dr.sc. Suzana Pasanec Preprotić Utvrđivanje kriterija za ...

dr.sc. Suzana Pasanec Preproti Utvrivanje kriterija za odabir beavne forme u nakladnikom uvezu knjiga Nastupno predavanje, Grafiki fakultet Sveuilita u Zagrebu, 8. travnja 2014. Opi snimak proizvoda u knjigovekoj proizvodnji Obiljeja knjige Naklada Vrsta uveza Forma uveza: Beavni, ivani, mehaniki Vrsta i gramatura papira Vrsta ljepila Vrsta uvezne jedinice tok vlakanaca dHKB VKB KB opseg KB Meki uvez, knjige za viekratnu upotrebu (II.klasa) kolski udbenici, beletristika, popularna psihologija, bojanke, radni listii, rjenici, almanasi, biljenice, putopisi, asopisi, lektira Tvrdi uvez knjige za trajnu upotrebu Blockbuster (Harry Poter, Lord of Rings)

***forma beavnog uveza s elastinim ljepilom Znaajke forme beavnog uveza (lijepljeni) najjednostavnija i najjeftinija forma uveza (vei opseg knjinog bloka), ivana forma uveza nije ostvariva visoki proizvodni kapacitet jedinstvena tehnologija (strojni, automatizirani) beavni uvez primjena razliitih vrsta i gramatura papira minimalni utroak materijala (papir, ljepilo) mogua primjena uveznih jedinica: knjini slog , list papira Uvezne jedinice KS s otpiljenim hrptom Jednodijelne kartonske korice Ljepilo Nakladniki beavni uvez STROJNI beavni uvez serijska proizvodnja Kupac (tiskara) male i srednje naklade poveanje udjela

ljudskog rada u proizvodnji razliita konstrukcijska rjeenja radni pogon: nedefiniran usluna djelatnost (malo poduzetnitvo)* TA LINIJSKI beavni uvez industrijska proizvodnja velike naklade smanjenje udjela ljudskog rada u proizvodnji, radni pogon: definiran funkcija: distribucija, logistika primarna djelatnost TA Osnovna proizvodnja KA KS KB pp MUK GP MUK HM KA GP MUK

Kriterij konkurentnosti KS HM PUR Kriterij odabira uvezne jedinice u nakladnikom beavnom uvezu Opseg knjinog bloka: 80 stranica Opseg knjinog sloga: 16 stranica Doprinos konkurentnosti: KNJINI SLOG visok proizvodni kapacitet sabiranje = 5 sabirnih stanica LIST PAPIRA nizak proizvodni kapacitet Opseg knjinog bloka: 80 stranica Opseg lista papira: 2 stranice Standardi : ISO 11800; LBI Z39.78-2000. sabiranje = 40 sabirnih stanica

Strojni beavni uvez Kruni beavni uvez Amigo - Muller Martini Linijski beavni uvez HM/ PUR industrijska proizvodnja automatizirani procesi industrijska velike naklade smanjen udjel ljudskog rada znaajna uloga: logistika, distribucija Kriterij odabira vrste ljepila u beavnom nakladnikom uvezu Znaajke doprinosa vrstoi forme uveza: EVA hot-melt EVA (etilen vinil acetat kopolimer): termoplastian Visoka produkcija knjiga brzo suee ljepilo Lijepljenje prema ISO 3219 Preporuka: papir vee povrinske hrapavosti prema ISO 8791-2:1990 Mehanizam lijepljenja: mehaniko usidrenje u papir Neelastino ljepilo:((( Teorija adhezijskog spajanja: po principu klju i brava (Izvor: Edward M. Petriet, Handbook of Adhesive and Sealants) Kriterij odabira vrste ljepila u beavnom

