Dobrodružná literatura - Univerzita Hradec Králové

Tento materil byl vytvoen v rmci projektu Inovace studijnch obor na PdF UHK reg. . CZ.1.07/2.2.00/28.0036. Dobrodrun literatura Bc. Ji Rsl Bc. Jan ermk Dobrodrun literatura Osvcent pedagogov vyslovili kdysi klatbu nad onm druhem literrn tvorby, kterm jsme kali indinky a dobrodrun romny. Div, e je nestavli do jedn ady s krvky. Tvrdili, e romantika a vjimenost dobrodrunosti ni pr v dui smysl pro reln skutenost.1 Rozdlen dobrodrun literatury

Star Jack London Karel May Jaroslav Moravec Richmal Crompton Jaroslav Foglar D. Defoe Mark Twain Souasn

Thomas Brezina estmr Brzica Oldich Rika Ji Macoun Jitka kpkov Star dobrodrun literatura Jack London USA (San Francisco) Proslavil se mnoha nmonickmi

povdkami, romny z aljask prody a podobn drsnch prosted lidsk civilizace. 2 Jack London Bl tesk Ve vyprvn o osudech samotskho mence psa a vlka vyjdil autor sv nejcennj mylenky - vru v slu ivota, pesvden o tom, e tst je neoddliteln od vrnosti, s jakou dokeme slouit

dobrm clm. Zdroj: http://www.databazeknih.cz/knihy/bily-tesak-8519 Jack London Aljaka Nekonen mraziv dlky panensk prody, vidina zlata a odvn muov v dramatickch ivotnch situacch Zdroj: http://www.databazeknih.cz/knihy/aljaska-76679 Star dobrodrun literatura KAREL MAY Proslavil se napnavmi pbhy o indinskm nelnkovi Vinnetouovi a

zlesku Old Shatterhandovi. Tzv. mayovky jsou pmo uren pro obdivovatele indin, kovboj a hledn ukrytho zlata. Srie romn Vinnetou Srie romn Old Surehand Poklad na stbrnm jezee Poklad Ink Karel May Vinnetou Tdln srie romn o neohroenm

nelnkovi apa, jeho pokrevnm pteli Old Shatterhandovi a vrnm koni jmnem Hattitl. 3 4 Karel May Old Surehand Titulnm hrdinou romnu je zlesk a slavn lovec Old Surehand, jeho vlen jmno znamen v pekladu Jist ruka ,

kter dostal dky svmu mistrovstv ve stelb. 5 6 Karel May Poklad na stbrnm jezee Dobrodrun pbhy Old Shatterhanda, Vinnetoua a jejich ptel na vprav za legendrnm indinskm pokladem. Pot, co skupina tramp, veden ryavm zloincem Cornelem Brinkleym, ukradne z parnku Dogfish, na ece Arkansasu, pes devt tisc dolar, po stop se jim

vydv nejen dvojice Indin, ale tak skupinka blch lovc v ele s Old Firehandem. Zdroj: http://www.databazeknih.cz/knihy/poklad-ve-stribrnem-jezere-61790 Star dobrodrun literatura Poklad Ink Bandita Gambusino zabije Inku a ukradne st uzlovho psma, kter ukazuje cestu k bjnmu pokladu Ink. Star knz Anciano si mysl, e vrazi jsou brati Hansenovi a psah pomstu. O deset let pozdji se pipravuje Haukaropora na nsiln znovuzaloen e Ink. Gambusino podncuje vzpouru Indin, nebo si od toho slibuje

definitivn znik e a me se tak dostat k vytouenmu pokladu... Zdroj: http://www.databazeknih.cz/knihy/poklad-inku-14378 Star dobrodrun literatura JAROSLAV MORAVEC U jako mal kluk se zamiloval do pbh Karla Maye. Ovlivnn dobrodrustvmi Vinnetoua pe dal skvl indinsk dobrodrustv. Klek Petra, bl otec Apa

