Beden Eği̇ti̇mi̇nde Kullanilan Öğreti̇m Yöntemleri̇

BEDEN ETMNDE BRLNE DAYALI(EL) RENME YNTEM Yntem Bir sorunu zmek, bir konuyu renmek yada retmek gibi amalara ulamak iin bilinli olarak seilen ve izlenilen dzenli yoldur ( Fidan,1999)

BEDEN ETMNDE KULLANILAN RETM YNTEMLER Anlatm Yntemi Szl aklama yntemi Gsteri yntemi Altrma Yntemi Grevlendirme yntemi Eli alma Yntemi Ynlendirilmi Bulu Yntemi Problem zme Yntemi Bamsz alma yntemi

Soru-cevap yntemi Deerlendirme yntemi Medya yardml retim yntemi birliine Dayal(Eli alma) renme Yntemi birliine dayal retim, eli alma eklinde de isimlendirilmektedir. nk renciler eletirilerek alma yaparlar. almalarda her e bir grevi yerine getirir. Elerden birisi istenen hareketi yapar ve hareketle

ilgili kararlar verir. Dieri ise, yaplan hareketi izleyerek retmenin verdii ltlere dayal olarak einin performans hakknda bilgi verir. Uygulama srasnda elerin grevleri srekli deiir. renci, uygulama srasnda kararlara katlmaktadr. Deerlendirme de ise sadece dzeltme ve pekitire sunma anlamnda kararlara katlma durumu vardr. birliine dayal retimin temel amac, renciler arasnda toplumsal hogr ile iletiimi

salamaktr. Ayrca, rencilere bilisel, duyusal ve psikomotor alanda bamsz renim deneyimi sunmaktr. retmenin rol ortam hazrlamaktr. renci ise uygulayc ve yardmc rolleri stlenmitir. renci merkezli retim stili uygulanmaktadr. Bu yntemde renciler birbiri ile eletirilerek almalara katlrlar. almalarda her e belli bir grevi yerine getirir. Elerden biri istenen hareketi yapar ve hareketle ilgili kararlar verir.

Dieri ise yaplan hareketi izler retmenin verdii ltlere uygun olarak einin performans ile ilgili bilgileri verir. renciler performanslar hakknda annda bilgi alabilirler. retmen elerin almas esnasnda gzlem yapan rencilerin ne lde baarl olduklarn izler. Gerektiinde dzeltmelerin yaplmas iin uyarlarda bulunur.

Performans lleri konusunda performans lt izelgesi kullanlmaktadr. izelgenin olmas hem gzleyene hem de hareketi yapana somut bilgiler sunarak yararlar salamaktadr. retmen, gzlemci ve renci ile kuraca iletiimde; gzlemci renciye gzlemcilik rol ile ilgili sorular sormal, yanl dnt verdiinde performans standartlarn tekrar incelemesi salanmal, uygulaycy incitecek szckler kullanmas engellenmeli ve dnt vermedii zaman

onu uyarmaldr. Eler arasndaki toplumsal ilikiler ve annda dnt salamann koullar ibirliinin iki nemli parasdr. Elerin seilmesinde boy, kilo, beceri dzeyi, v.b. zelliklerden yararlanlabilir. kiden fazla kii de gruba katlabilir. rnein, grup kii olursa bir kii hareketi yapar, bir kii gzler, bir kii de sonular kaydeder. Grup drt kiiden oluuyorsa gzlemci says iki

kii olmaldr. birliine dayal retim byk snflarda ve ara-gerecin kstl olduu ortamlarda kolaylkla kullanlabilir. Grup iinde roller deitike yorulan renciler dinlenme frsat bulabilirler. Gruplar olutururken rencilerin eit katlm gstermelerini salamak iin beceri ynyle benzer dzeyde olanlarn ayn grupta olmalarn ve i birlii ilkesinin temele alnmasn salamak nemlidir. Bu teknikte, hareketlerin srekli

izlenmesi, annda dzeltilmesi ve doru hareketlerin pekitirilmesinin geliim zerinde nemli etkisi vardr. Olumlu Ynleri: *renciler, birbiri ile yardmlama iine girerek kararlara daha fazla katlabilirler. *renciler, retmen srekli yanlarnda olmadan, iki tarafl bir iliki iinde renmeye zaman harcayabilirler *renme ortamnda renciler birbirlerine baml

