How Can I Be Sure?

Dw i ddim yn sir. Sut galla i fod yn sir fy mod i'n Gristion? Sut mae bod yn sir fod rhywbeth wedi newid yn fy mywyd? Beth petai dim wedi digwydd? Dave Cave Pam dych chi'n dweud eich bod yn Gristion? Byw mewn gwlad Gristnogol Mynd i'r capel / eglwys

Wedi cael dy fedyddio / conffyrmio'n blentyn Rhoi i elusennau Mae fy rhieni'n Gristnogion Pam nad ydy'r atebion yman foddhaol? Dave Cave Be syn gwneud i ni amau? Pethau'n mynd oi le.

Colli cyfeiriad ysbrydol Methiant Anufudd-dod Pethau sy'n ymddangos yn anghyson Ansicrwydd Teimlo'n anghysurus. Dave Cave Gwahanol agweddau i gredu Teimladau

Ffeithiau Ffydd Dave Cave Teimladau Mae teimladau (yn unig) yn gallu twyllo. Mae posib camliwio'r gwir e.e. Dydy'r hyn sy'n wir i ti ddim yn wir i mi.

Peryglon eithafion addoli carismataidd, sy'n brin o ddysg ac yn arwain at ddibyniaeth. h.y. pobl yn mynd o un cyfarfod i'r llall er mwyn cael gwefr. Dave Cave Ffeithiau Pwysigrwydd addewidion ac awdurdod yr ysgrythur. Hanes Job, a'i sicrwydd fod Duw yn dal yno pan oedd ei ysbryd yn isel. Canlyniad negyddol pwysleisio credu

'r pen heb ymateb 'r galon. Pwysleisio'r Beibl heb yr Ysbryd Gln. Perthynas y Gair a'r Ysbryd. (Effesiaid 6:17) Dave Cave Ffydd Mae Iesu'n dweud Am i ti gredu rwyt wedi dy iachu Edrychwch ar ffydd yn Hebreaid 11 Dave Cave

Arwyddion Sicrwydd Teulu newydd Ufudd-dod newydd Cariad newydd at Dduw Casineb newydd at bechod Cariad newydd at Gristnogion eraill Heddwch newydd Gelyn newydd Buddugoliaeth newydd

dros bechod (1 Ioan 5:4) Dave Cave I Orffen Hebreaid 11:1

Ffydd ydyr sicrwydd fod beth dyn nin gobeithio amdano yn mynd i ddigwydd. Maen dystiolaeth sicr o realiti beth dyn ni ddim eton ei weld. Dave Cave

Recently Viewed Presentations

 • Welcome to our YEAR 11 CURRICULUM EVENING Thursday,

  Welcome to our YEAR 11 CURRICULUM EVENING Thursday,

  Revision - Assessments must be taken seriously- Try different techniques, ask subject teachers - don't just read notes!- Find a quiet place to revise- Be organised - have a revision timetable and stick to it!- Read notes at the end...
 • 3 Concepts in Physics Center of Gravity The

  3 Concepts in Physics Center of Gravity The

  Definitions Creep Structural fatigue Friction Torque Endurance limit; fatigue failure Cumulative-trauma injuries vs. acute-trauma injuries Definitions Strength Work Power Use of Friction in Therapeutic Exercise Definitions- Class Defined Potential energy Kinetic energy Physiological Muscle Advantages Multi-joint Muscles Summation of Forces...
 • Art Movements of the Industrial Age

  Art Movements of the Industrial Age

  Art Movements of the Industrial Age. ... Leo Tolstoy (1828-1910) - greatest Russian realist (War and Peace) Fatalistic view of history but regards human love, trust, and everyday family ties are life's enduring values. Scandinavia: Henrik.
 • Indirect commands

  Indirect commands

  Indirect Commands (Nominal Clauses III)- Mandatos indirectos Que le saquen una radiografía. Que le receten antibióticos. Que le pongan una inyección. ¡Que Dios me dé paciencia! Indirect Commands Commands may be expressed indirectly, either to the person with whom you...
 • FYP Workshop - ulsites.ul.ie

  FYP Workshop - ulsites.ul.ie

  The occasion for writing an FYP is an occasion that is unique to an academic context. Typically, a good FYP highlights the research and reasoning skills of a student soon to graduate with a Bachelor degree or its equivalent. The...
 • Professor Jeremy Davey - QUT ePrints

  Professor Jeremy Davey - QUT ePrints

  Professor Jeremy Davey . ICADTS Oslo August 2010. Present Context. Drug driving is an increasing road safety problem as research is demonstrating that an alarming number of motorists are driving after consuming illegal substances .
 • OPR100: Overview of Enterprise Project Management & Project

  OPR100: Overview of Enterprise Project Management & Project

  Project Management Maturity Model Level of Maturity Influences ROI PM Maturity Benchmark PM Frameworks PMMM Architecture: Superior By Design PMMM Architecture: Actionable PMMM Architecture: Specialty Areas Focus on Success Slide 24 Realized Value in High Performance Project Management Slide 26
 • Apostrophes - Edu

  Apostrophes - Edu

  Use an apostrophe. To indicate possession. One person owns something: Mark's. dog is a bloodhound. Two or more people own something: The teachers' lounge has a sofa and a table.