Jaroslav Moravec Klek Petra, bl otec Apa Dal z oblbench indinek popisuje osudy Vinnetouova uitele. Zdroj: http://www.databazeknih.cz/knihy/kleki-petra-bily-otec-apacu-170925 Star dobrodrun literatura RICHMAN CROMPTON Britsk autorka srie knih s povdkami o malm chlapci Jirkovi, kter pivd sv nejbli do stav, kdy o lovku rozhodn nelze mluvit jako o duevn vyrovnanm jedinci. Jirka je gejzr zbsilch npad a ztetnch

in, je velmi zeteln vynikaj ve srovnn s poklidnm ivotem jeho rodiny - ten vak jeho piinnm mnohdy znamen jen zbon pn. Jirka postrach rodiny Jirka v hlavn roli Zase ten Jirka! Jirka napravuje kivdy Jirka vynlezcem a dal

Zdroj: http://www.daemon.cz/kniha/2940/crompton-richmal--jirka---postrach-rodiny Richman Crompton Jirka svoje lumprny mysl v dobrm. V jeho zbavnch pbzch se mete dozvdt, jak vymoval sousedm koky, vyrbl motorov luny a nebo vystavoval vlastn tetiku Zdroj: http://www.databazeknih.cz/vydane-knihy/richmalcrompton-3723 Star dobrodrun literatura JAROSLAV FOGLAR Autor dnes u kultovnch

pbh prask party kluk Rychlch p soupecho se zkenm Bratrstvem koi pracky. Pbhy maj siln vchovn a moralizujc charakter. Knin trilogie: Zhada hlavolamu Stnadla se bou Tajemstv velkho Vonta Jaroslav Foglar Zhada hlavolamu Hlavn roli v knize hraje chlapeck klub Rychl py, ji dve tenm znm z komiks.

Foglar v knize poprv pedstavuje zhadnou tvr Stnadla a organizaci Vont, hlavolam zvan jeek v kleci a ztracenho vynlezce Jana Tleskae, motivy pozdji vyuit v dalch knihch, kter se nsledn staly tm kultovn soust esk kultury. Zdroj: http://www.databazeknih.cz/knihy/zahada-hlavolamu-248 Jaroslav Foglar Stnadla se bou Druh dl voln napnavch pbh legendrn party Rychl py. Ztracen jeek v kleci je opt nalezen a s nm se rozvj srie novch dobrodrustv. Vontsk

hnut oije a znovu se schyluje k volb Velkho Vonta. Rychlm pm se poda nalzt prvn Vontskou kroniku a poznaj tajemnou historii zrodu Vont. zdroj: http://www.databazeknih.cz/knihy/stinadla-se-bouri-68058 Jaroslav Foglar Tajemstv velkho Vonta Tet dl voln trilogie dobrodrunch pbh chlapc z party Rychl py. Mirek Dun, Jarka Metelka, Jindra Hojer, ervenek a Rychlonoka se tentokrt vydvaj do starch temnch uliek Stnadel, aby pomohli Velkmu Vontovi

Vlovi Dratuovi, o nm se zvsti , e za zhadnch okolnost piel o jeka v kleci, nejcennj symbol Vont. Odhal pitom dal podrobnosti z dvn vontsk historie. Zdroj: http://www.databazeknih.cz/knihy/tajemstvi-velkeho-vonta-2844 Star dobrodrun literatra DANIEL DEFOE Autor dnes ji legendrnho pbhu lovka, kter se ocitl v situaci na pokraji ivota a smrti na oputnm ostrov. Robinson Crusoe