nakladnikom uvezu Znaajke doprinosa vrstoi forme uveza: PURmelt PUR (reaktivni poliuretan) Visoka produkcija knjiga ali sporo suee ljepilo: Vrijeme suenja ljepila: 24h, potpuno umreavanje polimera: 48h Lijepljenje prema ISO 3219 Preporuka: papir manje povrinske hrapavosti ISO 8791-2:1990 Mehanizam lijepljenja: difuzija Elastino ljepilo:))) Teorija adhezijskog spajanja: difuzija (Izvor: Edward M. Petriet, Handbook of Adhesive and Sealants) Kriterij odabira vrste papira u beavnom nakladnikom uvezu Podjela knjiga prema namjeni: Knjige za jednokratnu upotrebu (I. kategorija) Knjige za viekratnu upotrebu (II. kategorija) Knjige za trajnu upotrebu (III. kategorija) Knjige s najveim zahtjevom (IV. kategorija) Knjige za viekratnu upotrebu (II. kategorija)

BEZDRVNI PAPIR sadri primarna vlakna ista tehnika celuloza mljevenje: masno dobra mehanika svojstva tzv. fibrilirano vlakno najkvalitetniji papiri tiskovni papir (ofset) papiri, 60-100 g/m2 Nepremazani Satinirani Povrinski premazani Knjige za viekratnu upotrebu (II. kategorija) BEZDRVNI PAPIR sadri primarna vlakna ista tehnika celuloza mljevenje: masno dobra mehanika svojstva tzv. fibrilirano vlakno najkvalitetniji papiri tiskovni papir (ofset-rotacija) naknadna obrada papira satiniranje Satinirani Nepremazani Povrinski premazani Knjige za viekratnu upotrebu (II. kategorija) BEZDRVNI PAPIR sadri primarna vlakna

ista tehnika celuloza mljevenje: masno dobra mehanika svojstva tzv. fibrilirano vlakno oplemenjivanje povrine papira sastav: pigmenti + vezivo/krob poveana glatkoa i sjaj papira najkvalitetniji tiskovni papiri papiri za umjetniki tisak, 90-170 g/m2 Povrinski premazani Nepremazani Satinirani Knjige za viekratnu upotrebu (II. kategorija) VOLUMINOZNI PAPIR sadri primarna vlakna sadraj drvenjae >10% mljevenje: posno slaba mehanika svojstva ukasto obojen veliki specifini volumen tiskovni papir (ofset) papir, 60-80 g/m2 za tiskovine bez trajne vrijednosti Knjige za viekratnu upotrebu (II. kategorija) RECIKLIRANI PAPIR sadri sekundarna vlakna (mjeavina sekundarnih i primarnih) slaba mehanika svojstva tiskovni papir (ofset) papir, 60-100 g/m2

za tiskovine bez trajne vrijednosti Procjena kvalitete beavnog uveza Bn_80 Kvaliteta beavne forme uveza s EVA hot-melt ljepilom 28 26 24 Nakon obrade hrpta KB 22 Nakon kidanja 20 18 16 14 12 10 Bn_100 8 6 4 2 0 Nakon obrade hrpta KB Nakon kidanja Bn_80

Bn_100 Indeks vrstoe beavni uvez (Nm/g) Indeks vrstoe papira (Nm/g) FOGRA Procjena kvalitete beavnog uveza Bn_80 Svojstva papira Nakon obrade hrpta KB (ISO 187:1990) Debljina, m Standard ISO 534 Specifini volume, g/cm3 ISO 534 + + Udio pepela, % TAPPI 413 + ++ Udio CaCO3, %

TAPI 413 + ++ Povrinska hrapavost-Bendtsen A, ml/min ISO 2494 +++ + + + B, ml/min Bn_100 Nakon obrade hrpta KB Bn_80 Bn_100 + +++ Indeks vrstoe CD, Nm/g ISO 1924-2 +

+ Linijska deformacija CD, % ISO 1924-2 ++ + Naprezanje CD, MPa ISO 2758 + + Modul elastinosti MD, mNm2/g ISO 2758 + + Indeks cijepanja CD, Nm/g ISO 1974 + + Bezdrvni nepremazani papiri, masno mljevenje, ista tehnika celuloza Procjena kvalitete beavnog uveza

