm lk 30 gn iin komuta merkezi Cluster marketing 24 HP Teknolojisinin Yeni Dnyas Haftalk e-mail Hacmi 24 milyon Mesaj Kutusu 229,000 lke > 160 Mteri 232,632 Kiisel Bilgisayar 220,000 letiim A Cihaz 39,000 letiim Ana Bal Yer 1193 Uygulama > 7000 @hp alan Portali > 2 milyon vuru/gn BT Uzman 10,000 Cluster marketing Gnlk ar

8000 25 Deer Cluster marketing 26 Birlemede Tasarruf Sahalar Odak Sahas Satn Alma / Tedarik Zinciri Mihenk Talar / Hedefler gc Azaltma (WFR) Kapanan Tesis BT Entegrasyonu

Durum (2Q03) 550 M $ direkt satn alma 250 M $ indirekt satn alma sinerjisi 17,900 - 2003 1.5 Milyar $ sinerji toplam metre karede % 21 d 200 M $ tesis kapan Ana sistemlerin btnyle entegre olmas Mevcut uygulama saysn drme BT yenilikiliini rekabet Cluster marketing avantaj haline getirme Yllk

193 M $ 64 M $ 18,791 kii 387 M $ % 15 d 31 M $ 61 M $ 769 M $ 339 M $ 18,791 kii 1.7 Milyar $ % 15 d 160 M $ 226 M $ 27 Sonu

Cluster marketing 28 HP-Compaq Mergernda Durum HP, 167 lkede 142,000 alanyla faaliyet gsteriyor. Birleme, 70 milyar dolarlk global bir teknoloji lideri ortaya kard. HP, hem i dnyas, hem de tketiciler asndan endstrinin en kapsaml BT rn ve hizmet portfyne sahip. HP #1 global oyuncu : sunucular, bask ve grntleme, eriim cihazlar (PC ve el bilgisayarlar), #3: BT hizmetleri, veri depolama ve ynetim yazlmnda. Ortaya kan firma, ak, endstri standard mimariler ve agresif direkt ve kanal datm modellerinde vaadlerini srdryor. Maliyet tasarruflar ve yeni byme sahalarna eriim anlamnda birleme, hissedarlarna nemli bir geri dn salad. Cluster marketing

29 Baarl Birlemeler Yeni i sahalarna hzla dalmaktan ziyade, birbirine benzeyen i kollarn biraraya getirir. Pazar liderliine ciddi katkda bulunur. Birleme sonrs gl bir bilano ile kabilmek iin, hisse senedi takas yoluyla gerekleir. nemli lde maliyet tasarrufu salar. Gl, merkezi bir planlama abas gerekir. Cluster marketing 30 Birlemelerde 10 Kritik Baar Faktr Kritik Baar Faktrleri * rnek Bileenler 1. yi Tanmlanm Birleme Stratejisi

Birleme nedenleri ok iyi anlatlr Ne derece entegrasyon olaca bahsedilir Eletiriler cevaplanr 2. Net rn Yol Haritas Neler sunulacann piyasaya net anlatlmas Dahili abalarn srekli uyumlu klnmas Marka stratejisi 3. Gl Mteri Oda Temas noktalar net Kesintisiz dikkat/destek Ortaklar/Mteriler ile srekli ilikiler 4. Gn 1 Hazrl Tm fonksiyonlar, iler ve corafyalarda planlar mevcut Plandan harekata etkin gei 5. Plan Gerekletirme Sinerji ve

Rotas Tanml Maliyet ve ciro sinerjileri adreslenmekte Planlar, sorumluluklar, net lm kriterleri ve hedefler zleme ve sonuca gtrmeye dayal gl bir program ynetimi sreci *sources: Lessons From the M&A Front: The Morning After Deloitte Consulting Report (1999); Why Mergers Fail McKinsey Quarterly (2001); Not All M&As Are Created Equal and That Matters Harvard Business Review (2001) Cluster marketing 31 Birlemelerde 10 Kritik Baar Faktr Kritik Baar Faktrleri * rnek Bileenler 6. Yeni irketin Ynetiimi Net Tanml 7. Tm Partilerle Etkin letiim Ynetim Kurulu / st Dzey Ynetici rolleri tanml