Daniel Defoe Robinson Crusoe Dlo uren pro dosplho tene, kter nalo obrovskou oblibu mezi dtmi. Pbh popisuje jak se civilizovan lovk ocitne na oputnm ostrov. Jak se s osamlm ivotem vypod? Koho a co tam potk? To ve a mnohem vc se dozvte v tto knize. Zdroj: http://www.databazeknih.cz/knihy/robinson-crusoe-153494 Star dobrodrun literatura MARK TWAIN Americk autor se proslavil dvma

romny pro dti. Dobrodrustv Toma Sawyera a Dobrodrustv Huckleberryho Finna. Tato vrcholn prce americk literatury 19. stolet o osudech dvou podnikavch chlapc je nabit naptm, humorem a neodolatelnou hravost. Zvlt v Hucku Finnovi vytvoil autor typ nekonvennho klukovskho hrdiny, kter s vtipem e podivn udlosti, jich se stv svdkem pi sv cest po ece Mississippi. Dobrodrustv Toma Sawyera Dobrodrustv Huckleberryho Finna

Mark Twain Dobrodrustv Toma Sawyera Tom il s tetikou a svm rozmazlenm bratrem, kter na nj neustle aluje. Tom za cel ivot nebyl ve kole. Matky zakazovali svmi dtem se s nm kamardit. Cel den proval se svmi kamardy provdj nejrznj rorny. Zdroj: http://www.databazeknih.cz/knihy/dobrodruzstvi-toma-sawyera-592 Mark Twain Dobrodrustv Huckleberryho Finna

Kniha je cenna pro vrohodn vykbarvit len lid a mst podl eky Mississippi a pro svj stzliv, bitk, ale zrove i lidsk pohled na postoje a pedsudky rznch postav, vetn rasismu t doby. Putovn Huckleberryho Finna a jeho ptele Jima, uprchlho ernoskho otroka, na voru po proudu Mississippi je jednm z nejtrvalejch obraz niku a svobody v americk literatue.7 Zdroj: http://www.databazeknih.cz/knihy/dobrodruzstvi-huckleberryho-finna593 Souasn dobrodrun literatura Thomas Brezina Rakousk spisovatel

Napsal vce jak sto knih, ty byly peloeny do 28 jazyk Srie knih: Klub zhad Klub tygr tyi kamardi v akci atd. Ke vtin knih je piloena superlupa, pomoc kter e kad ten zhady spolen s vypravem Souasn dobrodrun literatura Klub Tygr Tajemstv starho domu Biggi, Luk a Patrik nhodou pi projce na kolech objevuj star

dm, o nm koluj podivn zvsti. Zd se, e s polorozpadlm domem opravdu nco nehraje. Rozhodnou se, e do domu proniknou. Na stole objevuj starou fotografii v rmeku. Jen se j vak dotknou, stane se nco stranho: v pokoji se zjev pzrak, kter jako by je chtl ped nm varovat! http://www.databazeknih.cz/knihy/pripad-pro-tebe-a-tygri-partu-klub-tygru-tajemstvi-stareho-domu-91994 Souasn dobrodrun literatura Klub zhad Pzraky bez tve lenov Klubu zhad se opt ocitaj

mezi duchy a tentokrt dokonce zabloud a do dvn minulosti. Jup sleduje v televizi poad o straidelnm hotelu, jen je shodou okolnost vzdlen pouhou hodinku jzdy na kole. Ne se tam ale sta ze zvdavosti vypravit, dostane podivnou pozvnku prv do tohoto starho, polorozpadlho msta. Vyd se tam ve spolenosti sv sestenky Vicky a uvnit se skuten odehrvaj hrzostran vci. A moc hrzostran na to, aby to byla pravda. Vypad to sp na njak filmask trik. http://www.databazeknih.cz/knihy/prizraky-bez-tvare-162429 Souasn dobrodrun literatura