olduklarndan snfta toplumsal ortamn gelimesi olanakldr. Sabr, sayg, hogr, eletiri, iletiim ve sorumluluk gibi zelliklerin kazanlmas ilk gze arpan noktalardr. Ayrca, etkin katlmdan dolay zihinsel becerilerin kazanlmas da mmkn olmaktadr. Snrllklar: *Gzlemcinin uygulaycya yanl dnt sunduu bir durum ortaya kabilir. Bu durumda retmen, renci ile birlikte

ltleri teker teker gzden geirmek zorundadr. *Gzlemci szl davrann ktye kullanabilir. Bu durumda, retmen sorulardan ok ifadelere bavurur. YARALANILAN KAYNAKLAR 1. MOSSTON, M. ASHWORTH, S. Beden Eitimi retimi. ev. Eda Tzemen. Ankara: Bargan Yaynevi, 2001 2. ND, A. Beden Eitimi ve Sporda zel retim Yntemleri. Ankara: Nobel Yayn Datm,1999

3. DEMRHAN, G. Spor Eitiminin Temelleri. Ankara: Bargan Yaymevi, 2006 4. FDAN, N. Okulda renme ve retme. Ankara: Alkm Yaynevi,1999

Recently Viewed Presentations

 • Designing Virtual Organizations for Citizen Science

  Designing Virtual Organizations for Citizen Science

  Designing Virtual Organizations for Citizen Science Wiggins & K. Crowston IFIP 8.2 OASIS workshop 15 December, 2009 Motivation Problem: The Tyranny of Scale in scientific research Geographic scale Temporal scale Data scale Solution: Redesigning scientific work eScience: leverages ICTs to...
 • Multi-tiered AI - Lehigh CSE

  Multi-tiered AI - Lehigh CSE

  Arial Times New Roman Wingdings 宋体 Tahoma Axis Multi-tiered AI Multi-tiered AI Multi-Tiered AI Framework Situational Projects The MTAIF Class Architecture Slide 6 Slide 7 US Army Soldier AI Squad AI Platoon AI Company AI, Brigade AI, Division AI, Army...
 • OUTLIERS By: Madie Boyle http://www.ehow.com/how_5201412_calculateoutliers.html HOW DOES OUTLIERS

  OUTLIERS By: Madie Boyle http://www.ehow.com/how_5201412_calculateoutliers.html HOW DOES OUTLIERS

  Chapter 5:The lessons of Joe Flom. Joe Flom had advantages to becoming a successful lawyer. Chapter 5 talks about these. He can from a Jewish family learning to work hard and assert yourself to be successful. He was born during...
 • Chem 30BL - Lecture 1a

  Chem 30BL - Lecture 1a

  Isolation of Chlorophyll andCarotenoid (Pigments from Spinach) using Column Chromatography. Aldol condensation . Oxidation of Borneol to Camphor . Distillation and Gas Chromatography. Molecular Modeling . Infrared Spectroscopy. 13C NMR and DEPT Spectroscopy
 • To advance lunar research, NASA Planetary Division formed

  To advance lunar research, NASA Planetary Division formed

  Given this big picture, we can then define our primary question - which is associated with the reaction of the moon to incident solar energy and matter. Read question. As a consequence, we have four supporting themes….read themes. Extremes are...
 • The Ecology of Disease and Anthropogenic Stressors in Amphibians

  The Ecology of Disease and Anthropogenic Stressors in Amphibians

  The Ecology of Disease and Anthropogenic Stressors in Amphibians. By Kellie French. Mentor: Dr. Andrew Blaustein. Department: Zoology
 • PEST analysis - Business Studies & Enterprise

  PEST analysis - Business Studies & Enterprise

  PEST analysis. External factors affecting business. A PEST analysis is used to identify the external forces affecting an organisation . This is a simple analysis of an organisation's Political, Economical, Social and Technological environment. A PEST analysis incorporating legal and...
 • NLM Classification {National Library of Medicine} Rebecca Mieure

  NLM Classification {National Library of Medicine} Rebecca Mieure

  What is NLM Classification? Patterned after the Library of Congress Classification System. It covers the field of medicine and related sciences. A broad classification that is suitable for both large and small library collections