Organizasyon yaps tanml yneticilerinin rolleri belirlenmi Erken ve sk iletiim Tm partilerle iletiim (alanlari hissedarlari analistler, Mteriler, Ortaklar, vb) Net ve tutarl mesajlar 8. alanlar Elde Tutma Baarl alanlar tanml ve hedeflenmi alan motivasyonu adreslenmi Uygun olan her noktada tevik uygulamas 9. Kltrel Farkllklar Kabul Etme Kltrel farkllklarn doas tanml Farklar adresleyecek proaktif admlar atlm Etkileimde gzetilecek kurallar tanml 10. Hz / Kararllk Belirsizlik sreleri minimize edilmi Birleme kapanmadan planlama yaplm

Gn 1 itibar ile sinerji sahalarna atak *sources: Lessons From the M&A Front: The Morning After Deloitte Consulting Report (1999); Why Mergers Fail McKinsey Quarterly (2001); Not All M&As Are Created Equal and That Matters Harvard Business Review (2001) Cluster marketing 32 Cluster marketing 33

Recently Viewed Presentations

 • History of Classification

  History of Classification

  Listed from the kingdom of the simplest organisms to the kingdom of the most complex organisms, these 5 kingdoms are: 1) Moneran Kingdom (simplest organisms) 2) Protist Kingdom 3) Fungi Kingdom 4) Plant Kingdom 5) Animal Kingdom (most complex organisms)...
 • Gatos Sindicales - WordPress.com

  Gatos Sindicales - WordPress.com

  Candidatura de la Confederación General del Trabajo en HP Procesos de Negocio Elecciones Sindicales en Sant Cugat Las papeletas deberán ser iguales en tamaño, color, impresión y calidad de papel. Se introducirán en sobres que han de ser iguales para...
 • Demonstration - FWARC

  Demonstration - FWARC

  Demonstration WinAPRS Running with TNC Welcome FWARC APRS Clinic Why We Are Here APRS is a powerful tool for emergency management Readiness requires skilled cadre of Hams Federal Way is not an APRS hotspot Our Sponsor Weyerhaeuser Foundation Making WAVEs...
 • PowerPoint Presentation

  PowerPoint Presentation

  Commercial Kitchen Hazards. Burns and Scalds. Cuts. Slips and falls. General Kitchen Safety to view short video. General Kitchen Safety. The commercial kitchen is a busy environment that is full of many potential dangers that are both obvious and, in...
 • Optimal Rectangular Partition of a Rectilinear Polygon

  Optimal Rectangular Partition of a Rectilinear Polygon

  Some definitions vertex cuts: those incident to a polygon vertex anchored cuts: those touching on a point of the polygon's boundary (vertex cuts are special cases of anchored cuts) floating cuts: those which are strictly interior to the polygon anchored...
 • Approaching retirement: the categories, timing and correlates ...

  Approaching retirement: the categories, timing and correlates ...

  Acknowledgements. ThispresentationisbaseduponresearchsponsoredbytheCSIRO-MonashSuperannuationProject,and specificallyStream3of theproject. Data was providedby Mercer ...
 • Systems Analysis and Design 11th Edition Chapter 8

  Systems Analysis and Design 11th Edition Chapter 8

  The structure resembles a functional decomposition diagram (FDD), which is a model of business functions and processes. Figure 8-8 . ... example: Planning, Analysis, Design, Implementation, Testing & Integration and Maintenance. Final Project.
 • MetaboAnalyst 2.0 & ROCCET

  MetaboAnalyst 2.0 & ROCCET

  Calibri Arial Times New Roman MS Pゴシック Wingdings 3 Office Theme MetaboAnalyst 2.0 & ROCCET Outline Metabolomic Data Analysis MetaboAnalyst (www.metaboanalyst.ca) Slide 5 MetaboAnalyst Overview Data processing overview Example Datasets Data Processing Data Upload Alternatively …