Klub zhad Dm per (ukzka) Ropu sloupy Motork ukzal na nosi. Nasa si ji! Vicky se otoila a objevila druhou helmu. Narazila si ji na hlavu a jen tak tak se staila znovu chytit, protoe idi opt pidal plyn a zprudka vyrazil. Ulika vypadala pochmurn a zdnliv nebrala konce. Byla m dl tm u a straidelnj. Domy jako by se pedklnly, jejich okapy se skoro dotkaly. Nikde nebylo ani ivka. Koho vlastn pronsledujeme, pan vyetovatelko? zaval motork pes rameno. Jednoho kluka. Nco mi ukradl! Dostaneme ho, slbil idi. Na konci na sebe hrany dom mlem narely. Zbvalo prv tolik msta, aby ulikou projelo mal auto. Motork prosvitl zenm a ocitli se na nmstku s kanou uprosted. Prudce zabrzdil, a gumy zahvzdaly na koich hlavch. In: BREZINA, Thomas: Klub zhad. Dm per. Praha : Fragment, 2007. S. 18-19. ISBN 978-80-253-0465-5. Souasn dobrodrun literatura Oldich Rika

V knihch propojena dobrodrunost s djepisem, pop. zempisem Poklad kapitna Williama Kidda Tajemstv slavkovskho pokladu Poklad boha Thovta Souasn dobrodrun literatura Poklad kapitna Williama Kidda Pe se 23. kvten 1701, kapitna William Kidd je odsouzen za pirtstv a popraven na behu Teme. Kon ivot jednoho z nejznmjch korzr vech dob, n pbh ovem prv

zan. Ped popravou pedal Kidd svmu bocmanovi Nedu Wardovi truhlu s mosaznou tabulkou a npisem Truhla kapitna Kidda. Ned Ward se svm vnukem Jackem objev ve dvojitm dn truhly mapu, kter je m zavst k ukrytmu Kiddovu pokladu. Oba stoj na potku napnavho dobrodrustv plnho pirt, tajnch zprv, pirtskch map a nebezpe. Vydejte se spolu s hlavnmi hrdiny na dobrodrunou cestu, na kter jim mete aktivn pomhat se vemi iframi, koly a zhadami, kter jim kapitn Kidd pipravil. http://www.databazeknih.cz/knihy/poklad-kapitana-williama-kidda-27603 Souasn dobrodrun literatura Tajemstv slavkovskho pokladu

Kniha pro dti od dvancti let svm stylem a pojetm voln navazuje na knihu Poklad kapitna Williama Kidda. Tentokrt zavede tene do potku devatenctho stolet, kdy se nedaleko moravskho msta Slavkova odehrvala legendrn bitva t csa. Stejn jako v pedchzejcm titulu, i zde se poj dobrodrustv a zbava s poznvnm historie. I pbh Jakuba a jeho strce Frantika je zaloen z velk sti na skutench udlostech, kter se odehrvaly v prosincovch dnech roku 1805 a po nich, o dvacet ti let pozdji, nsledovala nemn dramatick dohra. I tato kniha pin tenm interaktivn zitek v podob nedoeench kol, indici a tajenek, kter mus dti eit spolu s hlavnmi hrdiny.

http://www.databazeknih.cz/knihy/tajemstvi-slavkovskeho-pokladu-27605 Souasn dobrodrun literatura Poklad boha Thovta Vpravn dobrodrun kniha pro dti od deseti let. Vydejte se s archeologem Johnem Howardem a jeho synem Danem na dobrodrunou pou Egyptem, na jejm potku stl svitek papyru, zprvu bezvznamn nlez pi vykopvkch v Gize. Papyrus skrv nvod k oteven zlat skky boha Thovta, v n je uloen lomek stly, vedouc k dvaatyiceti knihm vdn a pohdkovmu pokladu egyptskho boha moudrosti. Spolu s hlavnmi hrdiny projdete nejkrsnjmi msty podl

ivotodrn eky Nilu, zaijete nefalovan archeologick dobrodrustv a dozvte se celou adu zajmavost z egyptsk historie. A aby toho nebylo mlo, mete si sami vyzkouet, jak byste obstli pi een zhad a tajenek, kter ekaj hlavn hrdiny na jejich napnav cest. http://www.databazeknih.cz/knihy/poklad-boha-thovta-27604 Souasn dobrodrun literatura Ji Macoun Pbhy Maxmilina Broe Experiment Max Faktor Max Plus Minus Max Souasn dobrodrun literatura Plus minus Max