Bp_115 Kvaliteta beavne forme uveza s EVA hot-melt ljepilom 28 26 24 22 Nakon obrade hrpta KB Nakon kidanja 20 18 16 14 12 10 Bp_150 8 6 4 2 0 Nakon obrade hrpta KB Nakon kidanja Bps115 Bpm150

Indeks vrstoe beavni uvez (Nm/g) Indeks vrstoe papira (Nm/g) FOGRA Procjena kvalitete beavnog uveza Bp_115 Svojstva papira Nakon obrade hrpta KB (ISO 187:1990) Standard Debljina, m ISO 534 Specifini volume, g/cm3 ISO 534 Udio pepela, % TAPPI 413 Udio CaCO3, % TAPI 413 Povrinska hrapavost-Bendtsen A, ml/min ISO 2494 B, ml/min Bp_150

Indeks vrstoe CD, Nm/g ISO 1924-2 Linijska deformacija CD, % ISO 1924-2 Naprezanje CD, MPa ISO 2758 Modul elastinosti MD, mNm2/g ISO 2758 Indeks cijepanja CD, Nm/g ISO 1974 Bps_115 Bpm_150 + + + + + + ++ ++ + + +++ ++++

+ ++ + ++ + + + + + ++ Bezdrvni povrinski premazani papiri, masno mljevenje, ista tehnika celuloza Nakon obrade hrpta KB Procjena kvalitete beavnog uveza Bn_80 Kriterij odabira vrste papira u beavnom uvezu s EVA hot-melt ljepilom 28 26 24 22 Nakon obrade hrpta KB Nakon kidanja 20 18 16 14 12 10

V_80 8 6 4 2 0 Nakon obrade hrpta KB Nakon kidanja Bn_80 Bn_100 V80 Indeks vrstoe beavni uvez (Nm/g) Indeks vrstoe papira (Nm/g) FOGRA Procjena kvalitete beavnog uveza Svojstva papira Debljina, m (ISO 187:1990) Standard ISO 534 Specifini volume, g/cm3 ISO 534 Udio pepela, %

TAPPI 413 Udio CaCO3, % TAPI 413 Povrinska hrapavost-Bendtsen A, ml/min B, ml/min ISO 2494 Indeks vrstoe CD, Nm/g ISO 1924-2 Linijska deformacija CD, % ISO 1924-2 Naprezanje CD, MPa ISO 2758 Modul elastinosti MD, mNm2/g ISO 2758 Indeks cijepanja CD, Nm/g ISO 1974 *Voluminozni Bn_80 Nakon obrade hrpta KB Bn_80

Bn_100 V80 + + ++ + +++ + ++ ++ +++ ++ + + +++ +++ + + +++++ +++++ ++ ++ +++ ++ ++ ++ + +++ ++ ++

+ ++ + + + (tehnika celuloza s udjelom drvenjae veim od 10%, posno mljevenje) Bn_100 Nakon obrade hrpta KB V_80 Nakon obrade hrpta KB Kriterij odabira vrste papira u beavnom uvezu sa EVA hot-melt ljepilom 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Bn_80 Bn_100

Indeks vrstoe beavni uvez (Nm/g) Bps115 Bpm150 Indeks vrstoe papira (Nm/g) V80 FOGRA Zakljuak formu beavnog uveza knjige prikladna je za sve vrste papira pod uvjetom da se koristi prikladno ljepilo (HM/PUR) veliina naklade je primarni kriterij za odabir beavne tehnologije uveza za male i srednje naklade knjiga preporuka je koristiti hot-melt ljepilo - preporuka je hot-melt ljepilo koristiti sa nepremazanim papirima - beavna forma uveza se ne preporua sa premazanim papirima (obvezatna je forma ivanog uveza s hot-melt ljepilom)/ strojna proizvodnja knjiga za velike naklade knjiga preporuka je koristiti PURmelt ljepilo - automatizirani tehnoloki proces uveza knjiga/ linijska proizvodnja knjiga - preporua se koristiti za sve vrste papira, posebno za bezdrvne satinirane (glatke) i povrinski premazane papire Preporuka odabira ljepila s obzirom na vrstu papira BEZDRVNI PAPIR Linijska proizvodnja knjiga strojna proizvodnja knjiga Nepremazani male i srednje velike naklade