Je nejmladm dobrodrunm pbhem, kter Maxmilin se svmi kamardy a hlavn kamardkami prov bhem kolnho roku. Max je okolnostmi pinucen stt se fotbalistou. Holky Hvzdotvorky mu svou podporou otevraj dvka ke sportovn slv, ale nsledn katastrofy pi zkoukch npoje pro tce trnujc sportovce Maxe a jeho kamardy pivedou na stopu pekvapivho vynlezu. kolk s kamardy si pijde na na velk prachy a podn to rozto. http://www.databazeknih.cz/knihy/plus-minus-max-30423

Souasn dobrodrun literatura Plus minus Max - ukzka Rypek se nemohl tern velk pestvky dokat. Jakmile se ozval zvonek, vyskoil ze idle a pibhl k lavici, v n sedla Kateina s Terezou. Okamit se za nj do neuspodan ady natlaili Mrkvanda, Daniel a dal astnci pokusu. Vichni dreli v prstech kelmky na povzbuzujc elixr a strkali se jako ve koln jdeln ped vdejnm oknkem v dob obda. Dostane se na vechny! vykikovala opakovan Tereza a obma rukama srdnat brnila svj stolek ped nporem spoluk, aby jej nepevrhli. Vava ve td doshla vrcholu. Plus Minus nalijeme jen tomu, kdo u m do tabulky nahls poet bod za minulou psemku. Prmr za tdu potom porovnm s dnenm vsledkem. Jedin tak aspo trochu odhadnu, jak siln inky m n povzbuzujc npoj! zaval Max z plnch plic. Pestvkov ryk ponkud zeslbl. http://www.macoun.estranky.cz/

Souasn dobrodrun literatura Experiment Max Jen rmcov souvisejc pbhy vychzej vstc zejmna i mn zkuenm tenm. Snze dospj zpletkou k rozuzlen pbhu a mohou se hned tit na dal porci napt v nsledujcm dobrodrustv. teni se tak prostednictvm pbh zastuj spolu s Maxmilinem napklad vroby kulovch blesk, odpalovn nezench jindy zase samonavdcch stel dmysln konstrukce, lovu bludiek i nkolika vzduchoplaveckch pokus.

http://www.databazeknih.cz/knihy/experiment-max-138562 Souasn dobrodrun literatura Experiment Max (ukzka) Nad teovm sadem zaumlo mohutn pta hejno. paci! vykikl Daniel a vyplaen ukzal rukou k nebi. Vdl dobe, jak rychle dovedou poouchl ptci s ervenmi bobulemi skoncovat. Vechno nm seerou, zabdoval posmutnle.

Veronika zkrabatila elo. Bohatou rodu nemnila penechat pakm bez odporu. Otoila se k Maxovi. Vymysli nco - fyziku, vybdla svho nejlepho kamarda, kter pozoruhodnmi npady vtinou pmo srel. Co chce vymlet? ozval se Kroupa msto Maxmilina. eknu ttovi a ten je postl z brokovnice. Jen dn nsil, ohradila se Veronika pke proti krvelanmu zmru myslivcova syna. kodn se mus hubit, jinak napch nepedstaviteln ztrty, trval na svm Kroupa. Max se zamyslel. Postavme straka, navrhl po chvli. Zamlel zachrnit ten i ptky zrove. Strak se paci u dvno neboj, upozornil badatele Daniel a mvl malomysln rukou. http://www.macoun.estranky.cz/ Pouit zdroje: 1 2 3

4 5 6 7 PROZAT/03. Dobrodrun literatura jako initel vchovn. Praha: Sbratel, 1939, str. 25. https://www.google.cz/search?hl=cs&noj=1&site=imghp&tbm=isch&q=london+jack&spell=1&sa=X&ei=Rv4EULBNKfmywPe4oL4BQ&ved=0CFQQvwUoAA&dpr=1&biw=1366&bih=639#facrc=_&imgdii=_&imgrc=6xQjcUL-jUoG0M%253A%3B2T5jj5gna4ZIEM %3Bhttp%253A%252F%252Fwww.moorsidepress.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2013%252F11%252FJack-London.jpg%3Bhttp%253A %252F%252Fwww.moorsidepress.com%252Fjack-london%252F%3B1086%3B1500 http://www.databazeknih.cz/knihy/vinnetou-i-56366 https://www.google.cz/search? hl=cs&noj=1&biw=1366&bih=639&site=imghp&tbm=isch&sa=1&q=vinnetou+3&oq=vinnetou+3&gs_l=img.3..0i24.53140.53378.0.535 46.2.2.0.0.0.0.111.202.1j1.2.0....0...1c.1.37.img..0.2.201.JNowlVJob0A#facrc=_&imgdii=_&imgrc=QfLSigPcPlmv_M%253A%3BSdxJd3ZUWO6QM%3Bhttp%253A%252F%252Fleonclifton.cz%252Fbimg%252F8087-0.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fleonclifton.cz %252Fnabidka%253Ftag%253DZden%2525C4%25259Bk%252BBurian%2526page%253D14%3B548%3B807 http://www.databazeknih.cz/knihy/old-surehand-i-40902 http://www.databazeknih.cz/knihy/old-surehand-2-101593

http://cs.wikipedia.org/wiki/Dobrodru%C5%BEstv%C3%AD_Huckleberryho_Finna

Recently Viewed Presentations

 • Viti Association of South Australia Charity -vasa Container ...

  Viti Association of South Australia Charity -vasa Container ...

  Dr Jagdish Maharaj, Tamavua Rehabilitation Hospital, June 01. ... Paul McGoon - President ... second hand clothing, 1 lifting machine, 2 barouches, 25 computers, 16 hospital mattresses. Special thanks to Ms Fanny Tam, Leba Tikoduadua and Mr Culden Kamea in...
 • Southeast Asia/ Indochina and Indonesia

  Southeast Asia/ Indochina and Indonesia

  The French were driven from Indochina in 1954 after a bitterly fought war against the Vietnamese nationalists. ... Malaysia is the world largest exporter of palm oil, and the world's largest producer and third largest exporter of semiconductor devices.
 • csci4211: Introduction to Computer Networks

  csci4211: Introduction to Computer Networks

  Socket Programming Socket Programming Overview Socket Programming with TCP Socket Programming with UDP Python Socket Programming Java Socket Programming
 • Solutions Options Framework - Sales Benchmark Index

  Solutions Options Framework - Sales Benchmark Index

  Solutions Options Framework - SBI - SalesBenchmarkIndex.com. Introduction. What is the Solutions Options Framework? The Solutions Options Framework is designed to guide a Sales Rep (and customers) through the process of discussing pricing and options.
 • Utilisation des guidelines médicaux via le World Wide Web

  Utilisation des guidelines médicaux via le World Wide Web

  Verger-Rond 2 2000 Neuchâtel Tél. 032 717 81 87 Fax 032 717 81 99 Mobile 079 615 0 635 E-mail: [email protected] Use of the World Wide Web to implement clinical practice guidelines Example : How to use the site www.epage.ch...
 • Slajd 1 - CNR

  Slajd 1 - CNR

  Tentative: 10 % over 24 h, 30 % over 3 h 3 h 15 min CMIS = Conical Scanner Microwave Imager - DMSP GPM = Global Precipitation Measurement mission Soil Moisture Products Soil moisture in the surface layer 25 km...
 • Sample Slides - Woodland Park Zoo

  Sample Slides - Woodland Park Zoo

  The roles of amphibians in ecosystems. Frog and toad larvae feed on organic debris and algae contributing to the breakdown of organic matter and controlling algae growth
 • Matter - Riverside City College

  Matter - Riverside City College

  Matter. Physical property: is a property that a sample of matter displays without changing its composition. Matter . Physical change: some of the physical properties of a sample of matter may change but its composition remains unchanged. Physical properties. Qualitative.