Satinirani Premazani + IVANA FORMA UVEZA + IVANA FORMA UVEZA male i srednje velike naklade male i srednje velike naklade Opseg Velika naklada Sadraj knjige Literatura: Znanstvena Struna (udbenici) Referentna (rjenici) Beletristika Znanstvena fantastika Povijesni romani Autobiografski romani Putopisi, Djeja literatura (jednobojni i *viebojni tisak) VOLUMINOZNI male i srednje velike naklade Opseg

Velika naklada Velika naklada Sadraj knjige Sadraj knjige Literatura: Znanstvena Struna (udbenici) Referentna (leksikon, turistiki vodi, enciklopedije) Putopisi asopisi (viebojni tisak) Literatura: Znanstvena Struna (udbenici) Referentna (leksikon, turistiki vodi, enciklopedije) Putopisi Djeja literatura asopisi (viebojni tisak) Velika naklada Sadraj knjige Literatura: Popularno-znanstvena Referentna (rjenici) Beletristika Znanstvena fantastika

Povijesni romani Autobiografski romani (jednobojni tisak) RECIKLIRANI male i srednje velike naklade Opseg Velika naklada Sadraj knjige *Upute za koritenje * Knjige za jednokratnu upotrebu (jednobojni tisak)

Recently Viewed Presentations

 • Contract Training for Graduate Assistances

  Contract Training for Graduate Assistances

  Verify that you are using the latest version of the GA contract. Updated versions will be posted on the Grad School website. Indicate if this is a new or revised contract. Select type of assistantship based on job duties: Teaching...
 • An Update 2012 National Fuel Gas Code BECS Committee Meeting ...

  An Update 2012 National Fuel Gas Code BECS Committee Meeting ...

  7.13.2.3 The length of the jumper between the connection to the gas piping system and the grounding electrode system shall not exceed 75 ft (22 m). Any additional electrodes shall be bonded to the electrical service grounding electrode system or...
 • What Are the Three 'Core/Key Skills'?

  What Are the Three 'Core/Key Skills'?

  Digital Infrastructure Richard Henson University of Worcester October 2015 Week 4: Motherboards Learning Objectives: Explain main purpose of the motherboard Explain how a CPU can handle input & output from slow & fast devices Explain how motherboard architecture has changed...
 • Changing Behaviours for Safe Listening (to music on

  Changing Behaviours for Safe Listening (to music on

  Discuss the relevance of the strategy to development of a . safe listening standard. Objectives of the session . The SafeListeningInitiAtive. ... that the listener can use to make the device unable to reach potentially damaging sound levels. 39%.
 • Perfecting the Counseling Process - Marquette University

  Perfecting the Counseling Process - Marquette University

  Arial Calibri Constantia Wingdings 2 Flow 1_Flow 2_Flow 3_Flow Perfecting the Corrective Counseling Process Progressive Process Disciplinary Process - Procedural Steps Disciplinary Process Disciplinary Process Disciplinary Process Setting Expectations Disciplinary Process Documenting Discipline The Warning Notice PowerPoint Presentation
 • Folie 1 - International Conflict Research

  Folie 1 - International Conflict Research

  Gliederung Historischer Überblick Einführung in die Methode Forschungsergebnisse Kritik an der quantitativen Kriegsursachenforschung Historischer Überblick Gegenwärtige Forschung Ted Robert Gurr: Polity und Minorities at Risk King, Keohane and Verba 1994.
 • DEPRESSION - uofthenet.org

  DEPRESSION - uofthenet.org

  Profession: undertaker. No history of depression. 6 months ago funeral home was sold and he was not hired by the new owner. He had worked for the former funeral home for 25 years 3 months of unsuccessful job searching. Felt...
 • Naviance

  Naviance

  Naviance is a comprehensive, web-based planning tool that will assist Harrison students in managing the academic, career, and college aspects of high school. Naviance will be the primary method of college planning for Harrison students.